Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. în TOM: 2, 1978


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
PANAIT, Panait I. (autor) Contribuția arheologiei bucureștene la cunoașterea istoriei capitalei, a patriei Studii 3-6 română
TURCU, Mioara (autor) Așezarea geto-dacică descoperită în cartierul Bucureștii Noi Studii 6-11 română
BORONEANȚ, Vasile (autor) Cercetări privind secolul al VI-lea în zona de nord a Bucureștilor Studii 12-16 română
ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Interdependența raporturilor economice dintre oraș și sat în lumina descoperirilor din raza Bucureștilor (sec. XIV-XVI) Studii 17-19 română
PANAIT, Panait I. (autor) Hanul cu Tei din București Studii 20-24 română
FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Tîrgoviște. Considerații asupra începuturilor orașului medieval Studii 25-35 română
IONESCU, Grigore (autor) André Lecomte du Nouy și restaurarea monumentelor istorice din România (II) Studii 35-42 română
DRĂGUȚ, Vasile (autor) Cetatea Bologa (Note preliminare) Note 43-44 română
DUMITRACHE, Mariana (autor) Un sistem de fundare necunoscut descoperit la incinta cetății orașului Aiud Note 45-54 română
ILIESCU, Mircea (autor) Un căpitan al lui Constantin Brâncoveanu: Mănăilă de Buzău Note 54-62 română
POPESCU, Rica (autor) Cahle și plăci decorative descoperite la curtea domnească din Vaslui Note 63-69 română
DOBJANSCHI, Ana (autor) , SIMION, Victor (autor) Motive ornamentale în arta moldovenească a secolului al XVII-lea Note 69-78 română
ȘERBĂNESCU, Florin (autor) Pictura pe lemn de la jumătatea secolului al XVII- lea la monumentul istoric din comuna Sîmburești, jud. Olt Note 78-84 română
BRATILOVEANU-POPILIAN, Marcela (autor) Locuința țărănească de pe valea inferioară a Motrului Note 85-92 română
DRĂGUȚ, Vasile (autor) Cea de-a V-a adunare generală a I.C.O.M.O.S. Cronici, informaţii 93-93 română
Index al autorilor de articole apărute în ”Monumente Istorice și de Artă ” , 1974-1978 94-95 română