Argesis - Studii și Comunicări, X, 2001, seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 3-6 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Tellul gumelnițean de la Ziduri (com. Mozăceni, jud. Argeș) Arheologie, istorie antică şi medie 7-20 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Originea numelui râului Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 21-24 română
articol de periodic MARIN, Valentin (autor) Campania lui Alexandru Macedon la Dunărea de jos (335 î. Hr.) O noua interpretare Arheologie, istorie antică şi medie 25-40 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Ion (autor) Așezarea geto-dacică de la Poroschia (județul Teleorman) Arheologie, istorie antică şi medie 41-46 română
articol de periodic BĂDESCU, Marin (autor) Val, troian, sau drum roman, între Argeș - Pitești și Rucăr Arheologie, istorie antică şi medie 47-54 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Câteva considerații cu privire la rolul valurilor de pământ de pe teritoriul Daciei Arheologie, istorie antică şi medie 55-64 română
articol de periodic BICA, Ion (autor) Biserici otodoxe din secolul al XIII-lea descoperite în regiunea Argeș-Muscel Arheologie, istorie antică şi medie 65-72 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) A fost satul românesc o fortificație militară prevăzută cu șanțuri de apărare? Arheologie, istorie antică şi medie 73-80 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Argeșul în politica lui Mircea cel Bătrân Arheologie, istorie antică şi medie 81-86 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) Monede emise de Mircea cel Bătrân descoperite în biserica fostei mănăstiri Tutana, jud. Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 87-90 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Localizarea celor trei lupte purtate de Doamna Chiajna Arheologie, istorie antică şi medie 91-102 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) , PĂDURARU, Marius (autor) Mărturii controversate despre tabăra lui Mihai Vitezul de la Stoenești (septembrie-octombrie 1595) Arheologie, istorie antică şi medie 103-112 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Cercetările arheologice și problema Casei domnești de la Mănăstirea Tutana, jud. Argel Arheologie, istorie antică şi medie 113-122 română
articol de periodic RĂDULESCU MARIA, Venera (autor) Cahle cu reprezentări helardice descoperite la Câmpulung Muscel „Acvila bicefală" Arheologie, istorie antică şi medie 123-126 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Cercetările arheologice de la Piscani, județul Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 127-130 română
articol de periodic MASCHIO, Romeo (autor) , NANIA, Ion (autor) Monede turcești descoperite pe teritoriul comunelor Mozăceni și pe Mozacu Arheologie, istorie antică şi medie 131-138 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MIREA, Pavel (autor) , ȚÎNȚĂREANU, Ecaterina (autor) Cercetările arheologice de la biserica fostei mănăstiri Plăviceni, județul Teleorman (1995) Arheologie, istorie antică şi medie 139-156 română
articol de periodic MULȚESCU, Alexandru (autor) , MULȚESCU, Maria (autor) Probleme legate de Palatul de la Curtea Domnească din Argeș (sec. XIV) Arheologie, istorie antică şi medie 157-172 română
articol de periodic RĂDULESCU, Toma (autor) Câteva mărturii documentare privitoare la județul istoric Argeș din mănăstirea Pantelimon Arheologie, istorie antică şi medie 173-180 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Câmpulung, 1737 Arheologie, istorie antică şi medie 181-184 română
articol de periodic CIOFLAN, Teodor (autor) , CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) Vechea biserică de lemn din Turculești, comuna Călinești, jud. Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 185-190 română
