Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 6 publicații
  • 15 volume
  • 8 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1976 Analiza structurală a vocabularului limbii române: numele de culori
Număr de volume:1
Lexicologie; limba română; semantică; culoare; onomasiologie; semantica limbii române; semasiologie; semantică structurală; nume de culoare; termeni cromatici BIDU VRÂNCEANU, Angela (autor)
carte 1973 Cours de sémantique
Număr de volume:1
filologie; limba franceză; gramatică; curs universitar; semantică; suport de curs; gramatica limbii franceze lect. univ. dr., TUTESCU, Mariana (autor)
carte 1984 La sémantique lexicale
Număr de volume:1
limba franceză; curs universitar; semantică; suport de curs; lucrare ştiinţifică MĂGUREANU, Anca (autor)
carte 1976 Probleme de rusistică şi lingvistică generală
Număr de volume:1
Lexicologie; rusă; limba rusă; semantică; suport de curs; rusistică; lingvistică generală FODOR, Ecaterina (autor), DUMITRESCU, Maria (autor), VASCENCO, Victor (autor), OITA, Ion (autor), ARVINTE, Marieta (autor), PEDESTRAȘU, Anatol (autor), BUIUM, Sara (autor), ȘOPTEREANU, Liliana (autor), VAIDA, Veronica (autor), CHIVESCU, Romeo (autor), WOLF, Siegfried (autor), BRAȘOVEANU, Aurica (autor), CHIRILĂ, Feodor (autor), IVANOV, Andrei (autor), PETRESCU, Ion (autor), NOVEANU, Eugen (autor), OLTEANU, Teodor (autor)
carte 1981 Semantica modalităţilor în limba arabă
Număr de volume:1
arabă; semantică; limba arabă; suport de curs; curs studenţesc; semantica limbii arabe ANGHELESCU, Nadia (autor)
carte 1985 Semantique lexicale et semantique enonciative
Număr de volume:1
limba latină; lingvistică; limba franceză; limba română; curs universitar; lexic; semantică; limba italiană; suport de curs; limbi romanice CRISTEA, Teodora (coordonator)
volum de carte 1976 Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane: numele de culori, anul 1976 Lexicologie; terminologie; limba română; clasificare; semantică; analiză structurală; culoare; cromatică; nume de culoare; analiză paradigmatică; analiză sintagmatică; sistem de culori BIDU VRÂNCEANU, Angela (autor)
volum de carte 1978 Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane: sinonimia adjectivală, anul 1978 vocabular; adjectiv; gramatică; morfologie; limba română; lexic; analiză lingvistică; sinonimie adjectivală; relaţie semantică; semantică; analiză structurală; sinonim; concept; gramatica limbii române; limba română contemporană FORĂSCU, Narcisa (autor)
volum de carte 1976 Analiza structurală a vocabularului limbii române: numele de culori, anul 1976 Lexicologie; limba română; semantică; culoare; onomasiologie; semantica limbii române; semasiologie; semantică structurală; nume de culoare; termeni cromatici BIDU VRÂNCEANU, Angela (autor)
volum de carte 1976 Cahiers de grammaire, anul 1976, Le verbe et le groupe verbal lingvistică; limba franceză; gramatică; sintaxă; verb; semantică; gramatica limbii franceze; caiet de gramatică; grup verbal; determinant verbal; structură impersonală CRISTEA, Teodora (autor), VIȘAN, Viorel (autor), CUNIȚĂ, Alexandra (autor), DRĂGHICEANU, Janeta (autor), TOLU, Viorica (autor), TUȚESCU, Mariana (autor)
