Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 18 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III NIȚU, Anton (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Sondajul arheologic efectuat în așezarea Cucuteni B2 Ștefănești - "La Stîrcea" (1974-175) 296-312 română
1971 Carpica, IV BUZDUGAN, Constantin (autor), EMINOVICI, Constantin (autor), NIȚU, Anton (autor) Descoperirile arheologice de la Gura Văii (municipiul Gh. Gheorghiu-Dej) 31-80 română
1971 Carpica, IV NIȚU, Anton (autor) Noi descoperiri de reprezentări antropomorfe în relief pe ceramica Cucuteni A 81-88 română
1971 Carpica, IV BUZDUGAN, Constantin (autor), NIȚU, Anton (autor) Așezarea cucuteniană de la Viișoara (Tg. Ocna) 95-111 română
1972 Carpica, V NIȚU, Anton (autor) Reprezentarea bovideului în decorul zoomorf pictat pe ceramica cucuteniană din Moldova 83-90 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 NIȚU, Anton (autor) Un vas antropomorf de tip Stoicani-Aldeni de la Suceveni (Galați) .7-15 română
1994 Hierasus, IX NIȚU, Anton (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Săpăturile de salvare de la "Stînca Doamnei" (sat Stînca - Ștefănești, județul Botoșani) 181-193 română
1952 Materiale și Cercetări Arheologice, 1 NIȚU, Anton (autor) Despre unele urme scitice în Moldova 003-012
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 NIȚU, Anton (autor), TEODORU, Dan G. (autor) Raport asupra sondajului din așezarea prefudală de la Spinoasa 485-494
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 NIȚU, Anton (autor), ZAMOȘTEANU, I. (autor), ZAMOȘTEANU, M. (autor) Sondajele de la Piatra Neamț 359-374
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 NIȚU, Anton (autor), ZAMOȘTEANU, M. (autor) Sondajul în cetățuia getică de la Tisești 375-382
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 NIȚU, Anton (autor), TEODORU, Dan G. (autor), ZAHARIA, Emilia (autor) Sondajul de la Spinoasa-Ierbiceni 531-540
1969 Memoria Antiquitatis, I NIȚU, Anton (autor) Decorul zoomorf incizat pe ceramica neo-eneolitică carpato-dunăreană 67- română
1969 Memoria Antiquitatis, I NIȚU, Anton (autor) Ceramica Cucuteni B de la Miorcani (Botoșani) 279- română
1970 Memoria Antiquitatis, II NIȚU, Anton (autor) Reprezăntările feministe dorsale pe ceramica neoeneolitică carpato-balcanică 75- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CUCOȘ, Ștefan (autor), MONAH, Dan (autor), NIȚU, Anton (autor) Ghelăiești (Piatr- Neamț) I. Săpăturile din 1969 în așezarea cucuteniană "Nedeia" .11- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 NIȚU, Anton (autor) Ceramică cucuteniană cu decor zoomorf plastic sau pictural 73- română
1973 Studii și Comunicări NIȚU, Anton (autor) Reconstituirea Ariușdului 57-124 română