articol de periodic GEORGESCU, George (autor) Cronica Râmnicului din 1764 Arheologie, istorie antică şi medie 191-204 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) Vechea biserică de lemn din Schiau, com. Bascov, jud. Argeș (sec. XVIII) Arheologie, istorie antică şi medie 205-208 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Viața locuitorilor din plasa Argeș în anii 1833-1834 Istorie Modernă şi Contemporană 209-230 română
articol de periodic COJOCARU, Florentina (autor) , GAVA, Radu (autor) Ocupațiile locuitorilor din Albești-Muscel reflectate în Catagrafia din 1838 Istorie Modernă şi Contemporană 231-232 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Activitatea politică a argeșenilor și mușcelenilor reflectată în paginile ziarului „Românul" în perioada august 1857-iunie 1859 Istorie Modernă şi Contemporană 233-256 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Un manuscris inedit cuprinzînd o descriere amplă a orașului Pitești din 1860 Istorie Modernă şi Contemporană 257-268 română
articol de periodic DINA, Teodor (autor) Școlile din satele Piscani și Negreni, județul Argeș, între anii 1838-1864 Istorie Modernă şi Contemporană 269-278 română
articol de periodic TUDOR, Sevastian (autor) Învățămîntul în Argeș și Muscel între anii 1864-1892 Istorie Modernă şi Contemporană 279-290 română
articol de periodic CÎRSTEA, Remus (autor) Date inedite despre construcția reședinței familiei Brătianu de la Florica Istorie Modernă şi Contemporană 291-292 română
articol de periodic CHISTOL, Dragoș (autor) Concepția lui Ion C. Brătianu privind politica și statutul internațional al României în timpul guvernării conservatoare (1871-1876) Istorie Modernă şi Contemporană 293-300 română
articol de periodic PINTILIE, Dan (autor) Elena Perticari Davila - Din viața suveranilor la mănăstirea Sinaia în 1882 Istorie Modernă şi Contemporană 301-306 română
articol de periodic BURLACU, Ionel (autor) , ȚUCĂ, Cornel (autor) Un document inedit: Memoriu asupra recunoașterii șoselei ce leagă Curtea de Argeș cu Cîmpu Lung (mai 1884) Istorie Modernă şi Contemporană 307-312 română
articol de periodic ȘOVAR, Gheorghe (autor) Aspecte privind situația edilitară din Pitești în preajma Primul Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 313-316 română
articol de periodic JURCA, Chira (autor) Regimentul 44 Argeș în luptele din Țara Loviștei 1915-1916 Istorie Modernă şi Contemporană 317- română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Hidroaviația română în cel de-al doilea rîzboi mondial. Campania din est (partea I) Istorie Modernă şi Contemporană 329- română
articol de periodic BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) Un document inedit despre greva de la depoul C.F.R. Pitești din 1920 Istorie Modernă şi Contemporană 339- română
articol de periodic GERMAN, Adina (autor) , GERMAN, Ioan (autor) Ultima întîlnire a lui Alexandru Vaida Voevod cu Ionel I.C. Brătianu Istorie Modernă şi Contemporană 345- română
articol de periodic MARTIN, Victor (autor) Spitalul Militar Pitești - activitate și organizare între anii 1926-1938 Istorie Modernă şi Contemporană 353- română
articol de periodic CIOFLAN, Teodor (autor) Raporturile lui Gheorghe Tătărescu cu Nicolae Titulescu, în problema încheierii unui pact de asistență mutuală cu Uniunea Sovietică Istorie Modernă şi Contemporană 361- română
articol de periodic DICU, Paul (autor) Din activitatea politică a prof. univ. Gheorghe Brătianu la Pitești (1938-1938) Istorie Modernă şi Contemporană 373- română
articol de periodic TUCĂ, Florin (autor) Un locaș de cult din București, ctitoria mareșalului Ion Antonescu Istorie Modernă şi Contemporană 379- română
articol de periodic URLUIANU, Constantin (autor) Raporturile armatei române cu populația civilă din Basarabia și nordul Bucovinei; aspecte ale stării de spirit. 22 iunie - 26 iulie 1941 Istorie Modernă şi Contemporană 383- română
articol de periodic GHERGHINA, Narcis (autor) 6 mai 1944 în istoria Argeșului Istorie Modernă şi Contemporană 395- română
