Hierasus, VII-VIII, 1989

  • Anul publicației: 1989
  • Publicată de: Muzeul Județean Botoșani
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Hierasus


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
URSULESCU, Nicolae (autor) Unele observații privind locuințele culturii Starcevo-Criș din Moldova .7- română
CHIRICA, Vasile (autor), NIȚU, Antin (autor) Două vase cucuteniene cu caractere antropomorfe recent descoperite 17- română
COMȘA, Eugen (autor) Unele date despre îmbrăcămintea din epoca neolitică pe teritoriul Moldovei 39- română
CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Încă o așezare cucuteniană din faza A-B descoperită pe teritoriul comunei Drăgușeni - Botoșani 57- română
MOSCALU, Emil (autor) Topoare de piatră și de silex șlefuit de la Mateieni și Corlăteni (comuna Cprlăteni, județul Botoșani) 67- română
COMȘA, Eugen (autor) Creșterea animalelor domestice în cursul perioadei de tranziție de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României 81- română
COMȘA, Eugen (autor) Movila II - 1949 de la Glăvăneștii Vechi 91- română
ALEXOAIE, Ion (autor), BUZDUGAN, Costică (autor) Săpături arheologice într-un tumul din comuna Roma (județul Botoșani) 105- română
MOSCALU, Emil (autor) Săpăturile de salvare de la Cotîrgaci (comuna Roma, județul Botoșani) 117- română
PERIANU, Mihaela (autor) Privire antropologică asupra unor tumuli din epoca bronzului de la Cotîrgaci (comuna Roma, județul Botoșani) 147- română
ȘADURSCHI, Paul (autor) Piese metalice din epoca bronzului descoperite pe teritoriul județului Botoșani 157- română
MOSCALU, Emil (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) O nouî cetate getică aparținînd aspectului cultural Canlia la Ibănești (județul Botoșani) 183- română
MOSCALU, Emil (autor) Vechimea tezaurului geto-dacilor luat de romani la 106 e.n. în timpul regelui Decebal 201- română
MIHĂILESCU-BĂRLIBA, Virgil (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Noi descoperiri monetare în județul Botoșani 217- română
MARCU, Mariana (autor), UNGUREANU, Napoleon (autor) Cercetările arheologice de la Huțani (județul Botoșani) 223- română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic depus ca ofrande în mormintele din necropola birituală de la Mihălășeni (județul Botoșani= aparțînînd culturii Sîntana de Mureș (sec. IV e.n.) 235- română
COMȘA, Maria (autor) Rolul mediului nastural (munți, păduri, bălți) în menținerea elentului autohton la nord de Dunăre în secolele III-VII 259- română
ALEXOAIE, Ion (autor), BUZDUGAN, Costică (autor), POPOVICI, Dumitru (autor) Cercetările arheologice din așezarea de pe dealul Botoșanca (comuna Roma, județul Botoșani) 269- română
ȘADURSCHI, Paul (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Date istorico-arheologice privind dinamica locuirii în bazinul Miletinului (zona comunei Prăjeni, județul Botoșani) 281- română
BÎNZAR, Vasile (autor) Unde a fost satul Popăuți? Note de istorie botoșăneană 287- română
PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani II. Comuna Avrămeni 299- română
PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani III. Comuna Bălușeni 337- română
LAZĂR, Vasile (autor) Două obligații fiscale din Moldova medievală 371- română
BÎNZAR, Vasile (autor) Unele precizări referitoare la ctitoria Voronei 381- română
MURARIU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a șinuturilor Dorohoi, Hîrlău, Botoșani și Herța în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și la începutul secolului XIX-lea 393- română
DOGARU, Maria (autor) Din gala participanților la lupta pentru Unire. Nicolae Pisoschi 405- română
BEJENARU, Ionel (autor) Influențe ale mișcării socialiste și muncitorești în răscoala țăranilor din 1907 în județul Botoșani 415- română
RUSU, Constantin (autor) Cercetări de toponimie în raza comunei Vorona 421- română
RUSU, Viorica (autor) Albinăritul - ocupație străveche a locuitorilor din nordul Moldovei 425- română
RUSU, Constantin (autor) Evoluția pescuitului și pisciculturii în județul Botoșani 431- română
POPESCU, Cristian (autor) Prezența antitezelor istorice la Eminescu 437- română
CIUBOTARU, Ștefan (autor) "Pe lîngă plopii fără soț" și alte vechi romanțe botoșănene 469- română
BÎNZAR, Vasile (autor) Un protagonist al medicinii științifice: Dr. C. Vîrnav 473- română
HALLER, Iacob (autor) Savantul Andrei-Popovici-Bîznoșanu 479- română