Argesis - Studii și Comunicări, X, 2001, seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 3-6 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Tellul gumelnițean de la Ziduri (com. Mozăceni, jud. Argeș) Arheologie, istorie antică şi medie 7-20 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Originea numelui râului Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 21-24 română
articol de periodic MARIN, Valentin (autor) Campania lui Alexandru Macedon la Dunărea de jos (335 î. Hr.) O noua interpretare Arheologie, istorie antică şi medie 25-40 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Ion (autor) Așezarea geto-dacică de la Poroschia (județul Teleorman) Arheologie, istorie antică şi medie 41-46 română
articol de periodic BĂDESCU, Marin (autor) Val, troian, sau drum roman, între Argeș - Pitești și Rucăr Arheologie, istorie antică şi medie 47-54 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Câteva considerații cu privire la rolul valurilor de pământ de pe teritoriul Daciei Arheologie, istorie antică şi medie 55-64 română
articol de periodic BICA, Ion (autor) Biserici otodoxe din secolul al XIII-lea descoperite în regiunea Argeș-Muscel Arheologie, istorie antică şi medie 65-72 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) A fost satul românesc o fortificație militară prevăzută cu șanțuri de apărare? Arheologie, istorie antică şi medie 73-80 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Argeșul în politica lui Mircea cel Bătrân Arheologie, istorie antică şi medie 81-86 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) Monede emise de Mircea cel Bătrân descoperite în biserica fostei mănăstiri Tutana, jud. Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 87-90 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Localizarea celor trei lupte purtate de Doamna Chiajna Arheologie, istorie antică şi medie 91-102 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) , PĂDURARU, Marius (autor) Mărturii controversate despre tabăra lui Mihai Vitezul de la Stoenești (septembrie-octombrie 1595) Arheologie, istorie antică şi medie 103-112 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Cercetările arheologice și problema Casei domnești de la Mănăstirea Tutana, jud. Argel Arheologie, istorie antică şi medie 113-122 română
articol de periodic RĂDULESCU MARIA, Venera (autor) Cahle cu reprezentări helardice descoperite la Câmpulung Muscel „Acvila bicefală" Arheologie, istorie antică şi medie 123-126 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Cercetările arheologice de la Piscani, județul Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 127-130 română
articol de periodic MASCHIO, Romeo (autor) , NANIA, Ion (autor) Monede turcești descoperite pe teritoriul comunelor Mozăceni și pe Mozacu Arheologie, istorie antică şi medie 131-138 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MIREA, Pavel (autor) , ȚÎNȚĂREANU, Ecaterina (autor) Cercetările arheologice de la biserica fostei mănăstiri Plăviceni, județul Teleorman (1995) Arheologie, istorie antică şi medie 139-156 română
articol de periodic MULȚESCU, Alexandru (autor) , MULȚESCU, Maria (autor) Probleme legate de Palatul de la Curtea Domnească din Argeș (sec. XIV) Arheologie, istorie antică şi medie 157-172 română
articol de periodic RĂDULESCU, Toma (autor) Câteva mărturii documentare privitoare la județul istoric Argeș din mănăstirea Pantelimon Arheologie, istorie antică şi medie 173-180 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Câmpulung, 1737 Arheologie, istorie antică şi medie 181-184 română
articol de periodic CIOFLAN, Teodor (autor) , CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) Vechea biserică de lemn din Turculești, comuna Călinești, jud. Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 185-190 română
