Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 6 publicații
  • 17 volume
  • 14 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1985 Între viaţă şi teatru: portrete, mărturii, profiluri
Număr de volume:1
teatrologie; mărturie; autobiografie; Tudor Vianu; teatru românesc; Ioan Massoff MASSOFF, Ioan (autor)
carte 1961 Jurnal
Număr de volume:1
filologie; umanism; Modernism; Artă; Literatură; filosofie; autobiografie; filosofia culturii; Tudor Vianu VIANU, Tudor (redactor)
carte 1937 Origine et validité des valeurs
Număr de volume:1
cultură; Friedrich Nietzsche; Karl Marx; filosofie; Tudor Vianu; teoria valorilor; filosofia valorilor; Congresul Internaţional de Filosofie
carte 1966 Postume
Număr de volume:1
Artă; Manuscris; simbol; filosofie; realism; operă; estetică; idealism; Tudor Vianu; simbol artistic VIANU, Tudor (autor)
carte Scrisori către Tudor Vianu
Număr de volume:3
Istorie contemporană; Documente; Scrisori; Tudor Vianu; corespondenta ALEXANDRESCU, Vlad (editor), ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (editor), ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (editor), ALEXANDRESCU, Vlad (editor, note)
carte Tudor Vianu: opere
Număr de volume:14
interviu; Istoria artei; literatură universală; Documente; critică literară; istoria literaturii; Literatură română; filosofia culturii; estetică; stilistică; Tudor Vianu; corespondenta VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), ALEXANDRESCU, Sorin (editor), ALEXANDRESCU, Sorin (editor), IONESCU, Gelu (editor), IONESCU, Gelu (editor), IONESCU, Gelu (editor), BOTEZ, Cornelia (editor), BOTEZ, Cornelia (editor), CĂLINESCU, Matei (editor), BOTEZ, Cornelia (editor), BOTEZ, Cornelia (editor), CĂLINESCU, Matei (editor, note, postfață), CĂLINESCU, Matei (editor, note, postfață), IONESCU, Gelu (editor, culegător, note și postfață), ALEXANDRESCU, Sorin (editor, note, postfață), ALEXANDRESCU, Vlad (editor, note), GANĂ, George (editor, note, postfață), GANĂ, George (editor, note, postfață), GANĂ, George (editor, note), IONESCU, Gelu (editor, note), IONESCU, Gelu (editor, note), IONESCU, Gelu (editor, note), IONESCU, Gelu (editor, note), GANĂ, George (editor, note), GANĂ, George (editor, note), GANĂ, George (editor, note), GANĂ, George (editor, note, postfață), IONESCU, Gelu (postfață)
volum de periodic 1984 Arta plastică, nr. în TOM: 11, anul 1984 grafică; Nicolae Ceauşescu; tapiserie; Sculptură; Secolul al XIII-lea; Pictură românească; Artă plastică; Artă monumentală; desen; Tudor Vianu DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție, responsabil de număr), HORȘIA, Horia (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (redactor)
volum de periodic 2002 Biblioteca Bucureștilor, 12, nr. în TOM: V, decembrie, anul 2002 2002; Ziua Naţională a României; Tudor Vianu; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti; Revista Biblioteca Bucureştilor ROTARU, Florin (director)
volum de periodic 2008 Biblioteca Bucureștilor, 8, nr. în TOM: XI, august, anul 2008 2008; Tudor Vianu; Andrei Pleşu; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti; Revista Biblioteca Bucureştilor ROTARU, Florin (director)
volum de periodic 2008 Biblioteca Bucureștilor, 11, nr. în TOM: XI, noiembrie, anul 2008 Ovidiu; 2008; Tudor Vianu; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti; Revista Biblioteca Bucureştilor ROTARU, Florin (director)
volum de periodic 1997 Dacia literară, 4, nr. în TOM: 27, anul 1997, serie nouă (Anul VIII) 1997; Mănăstirea Neamţ; Tudor Vianu; Revista „Dacia Literară”; Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi VASILIU, Lucian (redactor coordonator), OPREA, Ștefan (redactor șef), LEONTE, Carmelia (redactor), RUSU, Olga (redactor)
