Cibinium, II, 2008, seria 2006-2008

  • Anul publicației: 2008
  • Publicată de: Complexul Național Muzeal ASTRA
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Cibinium


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BARON, Ovidiu (autor) Întîlnirea Forumului European al Muzeelor 9-14 română
OLARU, Valeriu (autor), ROȘCA, Karla (autor), ȘTEFAN, Camelia (autor) Muzeul de etnografie și artă populară săsească "Emil Sigerus" - o nouă unitate muzeală 17-20 română
BUCUR, Corneliu (autor), POPA ADA, Maria (autor) "Tezaure umane vii" - expoziția imaugurală a anului capitalei culturale europene 2007 21-29 română
ROȘCA, Karla (autor), ȘTEFAN, Camelia (autor) Identitatea cultural europeană - 15+10+2. Dialogul multiplelor identități 30-32 română
SEDLER, Imgard (autor) Mobilier pictat din Sudul Transilvaniei, Un proiect internațional realizat la Casa Artelor din Sibiu (august-noiembrie 2007) 33-43 română
LĂPĂDAT, Ionuț (autor) Elemente de ecumenism în satul românesc 44-49 română
BOZAN, Maria (autor) Patrimoniu etnologic și cultura contemporană. Trei ani de reprezentare a altor culturi la Muzeul de Etnografie Universală "Franz Binder” din Sibiu 48-61 română
BUȘIE, Raluca (autor) Universul feminin. Expoziția evantaie de ieri și de azi. Colecția Aurelia Veronica Filimon la Muzeul de Etnografie Universală "Frantz Binder" Sibiu 62-65 română
GRUIAN, Alexandra (autor) Expoziția unei mărturii etnografice: invitație la Muntele Athos - fotografii de Yves Phelippot 66-71 română
MAIOR, Carmina (autor) Cruce, răscruce, troița în Mărginimea Sibiului. Studiul unui monument de arhitectură populară transpus într-un discurs expozițional 72-77 română
ARSENIE ANDRE, Mihaela (autor), BUCUR, Corneliu (autor) Departamentul creatorilor populari cu dizabilități. Un proiect tînăr, plin de sentiment și pasiune în cadrul Asociației Naționale a Creatorilor Populari din România 81-87 română
BOTOROAGĂ, Dana (autor), BUCUR, Corneliu (autor), CREȚU, Mirela (autor) Programul "Tezaure Umane VII" întreprins la Muzeul "Astra", Sibiu 2008 - Raport de activitate pe anul 88-99 română
GHIORGHIEȘ, Simona (autor), LUCA, Ioana (autor) Tîrgul național de jucării 100-104 română
BARON, Ovidiu (autor) Valorificarea patrimoniului Muzeului "Astra" prin strategii de marketing modern 107-113 română
CAPOTĂ, Adriana (autor) Ancheta sociologică din noiembrie-decembrie 2008 114-120 română
BARON, Ovidiu (autor) Etno-fragmentarium: Identitate și diferență. Românii în lume 121-125 română
PENCIU, Eliza (autor) Centrul de informare turistică din Muzeul în Aer Liber. Funcționalitate, utilitate, programe cultural-turistice 126-132 română
CÎMPEAN, Emanuela (autor) Dezvoltarea creativității prin programul de pedagogie muzeală 133-134 română
SILEA, Iuliana (autor) Strategii de dezvoltare a programelor pentru tineret în muzeul "Astra" 135-137 română
BRANDES LĂȚEA, Ștefan (autor) Muzeul "Astra", o ofertă spectaculară 138-141 română
CAPOTĂ, Adriana (autor) Patrimoniul cultural - argument, în planul educației în spiritul conștientizării propriei identități etno-culturale 142-144 română
ILIUȚ, Raluca (autor) Rășinari, trasee ale etno și ecoturismului 145-155 română
BODOROAGĂ, Dana (autor) Trasee ale etno și ecoturismului în Mărginimea Sibiului 156-159 română