volum de carte 1973 Cours de sémantique, anul 1973 filologie; Lexicologie; limba franceză; gramatică; lexic; dicţionar; sinonimie; antonim; antonimie; sens gramatical; semantică generativă; frază; epistemă; hiponimie; hiperonimie; omonim; omonimie; polisemantism; analiză componenţială; sem; metasem; sinecdocă; figură de stil semantică; metonimie; gramatica limbii franceze; franceză; relaţie semantică; sens lingvistic; sens lexical; analiză semică; semantică; limbaj; figură de stil; metaforă; sinonim; frazeologie lect. univ. dr., TUTESCU, Mariana (autor)
volum de carte 1978 Derivarea cu sufixe în româna populară, anul 1978 Fonetică; morfologie; limba română; sufix; semantică; derivat cu sufix; sufix verbal; nume de agent; limba populară română; derivare cu sufix; sufix neologic; sufix simplu; sufix complex; sufix diminutival; sufix moţional TUDOSE, Claudia (autor)
volum de carte 2021 Dicționar de regionalisme și arhaisme din județul Maramureș, anul 2021 lingvistică (Ştiinţă); semantică (subiect); regionalisme maramureşene (subiect); arhaisme maramureşene (subiect); lexic (lucrare) ȘTEF, Dorin (autor)
volum de carte 1984 La sémantique lexicale, anul 1984 lexic; semantică; relaţie semantică; sens lexical; analiză semică; sem; proces semic; figurativizare; sistem semic; relaţie paradigmatică; structură paradigmatică; relaţie sintagmatică; amalgam semic; sintagmă; hiponimie; hiperonimie; antonimie; semantică lexicală; semantica limbii franceze; polisemie MĂGUREANU, Anca (autor)
volum de carte 1980 Le verbe roman, anul 1980 limba română; conjunctiv; verb; lexic; semantică; infinitiv; timp verbal; limba portugheză; formă verbală; subjonctiv; Societatea Română de Lingvistică Romanică; Buletinul Societăţii Române de Lingvistică Romanică; limba italiană; limba spaniolă; predicat; grup verbal; locativ; morfosintaxă CRISTEA, Teodora (coordonator), IORDAN, Iorgu (redactor), ILIESCU, Maria (redactor), NICULESCU, Alexandru (redactor), SALA, Marius (redactor), RÎPEANU, Sanda (secretar de redacție)
volum de carte 1972 Les structures instrumentales en français, anul 1972 prepoziţie; limba franceză; sintaxă; verb; semantică; metaforă; franceză; structură instrumentală; structură instrumentală subiectivă; structură instrumentală obiectivă; metaforizare CUNIȚĂ, Alexandra (autor), GALAȚANU, Olga (autor), VIȘAN, Viorel (autor), CRISTEA, Teodora (coordonator, autor)
volum de carte 1976 Probleme de rusistică și lingvistică generală, anul 1976 lipoveni; onomastică; Fonetică; traducere; lexic; rusă; lexicul limbii ruse; limba rusă contemporană; fonetica limbii ruse; graiul lipovenesc; semantica limbii ruse; lingvistica limbii ruse; onomastica limbii ruse; sens referenţial; sens denotativ; sens conotativ; limba rusă; semantică; literatura rusă; atlas lingvistic; rusistică; lingvistică generală FODOR, Ecaterina (autor), DUMITRESCU, Maria (autor), VASCENCO, Victor (autor), OITA, Ion (autor), ARVINTE, Marieta (autor), PEDESTRAȘU, Anatol (autor), BUIUM, Sara (autor), ȘOPTEREANU, Liliana (autor), VAIDA, Veronica (autor), CHIVESCU, Romeo (autor), WOLF, Siegfried (autor), BRAȘOVEANU, Aurica (autor), CHIRILĂ, Feodor (autor), IVANOV, Andrei (autor), PETRESCU, Ion (autor), NOVEANU, Eugen (autor), OLTEANU, Teodor (autor)
volum de periodic 1986 Romanoslavica: Rsl, XXIV, anul 1986 Asociaţia Slaviştilor din România (asociaţie); lingvistică (Ştiinţă); literatura slavă (Literatură); manuscrise slavone (Manuscris); Romanoslavica (periodic); Univeristatea din Bucureşti (universitate); semantică (lingvistică); influenţe slave (lingvistică); slavistică (domeniu de studii); colecţia Mihai Pogodin (colecţie de manuscrise) NOVICOV, Mihai (redactor responsabil), MIHĂILĂ, Gheorghe (redactor responsabil adjunct), CHIȚIMIA, Ion Constantin (redactor), FODOR, Ecaterina (redactor), PĂTRUȚ, Ion (redactor), VELICHI, Constantin (redactor), BARBORICĂ, Corneliu (redactor), GĂMULESCU, Dorin (redactor), MITU, Mihai (secretar de redacție)