volum de carte 1985 Între viață și teatru: portrete, mărturii, profiluri, anul 1985 teatrologie; Memorii; jurnal; piesă de teatru; Paul Gusty; Tudor Vianu; teatru românesc; Ioan Massoff MASSOFF, Ioan (autor)
volum de carte 1961 Jurnal, anul 1961 filologie; Ion Creangă; Lev Tolstoi; Liviu Rebreanu; umanism; Vasile Pârvan; Goethe; Heinrich Robert Zimmer; Literatură română; filosofia culturii; literatură comparată; Anton Cehov; Tudor Vianu; Ion Sava; Modernism; Artă; Literatură; filosofie; autobiografie; literatură rusă VIANU, Tudor (redactor)
volum de carte 1966 Postume, anul 1966, Istoria ideii de geniu. Simbolul artistic. Tezele unei filozofii a operei Artă; literatură universală; Manuscris; simbol; filosofie; realism; operă; estetică; idealism; Tudor Vianu; simbol artistic VIANU, Tudor (autor)
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 2, 16-30 aprilie, anul 1995, Realitatea evreiască holocaust; Ion Banu; Tudor Vianu; Pesah; Buchenwald; Anna Roth Cobilovici; Joseph Süß Oppenheimer
volum de carte 1992 Scrisori către Tudor Vianu, anul 1992, 1916-1935 Eugen Lovinescu; Lucian Blaga; Perpessicius; Vasile Voiculescu; Perioada Interbelică; Corespondenţă; Mihail Celarianu; Dragoş Protopopescu; Virgil Zaborovschi; Ioan M. Marinescu; Alecu Vianu; Karl Groos; Mihai Ralea; Nicolae Bagdasar; familia Vianu; Marcel Romanescu; Dan Barbilian; personalităţi interbelice; Alfred Swoboda; Tudor Vianu; Corespondenţă privată; Ion Marin Sadoveanu; Alexandru Busuioceanu; corespondenţă oficială; Simon Bayer; Documente; personalităţi; Grigore Nandriş; intelectuali; Eugen Relgis; Cezar Petrescu ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (editor), ALEXANDRESCU, Vlad (editor, note)
volum de carte 1994 Scrisori către Tudor Vianu, anul 1994, 1936-1949 Anton Golopenţia; Dimitrie Gusti; Emil Cioran; Ion Petrovici; Ion Pilat; Perpessicius; Pius Servien; Raymond Bayer; Emile Brehier; Andre Lalande; Arthur Liebert; Mihail Samarineanu; Octav Şuluţiu; Ana Macedonski; Alexandru Dima; Charles Lalo; Constantin Ianculescu; Leon Brunschvieg; Jacques Chevalier; Abel Rey; Victor Iancu; Ion Chinezu; Max Dessoir; Dragoş Protopopescu; Alecu Vianu; Edgar Papu; Elena Vianu; Emanoil Bucuţa; familia Vianu; Dan Barbilian; Victoria Budişteanu; Alexandru Claudian; Ion Frunzetti; Tudor Vianu; Corespondenţă privată; Ion Marin Sadoveanu; corespondenţă oficială; Miron Nicolescu; Liviu Rusu; Constantin Noica; intelectuali; Traian Herseni; Alexandru Rosetti; Constantin Rădulescu Motru; Perioada Interbelică; Corespondenţă; Cella Delavrancea; Perioada postbelică; personalităţi; Victor Slăvescu ALEXANDRESCU, Vlad (editor), ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (editor)
volum de carte 1997 Scrisori către Tudor Vianu, anul 1997, 1950-1964 Lucian Blaga; Mihai Moşandrei; Perpessicius; Corespondenţă; Documente; Perioada postbelică; Aurel Tita; Victor Iancu; Alexandru Dima; Ion Negoiţescu; Valentin Lipatti; Ion Vianu; Gheorghe Tohăneanu; Corespondenţă privată; Ion Marin Sadoveanu; corespondenţă oficială; Gheorghe Ivănescu; Elena Vianu; familia Vianu; Scrisori; Constantin Noica; Ovidiu Drimba; Constantin Rădulescu Motru; Ion Frunzetti; Tudor Vianu
volum de periodic 1968 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, XV, nr. în TOM: 2, anul 1968, seria Artă plastică Frederic Storck; Evul Mediu; Ceramică; Artă plastică; arhitectură populară; estetică; ansamblului de pictură de la Râşca; Nicolae Polcovnicul Zugravul; biserica din Roata-Cătunu; Muzeul de artă populară al Republicii Socialiste România; Erwin Panofsky; arhitectură rurală; Artur Verona; Tudor Vianu; Stefan Luchian; Tara Romaneasca; meşteşug artistic OPRESCU, George (redactor responsabil)
volum de periodic 2020 Transilvania, XLVIII, nr. în TOM: 6, anul 2020, Serie nouă Eugen Lovinescu; holocaust; istorie; Literatură; realism socialist; memorie culturală; Tudor Vianu; Hugo de Vries; literatură distopică VANCU, Radu (redactor), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
