Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVII, 2016


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Abrevieri IV-VII română
articol de periodic Sumar VIII-XIII română (rezumat în engleză)
articol de periodic MĂNESCU, Constantin (autor) Repere sacre ale timpului în marile religii ale lumii 1-10 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ILIE, Eliza (autor) Conciliul de la Florența în istoriografia românească veche 11-26 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CĂLIN, Camelia (autor) Identitate și diversitate în spațiul balcanic reflectate în cronicile moldovenești (sec. XV-XVIII) 27-37 română (rezumat în engleză)
articol de periodic POPA, Maria (autor) , ROTARU, Doina (autor) Biserica "Sf. Nicolae" de la Miclești - Vaslui, ctitorie a familiei Miclescu 38-55 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CREȚU, Andrei (autor) Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea Florești 56-76 română (rezumat în engleză)
articol de periodic POPOVICI, Ciprian-Petru (autor) Rolul bisericii ortodoxe române din Bucovina în politica austriacă 77-85 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CLIT, Costin (autor) Biserica "Sfântul Dumitru" din Huși 86-165 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CLIT, Costin (autor) Testamentul ieromonahului Drăghici, nacealnicul. Schitul Golgofta și alte documente inedite 166-189 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CRISTESCU, Sorin (autor) Primele 12 numere ale ziarului Adevărului apărut la Iași, decembrie 1871-martie 1872 190-224 română (rezumat în engleză)
articol de periodic NICULAE, Daniel Silviu (autor) Relațiile politice româno-bulgare de la tratatul de pace de la București din 1913 la intrarea Bulgariei și României în primul război mondial (1913-1914) 225-237 română (rezumat în engleză)
articol de periodic PRISĂCARU, Dan (autor) Starea armatei României la declanșarea primului război mondial. Cauze și determinări pentru adoptarea neutralității armate în perioada 21 iulie/3 august 1914-4/17 august 1916 238-360 română (rezumat în engleză)
articol de periodic SPRÎNCENATU, Ene-Vasile (autor) Franța și intrarea României în marele război 272-277 română (rezumat în engleză)
articol de periodic TĂNASE, Mircea (autor) Revista România Militară - promotoare a învățămintelor primului război mondial 278-287 română (rezumat în engleză)
articol de periodic RĂDULESCU, Marius (autor) Eforturi pentru creșterea gradului de înzestrare a armatei în perioada neutralității (1914-1916) 288-294 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MUȘTIUC, Neculai-Silviu (autor) Școala primară Bahnari în timpul primului război mondial (1914-1918) 295-300 română (rezumat în engleză)
articol de periodic SPÂNU, Alin (autor) Denunțuri pe timp de război. Cazul maicii Marina-Mina Hociotă (1916) 301-308 română (rezumat în engleză)
articol de periodic SCURTU, Costin (autor) Războiul, reorganizarea și eroismul militarilor români în campanile din 1916 și 1917 309-319 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CHIPER, Constantin (autor) , ȘELARU, Mihai-Cristian (autor) Vasluenii în campania militară din anul 1916 320-325 română (rezumat în engleză)
articol de periodic RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Bârlădenii în războiul de întregire a neamului (1916-1919) 326-341 română (rezumat în engleză)
articol de periodic IONESCU, Melania (autor) , IONESCU, Nicolae (autor) Generalul Ioan Rășcanu - erou al orașului Vaslui în primul război mondial (14 ianuarie 1874-25 februarie 1952) 342-349 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ANICOLĂESEI, Radu (autor) Arme de panoplie aparținând muzeului județean "Ștefan cel Mare" Vaslui 350-370 română (rezumat în engleză)
articol de periodic BOȚOGHINĂ, Cristina (autor) Peripețiile inginerului Vasile A. Golescu în timpul primului război mondial 261-271 română (rezumat în engleză)
articol de periodic LUNGU, Sorin (autor) , ONEL, Cristian (autor) O monedă hibridă descoperită în jurul Bârladului 371-373 română (rezumat în engleză)
articol de periodic BOLUM, Marian (autor) Bancnotele de ocupație emise de banca generală Română în timpul primul război mondial 374-390 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CRUȘINSCHI, Maria (autor) Hanul Domnesc - patrimoniul etnografic al Muzeului Bucovinei 391-399 română (rezumat în engleză)
articol de periodic BUZENSCHI, Maria (autor) Mobilier popular 400-412 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ONICA, Dorina (autor) Tradiția pescuitului și păstoritului la Crihana Veche - Cahul 413-424 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CĂLIN, Florin Gerard (autor) Funcționalitatea spațiului gospodăriei argeșene. Trecut și prezent 425-443 română (rezumat în engleză)
articol de periodic LUPU, Valeriu (autor) , LUPU, Vasile (autor) Valoarea biopsihosocială și spirituală a alimentașiei 444-449 română (rezumat în engleză)
articol de periodic LUPU, Valeriu (autor) Medicina vasluiană în timpul primului război mondial 450-456 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CHISELEV, Alexandru (autor) Vase din aramă cu funcție ceremonială din colecția MEAP 457-472 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CRĂCIUN, Iulian Silviu (autor) Evoluția miniaturii manuscriselor înainte de Ștefan cel Mare 473-484 română (rezumat în engleză)
articol de periodic COLBU, Dumitru-Eugen (autor) , IURCOVSCHI, Cosmin Tudor (autor) , NEGRU, Ioan Cristinel (autor) , SANDU, Ion (autor) , SPIRIDON, Petronela (autor) , VASILACHE, Viorica (autor) Metode și tehnici moderne de investigare științifică a artefactelor vechi 485-522 română (rezumat în engleză)
articol de periodic PUIȘORU, Adrian (autor) Consolidare, restaurare și amenajare . Palatul Culturii Iași (Etapa a II- a) 523-527 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CUȚUI, Alexandrina (autor) Starea de conservare a iconostasului bisericii "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" din satul Moara, județul Suceava 528-545 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ILIE, Aurora-Florentina (autor) Restaurarea drapelului regimentului 10 de vânători, MD. 1922. Studiu de caz 546-554 română (rezumat în engleză)
articol de periodic SPIRIDON, Alexie (autor) Modalități inovatoare complementare propuse pentru îngrijirea zilnică a personalului de specialitate din domeniul conservării și restaurării 555-463 română (rezumat în engleză)
articol de periodic BĂITANU, Ioana-Maria (autor) Biodegradarea obiectelor din piele 564-566 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ZĂRNOVAN, Felicia (autor) Organizarea spațiului de depozitare a colecției de arheologie 567-570 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CRISTEA, Ion (autor) Restaurarea ceasului cu carillon din turnul Palatului Culturii din Iași 571-574 română (rezumat în engleză)
articol de periodic PREUTU-GRIGORE, Liviu (autor) Conservare digitală. Dispozitiv pentru digitizarea filmului 16MM. Studiu de caz - Filmul "Obiceiuri de anul nou" 575-579 română (rezumat în engleză)