articol de periodic GEORGESCU, George (autor) Cronica Râmnicului din 1764 Arheologie, istorie antică şi medie 191-204 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) Vechea biserică de lemn din Schiau, com. Bascov, jud. Argeș (sec. XVIII) Arheologie, istorie antică şi medie 205-208 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Viața locuitorilor din plasa Argeș în anii 1833-1834 Istorie Modernă şi Contemporană 209-230 română
articol de periodic COJOCARU, Florentina (autor) , GAVA, Radu (autor) Ocupațiile locuitorilor din Albești-Muscel reflectate în Catagrafia din 1838 Istorie Modernă şi Contemporană 231-232 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Activitatea politică a argeșenilor și mușcelenilor reflectată în paginile ziarului „Românul" în perioada august 1857-iunie 1859 Istorie Modernă şi Contemporană 233-256 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Un manuscris inedit cuprinzînd o descriere amplă a orașului Pitești din 1860 Istorie Modernă şi Contemporană 257-268 română
articol de periodic DINA, Teodor (autor) Școlile din satele Piscani și Negreni, județul Argeș, între anii 1838-1864 Istorie Modernă şi Contemporană 269-278 română
articol de periodic TUDOR, Sevastian (autor) Învățămîntul în Argeș și Muscel între anii 1864-1892 Istorie Modernă şi Contemporană 279-290 română
articol de periodic CÎRSTEA, Remus (autor) Date inedite despre construcția reședinței familiei Brătianu de la Florica Istorie Modernă şi Contemporană 291-292 română
articol de periodic CHISTOL, Dragoș (autor) Concepția lui Ion C. Brătianu privind politica și statutul internațional al României în timpul guvernării conservatoare (1871-1876) Istorie Modernă şi Contemporană 293-300 română
articol de periodic PINTILIE, Dan (autor) Elena Perticari Davila - Din viața suveranilor la mănăstirea Sinaia în 1882 Istorie Modernă şi Contemporană 301-306 română
articol de periodic BURLACU, Ionel (autor) , ȚUCĂ, Cornel (autor) Un document inedit: Memoriu asupra recunoașterii șoselei ce leagă Curtea de Argeș cu Cîmpu Lung (mai 1884) Istorie Modernă şi Contemporană 307-312 română
articol de periodic ȘOVAR, Gheorghe (autor) Aspecte privind situația edilitară din Pitești în preajma Primul Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 313-316 română
articol de periodic JURCA, Chira (autor) Regimentul 44 Argeș în luptele din Țara Loviștei 1915-1916 Istorie Modernă şi Contemporană 317-328 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Hidroaviația română în cel de-al doilea rîzboi mondial. Campania din est (partea I) Istorie Modernă şi Contemporană 329-344 română
articol de periodic BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) Un document inedit despre greva de la depoul C.F.R. Pitești din 1920 Istorie Modernă şi Contemporană 339- română
articol de periodic GERMAN, Adina (autor) , GERMAN, Ioan (autor) Ultima întîlnire a lui Alexandru Vaida Voevod cu Ionel I.C. Brătianu Istorie Modernă şi Contemporană 345-352 română
articol de periodic MARTIN, Victor (autor) Spitalul Militar Pitești - activitate și organizare între anii 1926-1938 Istorie Modernă şi Contemporană 353-360 română
articol de periodic CIOFLAN, Teodor (autor) Raporturile lui Gheorghe Tătărescu cu Nicolae Titulescu, în problema încheierii unui pact de asistență mutuală cu Uniunea Sovietică Istorie Modernă şi Contemporană 361-372 română
articol de periodic DICU, Paul (autor) Din activitatea politică a prof. univ. Gheorghe Brătianu la Pitești (1938-1938) Istorie Modernă şi Contemporană 373-378 română
articol de periodic TUCĂ, Florin (autor) Un locaș de cult din București, ctitoria mareșalului Ion Antonescu Istorie Modernă şi Contemporană 379-382 română
articol de periodic URLUIANU, Constantin (autor) Raporturile armatei române cu populația civilă din Basarabia și nordul Bucovinei; aspecte ale stării de spirit. 22 iunie - 26 iulie 1941 Istorie Modernă şi Contemporană 383-394 română
articol de periodic GHERGHINA, Narcis (autor) 6 mai 1944 în istoria Argeșului Istorie Modernă şi Contemporană 395-402 română
