Carpica, XXIII-1, anul 1992

  • Anul publicației: 1992
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
TEODOR, Dan Cuvînt înainte .5-6 română
ZUB, Alexandru Un episod dramatic din istoria Ligii Culturale .7-13 română
PĂUNESCU, Alexandru Strădaniile lui Vasile Pârvan pentru salvarea și recuperarea obiectelor prețioase din Muzeul Național de Antichități precum și a pieselor arheologice din Dobrogea 15-39 română
DUMITRAȘCU, Sever Vasile Pârvan și Universitatea din Cluj (Aspecte arheologice) 41-77 română
PĂUNESCU, Alexandra-Cristina Textele inscripțiilor redactate de Vasile Pârvan spre a fi săpate pe pereții Arcului de Triumf din Capitală 79-94 română
SIMION, Gavrilă Geții și sciții dinspre Gurile Dunării 95-105 română
NICULIȚĂ, Ion Traco-geții la est de Prut 107-113 română
TEODOR, Silvia Stratigrafia stațiunii arheologice de la Poiana 115-124 română
URSACHI, Vasile Vasile Pârvan și „davele” de pe Siret 125-130 română
CĂPITANU, Viorel Noi contribuții la cunoașterea civilizației geto-dacice în bazinul Siretului mijlociu. Dava de la Răcătău (antica Tamasidava) 131-192 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Moneda și datarea complexelor arheologice 193-196 română
PALADE, Vasile Unele observații cu privire la aspectul etnic al populației din aria culturii Sântana de Mureș în lumina cercetărilor din așezările și necropolele de la Bîrlad-Valea Seacă, Zorleni-Fîntînele, Banca-Gară și Fălciu-Bogdănești 197-221 română
SÎRBU, Valeriu Fenomenul Pârvan 223-226 română
SPINEI, Victor Creștinismul la est de Carpați de la origini și pînă în secolul al XV-lea - Teodor Dan 227-231 română