articol de periodic ROBEA, Mihail (autor) Monografiile sătești argeșene în manuscris din deceniile 4 și 5 ale secolului al XX-lea - valoroase surse de documentare pentru istorici și etnologi Istorie Modernă şi Contemporană 403- română
articol de periodic SMARANDA, Aurică (autor) Precizări cu privire la "Imprumutul refacerii naționale" și emisiunea medaliei comemorative de aur din 1945 "Ardealul Nostru" Istorie Modernă şi Contemporană 413- română
articol de periodic DIDIȚĂ, Paul (autor) , DRUGĂ, Viorel (autor) Lagărul de prizonieri nr. 10 de la Corbeni Istorie Modernă şi Contemporană 417- română
articol de periodic CHISTOL, Aurelian (autor) Elemente ale desfășurării campaniei electorale în armată în 1946 Istorie Modernă şi Contemporană 421- română
articol de periodic BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin (autor) Aspecte ecologice în tradițiile religioase Istoria Culturii, Muzeografie 431- română
articol de periodic ANTIPA, Victor (autor) Îngerii lui Dobromir Istoria Culturii, Muzeografie 435- română
articol de periodic PALLY, Filofteia (autor) Simbolismul numerelor în civilizațiile lumii Istoria Culturii, Muzeografie 439- română
articol de periodic TUDOR, Margareta (autor) Pentru un catalog al cărții românești vechi Istoria Culturii, Muzeografie 445- română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Eugenia (autor) , CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Ardealul în "Memorialul de călătorie" al lui Dinicu Golescu Istoria Culturii, Muzeografie 449- română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) , ROTARU, Elena (autor) Funerariile lui C.A. Rosetti 457- română
articol de periodic MOISESCU, Nicolae (autor) Contribuția lui Nicolae Iorga la cunoașterea orașului Curtea de Argeș Istoria Culturii, Muzeografie 457- română
articol de periodic LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Strorști-Argeș, cinci secole de existență documentară Istoria Culturii, Muzeografie 467- română
articol de periodic OPRESCU, Carmen (autor) Funcțiunea rezidențială și rolul ei în modernizarea orașului Câmpulung-Muscel Istoria Culturii, Muzeografie 497- română
articol de periodic OPRESCU, Carmen (autor) Un aspect inedit al istoriei orașului Cîmpulung-Muscel: Nomenclatorul străzilor 511- română
articol de periodic LUCICI, Augustin (autor) Mari desene și gravuri din secolul al XX-lea 527- română
articol de periodic VOINESCU, Silvestru (autor) Cartea anului 2000 529- română
articol de periodic NICOLAESCU, Sergiu (autor) Reevaluări: Neagoe Basarab - scepticul 533- română
articol de periodic UNGUREANU, Octavian (autor) Purtători de făclii elenistice prin Argeșul istoric: Ioan Mavrodolu, un sprijinitor al revoluției de la 1821 541- română
articol de periodic NICOLAESCU, Sergiu (autor) Ion Pilat despre Dinicu Golescu 543- română
articol de periodic DICU, Paul (autor) Avocatul Nicolae Dimancea (1838-1921) din pitești, militant pentru unire și independență 553- română
articol de periodic ORJANU, Mihaela (autor) Povestiri despre Ecaterina Teodoroiu 563- română
articol de periodic COJOCARU, Florentina (autor) Amintirea lui Dinu Lipati - 50 de ani de la moarte 567- română
articol de periodic ROTARU, Elena (autor) Ludovic Dauș - un nume peste care s-a așternut uitarea 577- română
articol de periodic DOBRINESCU, Valeriu (autor) Istrate N. Micescu - Ministru de externe al României 583- română
articol de periodic ȚUCĂ, Cornel (autor) General de divizie doctor Marinescu Nicolae (2 septembrie 1884 - 28 aprilie 1963) 587- română
articol de periodic PURNICHI, Vintilă (autor) Mihai Moșandrei - Pagini din jurnal, de la Gherla. Acasă la Cîmpulung 595- română
articol de periodic POPA, Petre (autor) In memoriam: Iulian Ilie Rizea și Constantin I. Dumitrescu 603- română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Argesis - Studii și Comunicări - Sumarul sumarelor 611- română