TODORAN ALEXANDRA, Elena (autor) Relațiile publice pentru muzee - gen proxim și diferența specifică - Experiența muzeului de etnografie universală "Franz Binder" 160-165 română
BASARABĂ, Mihaela (autor) Un nou format al site-ului Muzeului Civilizației Populare Tradiționale "Astra" 169-170 română
BASARABĂ, Mihaela (autor), NEMEȘ, Paul (autor) Modernizarea platformei de digitizare a patrimoniului la Muzeul "Astra" 171-172 română
BASARABĂ, Mihaela (autor), NOVAC, Lucica (autor), OPRESCU, Liliana (autor) Digitizare pentru prezervare! Etapele digitizării arhivei de imagini a Centrului de Informare și Documentare în etnologie "Cornel Irimie" 173-176 română
CIOCȘAN, Silviu (autor) Punte peste veacuri. Biserica cu hramul Pogorîrea Sfîntului Duh din Complexul Național Muzeal "Astra" Sibiu 179-193 română
KERTESZ, Cornelia (autor) Tehnici vechi de decorare a obiectelor textile etnografice. Tehnica de decorare a țesăturilor pe fire numărate 194-196 română
IZDRAILĂ, Vasilica (autor) Tehnici de decorare a ștergarelor. Alesăturile 197-208 română
FOGARASCHER, Sorin (autor) Problematica restaurării colecției de ceramică a Muzeului de Etnogrfie li Artă Populară Săsească "Emil Sigerus" în vederea transferării în noul spațiu de depozitare din Casa Artelor 209-211 română
DĂNEASĂ, Cristina (autor) Restaurarea panourilor reprezentînd Maica Domnului cu Pruncul și Fuga în Egipt din cadrul catapetesmei altarului din biserica otodoxă din satul Răchita, județul Alba 212-218 română
MOGA, Florența (autor) Problematica restaurării obiectelor din piele-blană din colecția Complexului Național Muzeal "Astra" 219-223 română
MOGA, Florența (autor) Port tradițional românesc, în miniatura din colecția "Astra" (secolele XVIII-XIX) 224-231 română
STROIA, Ruxandra (autor) Meșteșugul cojocăritului, intervenții de conservare și restaurare 232-242 română
IONESCU, Alina (autor) Restaurarea icoanei pe lemn înălțarea lui Iisus din Colecția Complexului Național Național Muzeal "Astra"-Sibiu 243-252 română
BUCUR, Mirel (autor) Investigația non-distructivă de tip radiologie digitală aplicată în demoniul picturii tempera pe panou 253-260 română
BERNATH, Andrea (autor), GUTTMANN, Marta (autor), TEODORESCU, Iulia (autor) Conservarea preventivă: O prioritate la nivel internațional, o prioritate a CePCoR-Centrul de Pregătire a Conservatorilor și Restauratorilor 261-268 română
NEGOESCU, Gabriela (autor) Restaurarea unui colțar săsesc din secolul al XVIII-lea 269-280 română
CHIRTEA, Ileana (autor) Monitorizarea insectelor xilofage în muzeul în aer liber din Dumbnrava Sibiului, în anul 2008 281-287 română
BRUDALA, Dumitru (autor) Filmul documentar și imaginea cotidianului 291-296 română
VĂRGATU, Adina (autor) Muzeul "Astra" în 2007, anul capitalei culturale europene. Scenariul unui film premiat 297-304 română
KATO, Csilla (autor) Reprezentarea cunoștințelor antropologice în textul scris și cu mijloace vizuale 305-308 română
MOISE, Ilie (autor) "Astra Museum" în contextul etnologiei românești 311-322 română
MUNTEAN, Daniela (autor) Biblioteca Muzeului "Astra" 323-325 română
ROȘCA, Karla (autor) Suprafețele ceramice și design - un volum de excepție în anul capitalei culturale europene - 2007 326-329 română
VASILIEF, Mihaela (autor), VOINA, Delia (autor) Publicațiile Muzeului "Astra" (2006-2008) 330-338 română
VOINA, Delia (autor) Sumarul general al volumelor Cibinium 1966-2008 339-350 română