articol de periodic ROBEA, Mihail (autor) Monografiile sătești argeșene în manuscris din deceniile 4 și 5 ale secolului al XX-lea - valoroase surse de documentare pentru istorici și etnologi Istorie Modernă şi Contemporană 403-412 română
articol de periodic SMARANDA, Aurică (autor) Precizări cu privire la "Imprumutul refacerii naționale" și emisiunea medaliei comemorative de aur din 1945 "Ardealul Nostru" Istorie Modernă şi Contemporană 413-416 română
articol de periodic DIDIȚĂ, Paul (autor) , DRUGĂ, Viorel (autor) Lagărul de prizonieri nr. 10 de la Corbeni Istorie Modernă şi Contemporană 417-420 română
articol de periodic CHISTOL, Aurelian (autor) Elemente ale desfășurării campaniei electorale în armată în 1946 Istorie Modernă şi Contemporană 421-430 română
articol de periodic BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin (autor) Aspecte ecologice în tradițiile religioase Istoria Culturii, Muzeografie 431-434 română
articol de periodic ANTIPA, Victor (autor) Îngerii lui Dobromir Istoria Culturii, Muzeografie 435-438 română
articol de periodic PALLY, Filofteia (autor) Simbolismul numerelor în civilizațiile lumii Istoria Culturii, Muzeografie 439-444 română
articol de periodic TUDOR, Margareta (autor) Pentru un catalog al cărții românești vechi Istoria Culturii, Muzeografie 445-448 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Eugenia (autor) , CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Ardealul în "Memorialul de călătorie" al lui Dinicu Golescu Istoria Culturii, Muzeografie 449-456 română
articol de periodic MOISESCU, Nicolae (autor) Contribuția lui Nicolae Iorga la cunoașterea orașului Curtea de Argeș Istoria Culturii, Muzeografie 457-466 română
articol de periodic LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Stroești-Argeș, cinci secole de existență documentară Istoria Culturii, Muzeografie 467-496 română
articol de periodic OPRESCU, Carmen (autor) Funcțiunea rezidențială și rolul ei în modernizarea orașului Câmpulung-Muscel Istoria Culturii, Muzeografie 497-510 română
articol de periodic OPRESCU, Carmen (autor) Un aspect inedit al istoriei orașului Cîmpulung-Muscel: Nomenclatorul străzilor 511-526 română
articol de periodic LUCICI, Augustin (autor) Mari desene și gravuri din secolul al XX-lea 527-528 română
articol de periodic VOINESCU, Silvestru (autor) Cartea anului 2000 529-533 română
articol de periodic NICOLAESCU, Sergiu (autor) Reevaluări: Neagoe Basarab - scepticul 533-540 română
articol de periodic UNGUREANU, Octavian (autor) Purtători de făclii elenistice prin Argeșul istoric: Ioan Mavrodolu, un sprijinitor al revoluției de la 1821 541-542 română
articol de periodic NICOLAESCU, Sergiu (autor) Ion Pilat despre Dinicu Golescu 543-546 română
articol de periodic ROTARU, Elena (autor) , NOVAC, Vasile (autor) Funeraliile lui C.A. Rosetti 547-552 română
articol de periodic DICU, Paul (autor) Avocatul Nicolae Dimancea (1838-1921) din Pitești, militant pentru unire și independență 553-562 română
articol de periodic ORJANU, Mihaela (autor) Povestiri despre Ecaterina Teodoroiu 563-566 română
articol de periodic COJOCARU, Florentina (autor) Amintirea lui Dinu Lipati - 50 de ani de la moarte 567-576 română
articol de periodic ROTARU, Elena (autor) Ludovic Dauș - un nume peste care s-a așternut uitarea 577-582 română
articol de periodic DOBRINESCU, Valeriu (autor) Istrate N. Micescu - Ministru de externe al României 583-586 română
articol de periodic ȚUCĂ, Cornel (autor) General de divizie doctor Marinescu Nicolae (2 septembrie 1884 - 28 aprilie 1963) 587-594 română
articol de periodic PURNICHI, Vintilă (autor) Mihai Moșandrei - Pagini din jurnal, de la Gherla. Acasă la Cîmpulung 595-602 română
articol de periodic POPA, Petre (autor) In memoriam: Iulian Ilie Rizea și Constantin I. Dumitrescu 603-610 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Argesis - Studii și Comunicări - Sumarul sumarelor 611-619 română