volum de carte 1971 Tudor Vianu: opere, anul 1971, Scrieri literare Alexandru Macedonski; Eugen Lovinescu; Liviu Rebreanu; memorialistică; poezie; Vasile Pârvan; operă lirică; tălmăciri; sonet; Hildebrand Frollo; poem în proză; Ovid Densuşianu; versuri; Francisc Rainer; Tudor Vianu; Garabet Ibrăileanu; meditaţie; autobiografie; Literatură română; eseistică; schiţă; însemnări de călătorie; reflecţii; Perioada Interbelică; Camil Petrescu; proză; Perioada postbelică; poem; biografie VIANU, Tudor (autor), ALEXANDRESCU, Sorin (editor), CĂLINESCU, Matei (editor), IONESCU, Gelu (editor, culegător, note și postfață)
volum de carte 1987 Tudor Vianu: opere, anul 1987, Cursuri universitare Ion Luca Caragiale; Socrate; filosofie; Aristotel; Platon; Plotin; contemplaţia estetică; estetica fenomenologică; teoria valorii estetice; valoare estetică; estetica medievală; Friedrich Wilhelm Schelling; formalism estetic; idealism estetic; Schopenhauer; simpatia estetică; Etienne Bonnot de Condillac; Alexander Gottlieb Baumgarten; raţionalism estetic; genialitate; Gotthold Ephraim Lessing; estetica modernă; istoria doctrinelor de estetică; Leon Battista Alberti; Dominique Bouhours; Jean-Pierre de Crousaz; Jean-Baptiste Dubos; Charles Batteux; Hegel; teoria valorilor; Arthur Schopenhauer; Giambattista Vico; Johann Gottfried von Herder; estetica antică; Denis Diderot; Friedrich Schiller; Georg Wilhelm Friedrich Hegel; Friederich Nietzsche; originalitate; Tudor Vianu; estetică; formalism; idealism; Johann Joachim Winckelmann; fenomenologie; Nicolas Boileau; curs universitar; raţionalism; Geniu; Sfântul Augustin; Renaşterea; Immanuel Kant VIANU, Tudor (autor), GANĂ, George (editor, note, postfață)
volum de carte 1990 Tudor Vianu: opere, anul 1990, Corespondență. Interviuri. Poemul Arcadia Alexandru Lapedatu; Eugen Lovinescu; George Călinescu; Horia Petra Petrescu; Ion Pilat; Liviu Rebreanu; Max Dessoir; Ovid S. Crohmălniceanu; Erich Weil; Tracy Kittredge; Victor Iancu; Ruxandra Urechia; personalităţi interbelice; Ion Chinezu; Victoria Budişteanu; Zoe Claudian; Alexandru Claudian; Gheorghe Mugur; Constantin Şerbănescu; Aurel Voina; Alexandru Bogdan; Charles Maurras; Henri Blazian; Ion Raşcu; August Hegler; Dumitru Roşca; Alexandru Stamatiad; Dan Barbilian; Constantin Barbilian; Cornelia Beligrădeanu; Charles Beligrădeanu; Cesar Stoika; Simon Bayer; Elena Vianu; Nicolae Bagdasar; Mihail Dragomirescu; familia Vianu; Marcel Romanescu; Corespondenţă privată; Iosif Brucăr; Ion Marin Sadoveanu; Oscar Walter Cisek; Alexandru Busuioceanu; corespondenţă oficială; Ion Barbu; Corneliu Moldovanu; Cezar Petrescu; Tudor Vianu; Garabet Ibrăileanu; Gabriel Popescu; intelectual; Arcadia; Ovid Densuşianu; Gala Galaction; Vasile Băncilă; Alexandru Rosetti; Camil Petrescu; Corespondenţă; Ana Pauker; Documente; Ioan N. Roman; interviuri; Lucian Blaga; Mihail Sebastian; Octavian Goga; Perpessicius; Vasile Pârvan; Perioada Interbelică VIANU, Tudor (autor), ALEXANDRESCU, Vlad (editor, note), IONESCU, Gelu (postfață)
articol de periodic 2002 Biblioteca Bucureștilor, 12, nr. V, decembrie Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu; Agenda Culturală; biblioteconomia României; Revista „Biblioteca Bucureştilor”; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti Biblioteca Bucureștilor. Revista Asociației Bibliotecarilor și Documentariștilor din București 1-40 română
articol de periodic 2008 Biblioteca Bucureștilor, 4, nr. XI, aprilie Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu; Agenda Culturală; biblioteconomia României; Revista „Biblioteca Bucureştilor”; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti Biblioteca Bucureștilor. Revista Asociației Bibliotecarilor și Documentariștilor din București 1-40 română
