Zargidava - Revistă de Istorie, XVI, 2017


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Noi date despre necropola de la Târzia: turnului No. 1 87-100 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Posteritatea lui Kogălniceanu 226-232 română
articol de periodic Cuprins 5-6 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Profesorul dr. Ioan Mitrea la 80 de ani 7-39 română
articol de periodic SIBIȘTEANU, Livia Liliana (autor) Spațiul sacru și Spațiul profan 40-53 română
articol de periodic VICOVANU, Dimitrie (autor) Documentarea arheologică a celui mai vechi dans din Europa 53-56 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Un celt de tip transilvănean descoperit la Cotumba (com. Agăș, Jud. Bacău) 57-62 română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) Monumentul lui Traian, Tropaevm Traiani și Columna de la Roma 63-77 franceză
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Stabilirea unor comunități de daci liberi pe teritoriul Daciei postromane 78-87 română
articol de periodic HÂNCEANU, George Dan (autor) Ceramica din secolele VI-VII p. Chr. de la Roșiori-Neamț (Campania 2015) 100-111 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) De la comunitatea sătească teritorială la constituirea statelor medievale românești din secolul al XIV-lea 111-130 română
articol de periodic SFRENGEU, Florin (autor) Opinii istoriografice privind fortificațiile de pământ Din nord-vestul României și informațiile din cronica lui Anonymus, Gesta Hungarorum 131-147 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Mari dregători de sorginte buzoiană. Secolele XV-XVIll 147-169 română
articol de periodic COSTI, Lucian (autor) The etymologie of the ancient word slobod 169-186 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Genealogie și istorie: familia lui Iliaș Șanga 186-195 română
articol de periodic CRUCEANU, Viorel (autor) Istoria unei provincii otomane nord-africane: Tunisia 195-209 română
articol de periodic VITCU, Dumitru (autor) Întregirea națională a României și stângăciile politice ale începutului de drum 209-219 română
articol de periodic MIHĂILESCU, Dan (autor) Cantacuzinii de la Șerbești. Studii documentare 220-226 română
articol de periodic AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Solidaritate națională și rezistență militară. Mărășești, 1917 232-245 română
articol de periodic ȚUȘCANU, Aurel-Florin (autor) Episcopia Romanului în Primul Război Mondial 245-255 română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Democrația românească în perioada interbelică (1918-1938) 255-268 română
articol de periodic CIUCANU, Corneliu (autor) Agresiunea comunismului în România interbelică și reacția dreptei național-creștine (II) 268-290 română
articol de periodic SPÂNU, Alin (autor) O analiză a problemelor de siguranță națională (1940) 290-298 română
articol de periodic TROFIN, Liliana (autor) Impresii și reflecții critice privind evoluția mentalităților și identităților religioase în spațiul societal european 299-308 română
articol de periodic CLOȘCĂ, Constantin (autor) Ecologia culturii 308-314 română