Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, 1962


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic HADRIAN, Daicoviciu (autor) Probleme și perspective ale săpăturilor arheologice din Munții Orăștiei Studii 9-18 Română
articol de periodic M., Coja (autor) Activitatea meșteșugărească la Histria în sec. VI - I î.e.n Studii 19-46 Română
articol de periodic ZOLTAN, Szekely (autor) Contribuții la cultura slavă în sec. VII - VIII în sud - estul Transilvaniei Studii 47-58 Română
articol de periodic N., Constantinescu (autor) Observații asupra satului fortificat din Țara Românească în secolele XIV - XV Studii 59-80 Română
articol de periodic M., Nicorescu (autor) Date noi privitoare la cartierul meșteșugarilor din Suceava Studii 81-86 Română
articol de periodic FLORIN, Mogoșanu (autor) O nouă unealtă paleolitica Discuţii şi Note 87-90 Română
articol de periodic S., Marinescu-Bîlcu (autor) Un nou topor de silex șlefuit descoperit în Moldova de nord - vest Discuţii şi Note 91-94 Română
articol de periodic VL., Dumitrescu (autor) Un sceptru de piatră în formă de cap de cal descoperit în Iugoslavia Discuţii şi Note 95-100 Română
articol de periodic FLORIN, Mîrțu (autor) Un topor de luptă din cupru, descoperit la Berevoiești - Muscel Discuţii şi Note 101-104 Română
articol de periodic K., Horedt (autor) Spada de bronz de la Livada Discuţii şi Note 105-110 Română
articol de periodic S., Marinescu-Bîlcu (autor) Un torques geto - dacic, de argint, descoperit în Moldova Discuţii şi Note 111-114 Română
articol de periodic D., Tudor (autor) Comunicări epigrafice I Discuţii şi Note 115-124 Română
articol de periodic N., Gostar (autor) Două inscripții inedite din Dacia Discuţii şi Note 125-132 Română
articol de periodic E., Doruțiu (autor) Despre unele inscripții latine din M.N.A. recent publicate Discuţii şi Note 133-140 Română
articol de periodic D., Vîlceanu (autor) Urme de viețuire antică la Gura Canliei Discuţii şi Note 141-146 Română
articol de periodic AL. I., Popa (autor) O nouă inscripție închinată zeiței Isis, la Apulum Discuţii şi Note 147-152 Română
articol de periodic NICOLAE, Vlassa (autor) Un cimitir de incinerație de la sfîrșitul veacului III, de la Iernut Discuţii şi Note 153-156 Română
articol de periodic GH., Untaru (autor) , S., Morintz (autor) Mormînt sarmatic descoperit în orașul Focșani Discuţii şi Note 157-164 Română
articol de periodic DARDU, Nicolăescu-Plopșor (autor) , AL. PAUL, Bolomey (autor) Date antropologice asupra osemintelor din mormîntul de călăreț de la Tîrgșor Discuţii şi Note 173-176 Română
articol de periodic MARIA, Comșa (autor) Semne din epoca feudală timpurie incizate pe o coloană romano - bizantină Discuţii şi Note 177-190 Română
articol de periodic I., Barnea (autor) Idol feminin sau „Kamennaia baba"? Discuţii şi Note 191-196 Română
articol de periodic B., Mitrea (autor) Un instrument muzical din perioada feudală timpurie descoperit la Bisericuța - Garvăn Discuţii şi Note 197-200 Română
articol de periodic D., Popescu (autor) Săpăturile arheologice din R.P.R. în anul 1961 Cronica 201-214 Română
articol de periodic B., Mitrea (autor) Descoperiri recente și mai vechi de monede antice și bizantine în R.P.R. Cronica 215-224 Română
articol de periodic ALEXANDRU, Vulpe (autor) Karl Kromer, Brezje, II, Ljubljana, 1959 RECENZII 225-226 Română
articol de periodic I. I., Russu (autor) Georgius Mihailov, Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, III, Sofia, 1961 RECENZII 226-229 Română
articol de periodic I. I., Russu (autor) Boris Gerov, Proučvanija vărhu zapadnotrakijskite zemi prez rimsko vreme, Sofia, 1961 RECENZII 229-234 Română
articol de periodic ION, Berciu (autor) D. Tudor, Un pont romain ignoré dans la région du Bas Danube, Latomus, 20, 1961, RECENZII 234-235 Română
articol de periodic P., Diaconu (autor) Dimităr Il. Dimitrov, Rannosrednovekoven nekropol pri gara Razdelna, Arheologija, Sofia, 3 - 4, 1959 RECENZII 235-237 Română
articol de periodic RADU, Vulpe (autor) Acta Musei regionalis Apulensis, 4, Alba Iulia, 1961 RECENZII 237-240 Română
articol de periodic Lista Prescurtărilor Lista prescurtărilor 241-242 Română