volum de periodic 2005 Romanoslavica: Rsl, XL, anul 2005 Asociaţia Slaviştilor din România (asociaţie); lingvistică (Ştiinţă); literatură rusă (Literatură); literatură slavă (Literatură); literatura bulgară (Literatură); Romanoslavica (periodic); limba bulgară (limbă); limba slovacă (limbă); limbi slave (limbă); Universitatea din Bucureşti (universitate); terminologie (lingvistică); semantică (lingvistică); slavistică (domeniu de studii) GĂMULESCU, Dorin (redactor responsabil), MITU, Mihai (redactor responsabil adjunct), MIHĂILĂ, Gheorghe (redactor), MANGIULEA, Mariana (secretar de redacție), PALIGA, Sorin (secretar de redacție), BARBORICĂ, Corneliu (redactor), MAZILU, Dan Horia (redactor), MILIN, Jiva (redactor), PETRICĂ, Ion (redactor), ȘOPTEREANU, Virgil (redactor), VINȚELER, Onufrie (redactor), VASCENCO, Victor (redactor)
volum de carte 1981 Semantica modalităților în limba arabă, anul 1981 arabă; semantică; limba arabă; limbă orientală; semantica limbii arabe; modalităţi; modalizare; gramatica limbii arabe ANGHELESCU, Nadia (autor)
volum de carte 1985 Semantique lexicale et semantique enonciative, anul 1985, seria Bulletin de la Societe Roumaine de Linguistique Romane limba latină; prepoziţie; lingvistică; limba franceză; limba română; toponimie; conector; frază; semantică lexicală; semantică enuţiativă; franză enunţiativă; derivat adverbial; prepoziţie temporală; anafora; semantică; limba italiană; Toponimia românească; limbi romanice; sinonimie CRISTEA, Teodora (coordonator)
articol de periodic 2010 Crisia, XL POP, Ioan (autor) Obscuritatea limbajului totalitar I. Studii şi articole 337-342 română
articol de carte 2014 Istro-Pontica 2. Sesiune Națională de Comunicări Științifice. Secțiunea Etnografie Dobrogea; etnografie; Tulcea; patrimoniu cultural PÂRÂU, Steluța (autor) Expoziția muzeală ca limbaj nonverbal. Premize teoretice 123-136 română
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) BARBU, Nicolae Ion (autor) Observații semantico-stilistice asupra unor cuvinte grecești Comunicări şi studii 119-129 română, franceză
articol de periodic 1966 Studii Clasice: StCl, VIII GUȚU, Marta (autor) LOUIS GRAZ, Le feu dans l'Iliade et l'Odyssée. Πῦρ. Champ d'emploi et signification, Paris, Klincksieck, 1965, 350 p. RECENZII 349 română
articol de periodic 1966 Studii Clasice: StCl, VIII SLUȘANSCHI, Dan (autor) JULIE NOVÁKOVÁ, UMBRA. Ein Beitrag zur dichterischen Semantik, Berlin, Akademie-Verlag, 1964. RECENZII 350 română
articol de periodic 1967 Studii Clasice: StCl, IX POGHIRC, Cicerone (autor) AMMONIUS, De adfinium uocabulorum differentia, edidit Klaus Nickau (Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanornm Teubneriana), Lipsiae, 1966, LXXVII + 182 p. RECENZII 335-336 română
articol de periodic 1973 Studii Clasice: StCl, XV PÂRVULESCU, Adrian (autor) Gloria dans l'Enéide. Essai sémantique et étymologique Comunicări şi studii 87-98 franceză
articol de periodic 1988 Studii Clasice: StCl, XXV POPESCU, Elena (autor) BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ, El campo semántico de 'ver' en la lengua latina - estudio estructural - Universidad de Salamanca, 1976, 177 p. (Acta Salamanticensia, Filosofia y Letras, 97). RECENZII 114-116 română