Carpica, XXIII-1, 1992

  • Anul publicației: 1992
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Carpica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
TEODOR, Dan (autor) Cuvînt înainte .5-6 română
ZUB, Alexandru (autor) Un episod dramatic din istoria Ligii Culturale .7-13 română
PĂUNESCU, Alexandru (autor) Strădaniile lui Vasile Pârvan pentru salvarea și recuperarea obiectelor prețioase din Muzeul Național de Antichități precum și a pieselor arheologice din Dobrogea 15-39 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Vasile Pârvan și Universitatea din Cluj (Aspecte arheologice) 41-77 română
PĂUNESCU, Alexandra-Cristina (autor) Textele inscripțiilor redactate de Vasile Pârvan spre a fi săpate pe pereții Arcului de Triumf din Capitală 79-94 română
SIMION, Gavrilă (autor) Geții și sciții dinspre Gurile Dunării 95-105 română
NICULIȚĂ, Ion (autor) Traco-geții la est de Prut 107-113 română
TEODOR, Silvia (autor) Stratigrafia stațiunii arheologice de la Poiana 115-124 română
URSACHI, Vasile (autor) Vasile Pârvan și „davele” de pe Siret 125-130 română
CĂPITANU, Viorel (autor) Noi contribuții la cunoașterea civilizației geto-dacice în bazinul Siretului mijlociu. Dava de la Răcătău (antica Tamasidava) 131-192 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Moneda și datarea complexelor arheologice 193-196 română
PALADE, Vasile (autor) Unele observații cu privire la aspectul etnic al populației din aria culturii Sântana de Mureș în lumina cercetărilor din așezările și necropolele de la Bîrlad-Valea Seacă, Zorleni-Fîntînele, Banca-Gară și Fălciu-Bogdănești 197-221 română
SÎRBU, Valeriu (autor) Fenomenul Pârvan 223-226 română
SPINEI, Victor (autor) Creștinismul la est de Carpați de la origini și pînă în secolul al XV-lea - Teodor Dan 227-231 română