Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
SĂLĂGEAN, Tudor Notarul anonim al regelui Bela al Ungariei și schola episcopală din Vercelli .9-12 română
CÎMPEANU, Liviu Nefericitul voievod Dan cel Tînăr. Intervențiile Ungariei în problemele dinastice ale Țării Românești 13-20 română
SIMON, Alexandru The wallachian's in Ottoman -Hungarian power relations (1440's-1440's) 21-37 engleză
ARDELEAN, Florin Legislație militară și politică fiscală în timpul lui Ioan Sigismund Zapolya (1556-1570) 39-52 română
MUNTEAN, Ovidiu Arme din perioada revoluției pașoptiste în colecția Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 53-75 română
BODALE, Horațiu Ideologia politică pașoptistă și Risorgimento-ul italian 77-90 română
CÎRJA, Ion Organizarea instituției mitropolitane în biserica greco-catolică românească în perioada șui Ioan Vancea de Buteasa (1869-1892) 91-100 română
SUCIU, Dumitru Date privind situația școlilor române confesionale și problematica celor mixte din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 101-120 română
GORUN, Hadrian Proiecte de constituire a unor unități militare transilvane alcătuite din foști prizoniei sau emigranți în S.U.A. (1917) 121-124 română
TURCUȘ, Veronica Un promotor al experienței pedagogice românești în Transilvania după Unirea din 1918 - George G. Mateescu (1892-1929). Repere biografice 125-152 română
RUS, Traian Ioan Micu Moldovan. Pronunciamentul de la Blaj 155-168 română
TUKA, Laszlo Repartizarea teritorială și pe locuitori a farmaciilor și drogheriilor din României în 1936 169-176 română
LAKATOS, Arthur Ein amerikanischer diplomat in Ungarn: J.F. Montgomery 177-182 germană
OPRIȘ, Ioan Arheologii Dorin Popescu și Mircea Petrescu-Dîmbovița despre arheologia ungară și confrații maghiari 183-188 română
IANCU, Gheorghe Inundațiile din România din anul 1970 cu referiri speciale la județul Cluj. Cauze și efecte 189-198 română
BONȚA, Claudia Portrete aristocratice de secol XVI-XVII în pinacotecile muzeelor clujene. Studii de caz: Elisabetha de Brabant și Albert de Austria 201-208 română
MITU, Melinda Fotoceramică în colecțiile de artă decorativă ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 209-216 română
SAVU GRUIȚĂ, Ioana Strana - identitate românească între credință și tradiție 217-228 română
GUI, Daniela Luchian în Franța, modernitate și clasicism 229-230 română
GROZA, Horațiu Un monument de arhitectură medievală: Palatul Voievodal din Turda 233-252 română
GRAPINI SABIN, Pompei Pictura murală interioară a bisericii din Micești-Cluj. Recuperarea programului icionografic prin cercetare stratigrafică extinsă 253-258 română
BACIU, Anamaria, BOROȘ, Doina Aspecte metodologice ale restaurării picturii murale de la biserica "Adormirea Maicii Domnului" a mănăstirii Răchitoasa, Bacău 259-268 română
BONȚA, Claudia Galerie de portrete imperiale. Casa de Austria în medalistica secolelor XVII și XVIII 271-285 română
CIOFU, Sînziana, CIOFU, Valerian, DIMULESCU, Alexandra Medaliile Octavian Goga din 1938 287-390 română
RUS, Traian Ioan Micu Moldovan și școala din satul natal 309-328 română
BONȚA, Claudia Considerații privind restaurarea unui vas dacic cu brîu și butoni 329-332 română
MÎNDREA DOINA, Ileana Arta decorativă în slijba utilitarului. Restaurarea unor obiecte farmaceutice din sticlă pictată de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 333-342 română
FLOREA, Bogdan Rememorînd Revoluția. 1848-2008 - Mitu M., Muntean O. 343-344 română
ALEXANDRESCU, Mihai Romania spre Uniunea Europeană. Negocierile de aderare (2000-2004) - Pușcaș V. 344-346 română
MÎNDRUȚ, Stelian In verbo tuo. Raymund Netzhammer O.S.B. arhiepiscop de București - Netzhammer Nikolaus 348-349 română
COMȘA, Daniela Corespondența lui Alexandru Vaida Voevod cu bunicul său, Alexandru Bohățiel 393-308 română