Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 24 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2004 Atlasul lingvistic român pe regiuni: Muntenia și Dobrogea, anul 2004 Dobrogea; îmbrăcăminte; Muntenia; relief; timp; limba română; lingvistică românească; hartă lingvistică; fenomen atmosferic; teren; încălţăminte; meserie; dacoromână; dialect; atlas lingvistic; armată; administraţie; şcoală; Atlasul lingvistic român; grai; hrană IONICA, Ion (editor), MARINESCU, Bogdan (editor), SARAMANDU, Nicolae (editor), VULPE, Magdalena (editor), TEAHA, Teofil (coordonator)
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXVIII-XXIX-I ROTARU, Marin (autor) Gropile pentru provizii - depozite sigure de hrană Studii şi cercetări istorice 40-43 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII OLENIUC, Florentina (autor) Culesul moluștelor și întrebuințarea exoscheletului de către populația umană preistorică în situl arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa (județul Botoșani) Istorie Veche şi Arheologie 74-88 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2017 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XIII NEMEȘ, Nicoleta (autor) Alimentația și bucătăria tradițională maramureșeană EtNOGRAFIE - ETNOLOGIE - FOCLOR 75-78 română
articol de periodic 2018-2019 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XIV/XV MUREȘAN, Olimpia (autor) Alimentația rituală în timpul sărbătorilor de iarnă în Sălaj - Colacul, forme și simboluri Etnografie 64-71 română
articol de periodic 1987 Banatica, 9 COMȘA, Eugen (autor) Vînătoarea în cursul perioadei de tranziție de la epoca neolitica la epoca bronzului pe teritoriul României I. Istorie veche şi medie 57-63 română
articol de periodic 2013 Banatica, 23 MAGINA, Livia (autor) Între pîini - Ștefpnescu B. 694-695 engleză
articol de periodic 2004-2006 Biharea, 2004-2006 HORVATH, Sabina (autor) Carte de bucate boierești 200 rețete cercate de bucate, prășituri și alte trebi gospodărești. Tipărite cu cheltuiala și îngrijirea unei societăți de iubitori de înaintarea și strălucirea neamului românesc - Kogălniceanu M., Negruzii K. VI. Recenzii 375-376 română
articol de periodic 1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie NIȚU, Nicolae (autor) Vegetalele în hrana țăranului român 24-32 română; engleză
articol de periodic 2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii PAPADOPOL, Aurel (autor) , PETRESCU, Angela (autor) Contribuții la cunoașterea hranei, a relațiilor și grupărilor trofice la unele specii de păsări din România Vertebrate 248-257 română; engleză
articol de periodic 2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii FERENȚI, Sára (autor) , CICORT-LUCACIU, Alfred Ștefan (autor) , DOBRE, Felicia (autor) , PAINA, Cristiana (autor) , COVACI, Ramona (autor) The food of four Salamandra salamandra populations from Defileul Jiului National Park (Gorj County) Animal Biology / Biologie animală 154-160 engleză; română
articol de periodic 2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii DIMANCEA, Nicoleta (autor) , COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor) Research regarding the yellow-bellied toad, Bombina variegata, from Lerești area, Argeș County, Romania Animal Biology / Biologie animală 187-192 engleză; română
articol de periodic 2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii FERENȚI, Sára (autor) , CUPȘA, Diana (autor) , DIMANCEA, Nicoleta (autor) , BOGDAN, Horia Vlad (autor) , FILIMON, Aniela (autor) Data upon the feeding of two Epidalea viridis population from Dobroudja, Romania Animal Biology / Biologie animală 193-198 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii HODISAN, Oana (autor) , CICORT-LUCACIU, Alfred Ștefan (autor) , SAS, Istvan (autor) , PAINA, Cristiana (autor) , FILIMON, Aniela (autor) The feeding of a Bombina bombina (Amphibia) population from Izvoare locality, Mehedinți County Animal Biology / Biologie animală 187-191 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii DAVID, Anamaria (autor) , SAS, Istvan (autor) , CICORT-LUCACIU, Alfred Ștefan (autor) , LEZAU, Olimpia (autor) Food composition of some green water frog populations from Livada forest, Satu Mare county, Romania Animal Biology / Biologie animală 169-174 engleză; română
articol de periodic 2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 2, seria științele naturii LILA, Gima (autor) Data regarding the presence of Cybister (scaphinectes) lateralimarginalis (DEGEER 1774) (Insecta: Coleoptera: Dytiscidae) in the entomological fauna of Dolj county (Romania) Animal Biology / Biologie animală 63-66 engleză; română
articol de periodic 2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii MESTECĂNEANU, Adrian (autor) , MESTECĂNEANU, Florin (autor) New data regarding the breeding of the fieldfare (Turdus pilaris LINNAEUS, 1758) in Argeș county, Romania Animal Biology / Biologie animală 209-215 engleză; română
articol de periodic 2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii MIHAI, Florina (autor) , BREZEANU, Gheorghe (autor) The temperature influence on the fish energetic metabolism Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 241-244 engleză; română
articol de periodic 2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ILIE, Aurelian-Leonardo (autor) , MARINESCU, Mariana (autor) Researches about the biology and the ecology of the species Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gmelin, 1789) in the area of Tinca village (Bihor County, Romania) Animal Biology / Biologie animală 160-166 engleză; română
articol de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 1, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ILIE, Aurelian-Leonardo (autor) , MARINESCU, Mariana (autor) Data about the biology and the ecology of the species Streptopelia decaocto (Frivaldzky, 1838) in the area of Tinca village (Bihor County, Romania) Animal Biology / Biologie animală 149-153 engleză; română
articol de periodic 2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 1, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii BOUGHELIT, Nadia (autor) , MARNICHE, Faiza (autor) , BOUKHEMZA, Mohamed (autor) , MERIBAI, Youcef (autor) , MOUHEB, Walid (autor) , KHETTAR, Amazigh (autor) The food profile of the great spotted woodpecker (Dendrocopos major) in the Tikjda forest of North Africa Animal Biology / Biologie animală 155-168 engleză; română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie MANOLACHE, Lucian (autor) Contrubuții la cunoșterea hranei gâștei de vară (Anser anser L.) în cartierele de iernare 443-446 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie LEONTE, Eliza (autor) Eficențele de utilizare a energiei hranei pentru creștere și producție la Ctenopharyngodon idella de două veri 197-205 română
articol de periodic 2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă HORVAT LIUBA, Irina (autor) Alimentația la ucrainienii din Ruscova Etnografie 279-282 română
articol de periodic 2014-2015 Thraco-Dacica, XXIX-XXX, nr. 6-7 Cercetări arheologice (cercetare); studii de lingvistică (Studii); daci (populaţie antică); geţi (populaţie antică); geto-daci (populaţie antică); traci (populaţie antică); Thraco-Dacica (periodic); etnografie (domeniu); arheozoologie (ramură a arheologiei); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Institutul Român de Tracologie (institut de cercetare); Antropologie culturală (ramură a antropologiei); Antropologie fizică (ramură a antropologiei) GEORGETA, El Susi (autor) Some Data on Livestock and Hunting in the Bronze Age Settlement (Costișa Culture) at Costișa (Neamț County) 52 engleză