Analele Dobrogei: AnD, VIII, 2005, serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ATANASIU, Andreea (autor) Premisele dezvoltării navigației în condițiile formării și consolidării statelor medievale românești 9-24 română
articol de periodic PREDA, Nicoleta (autor) Repertoriul descoperirilor monetare otomane din Dobrogea (secolele XIV-XVIII) 15-31 română
articol de periodic POP, Angela (autor) Dobrogea între anii 1877-1886 în opiniile unui diplomat francez 32-37 română
articol de periodic COJOC, Mariana (autor) Primul deceniu de administrație românească la Constanța după războiul de Independență 38-46 română
articol de periodic PAPUC, Jan (autor) 92 de ani de la pacea de la București (1913) 47-54 română
articol de periodic MOISE, Leonida (autor) Acțiunile de luptă ale diviziei a 9-a infanterie pe frontul din Dobrogea, în campania din anul 1916 55-60 română
articol de periodic IONESCU, Ion (autor) Un erou între eroi cătut în luptele din Sudul Dobrogei - sublocotenent Areta-Haret Teodorescu (1894-1916) 61-67 română
articol de periodic SÎRBU, Marian (autor) Considerații privind efectele demobilizării armatei din anul 1918 asupra capacității combative a marinei militare 68-73 română
articol de periodic URSU, Nicolina (autor) Aspecte privind reinstaurarea administrației românești în Dobrogea de Sud, la sfîrșitul primului război mondial 74-79 română
articol de periodic SCURTU, Constantin (autor) Considerații privind înzestrarea armatei, în contextul politico-economic al României, în perioada 1920-1935 80-85 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Partidul Țărănist Radical în Dobrogea. Organizațiile județene, Durostor și Caliacra 1932-1948 86-92 română
articol de periodic BORDEIU, Puiu (autor) Declinul mișcării legionare. Desfășurarea evenimentelor din 21-23 ianuarie 1941 în Dobrogea 93-104 română
articol de periodic MOȘNEAGU, Marian (autor) Carol al II-lea, Ion Antonescu și batalionul romano-macedonean 105-113 română
articol de periodic BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor) Congresul Ligii Culturale de la Constanța (1912) 114-118 română
articol de periodic PĂVĂLOIU, Mariana (autor) , SÎRBU, Marian (autor) Considerații privind amenajarea Lacului "Tăbăcărie" pentru navele marine regale 119-124 română
articol de periodic IONESCU, Raluca (autor) Considerații privind zonele libere din S-E României 125-129 română
articol de periodic ATANASIU, Carmen (autor) Reglementări cu caracter special privind regimul apelor din bazinul Dunării 130-134 română
articol de periodic COVACEF, Petre (autor) Noile poduri dunărene dintre Cernavodă și Fetești 135-146 română
articol de periodic BUȘE, Dorel (autor) Destrămarea României Mari: Insula Șerpilor - ultimul teritoriu românesc pierdut în timp de pace 147-155 română
articol de periodic PĂDUREAN, Dominuț (autor) Templul lui Achile din Insula Șerpilor 156-170 română
articol de periodic CHERAMIDOGLU, Constantin (autor) Din istoria tipografiilor constănțene (I) 173-178 română
articol de periodic COMAN, Virgil (autor) Aspecte privind viața bisericească a meglenoromânilor la începutul secolului XX 179-184 română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) Vizita "Corului Moților" în România (1906) descrisă de preotul Nicolae Cado din Pîclișa (jud. Alba) 185-190 română
articol de periodic DESA ILEANA, Stanca (autor) Inaugurarea portului Constanța - 27 septembrie 1909 - Spicuiri din presă 191-197 română
articol de periodic DESA ILEANA, Stanca (autor) Dobrogea și cel de-al doilea război balcanic - 1913. Informații cilese din almanahurile și calendarele vremii 198-204 română
articol de periodic BORANDĂ, Georgeta (autor) Porturi dobrogene - repere istorice - Tulcea 205-210 română
articol de periodic COJOC, Marian (autor) Unele considerații privind învățămîntului românesc după primul război mondial 211-216 română
articol de periodic PETRE, George (autor) O sută treizeci de ani de învățămînt românesc de marină (1872-2002) 217-229 română
articol de periodic CRUCERU, Florica (autor) Despre înființarea muzeului de artă Constanța 230-245 română
articol de periodic DIANA, Anna-Maria (autor) , PITRESCU, Ileana (autor) Figuri dobrogene edilul Horia Grigorescu 246-250 română
articol de periodic DIANA, Anna-Maria (autor) , PAȘCA, Cecilia (autor) Monumente de artă și arhitectură otomană în Dobrogra 251-257 română
articol de periodic GHEORGHE (DUMITRAȘCU) LAVINIA, Dacia (autor) Forma specială a relațiilor dintre istorici - dedicațiile și autografele. Dedicațiile către Silviu Dragomir, într-o colecție particulară din Constanța 258-265 română
articol de periodic UNC, Octavian (autor) Profil drobrogean - Dr. Dem. Theodorescu 266-268 română
articol de periodic EVENON, Gaidig (autor) Ovide et le livre des "Tristes" 271-280 franceză
articol de periodic POPESCU, Cristina (autor) Rima interioară în pentametrul lui Ovidiu - o cercetare asupra elegiilor din exil - 281-298 română
articol de periodic NICOLAE, Florentina (autor) Antroponime dacice și românești în 2De antiquis et Hodiernis Moldaviae nominibus" și "Historia Moldo-Vlachica" de Dimitrie Cante,ir 299-303 română
articol de periodic BUZOIANU, Livia (autor) Cogito ergo sum. Dicționar de cugetări latinești și grecești comentate - Cucu Ștefan 304-305 română
articol de periodic CUCU, Ștefan (autor) Poetica Verba - Buzoianu Livia 306-307 română