articol de periodic 2008 Biblioteca Bucureștilor, 8, nr. XI, august Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu; Agenda Culturală; biblioteconomia României; Revista „Biblioteca Bucureştilor”; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti Biblioteca Bucureștilor. Revista Asociației Bibliotecarilor și Documentariștilor din București 1-40 română
articol de periodic 2008 Biblioteca Bucureștilor, 11, nr. XI, noiembrie Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu; Agenda Culturală; biblioteconomia României; Revista „Biblioteca Bucureştilor”; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti Biblioteca Bucureștilor. Revista Asociației Bibliotecarilor și Documentariștilor din București 1-40 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Bucureștilor, 8, nr. XII, august Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu; Agenda Culturală; biblioteconomia României; Revista „Biblioteca Bucureştilor”; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti Biblioteca Bucureștilor. Revista Asociației Bibliotecarilor și Documentariștilor din București 1-40 română
articol de periodic 1992 Literatorul, II, nr. 38 - 39, 11 septembrie, serie nouă Literatorul (periodic); poezie; Istoria artei; Teatru; proză; cronică literară; Istorie literară; eseistică; literatura română contemporană; literatura romană; literatura clasică; literatura contemporană Literatorul nr. 38-39/1992 1-32 română
articol de periodic 1968 Revista Muzeelor: RM, 4 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală POPOVICI, Victoria (autor) Expoziția "Tudor Vianu, un mare umanist al epocii noastre" 339-340 română
articol de periodic 1978 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XV, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei NICOARĂ, Eugen (autor) TUDOR VIANU, Scrieri despre teatru Comptes rendus / Recenzii 133-134 franceză
articol de periodic 1980 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XVII, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei TERTULIAN, N. (autor) Le Théâtre dans la pensée esthetique de Tudor Vianu La culture roumaine dans le circuit européen / Cultura românească în circuit european 3-9 franceză
articol de periodic 1982 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XIX, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei ALTERESCU, Simion (autor) La modernité du concept de théâtre chez Caragiale Hommage à Ion Luca Caragiale / Omagiu lui Ion Luca Caragiale 21-23 franceză
articol de periodic 1982 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XIX, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei MĂRGINEANU, Ioana (autor) ION TOBOȘARU, Introducere în estetica teatrului contemporan Comptes rendus / Recenzii 89 franceză
articol de periodic 1997 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXXIV, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei VOICANA, Mircea (autor) Valeur musicale et intérêt historique dans la valorisation de l 'héritage artistique de Georges Enesco Enesciana 51-57 franceză
articol de periodic 1969 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 16, nr. 2, seria Teatru, muzică, cinematografie istorie (Istorie); Istoria artei (Istoria artei); Cinematografie (cinematografie); Teatru (teatru); Muzică (Muzică); Arhitectură; Artă plastică; istoria teatrului; Istoria filmului; Cronică de film; artă vizuală; istoria muzicii; cronică teatrală; cronică muzicală SIMION, Alterescu (autor) Determinante estetico=sociale în caracterizarea artei actorului din secolul al XIX-lea Studii 159-166 română
articol de periodic 1994 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 14 SÂNGEORZAN, Monica (autor) Bob Bulgaru evocat de literați ARTĂ, FILOZOFIE, JURISPRUDENŢĂ 134 română