Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XV, 1997, Preistoria Dunării de Jos. In memoriam Vladimir Dumitrescu (1902-1994)


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar - Sommaire - Contents - Inhalt 5-6 română, franceză, engleză, germană
articol de periodic BADEA, Lucian (autor) Cadrul geomorfologic al așezării paleolitice de la Giurgiu- Malu Roșu Paleolitic 9-15 română, franceză
articol de periodic PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ALEXANDRESCU, Emilian (autor) Rezultatele preliminare ale cercetărilor privind așezarea aurignaciană de la Giurgiu-Malu Roșu (Campaniile 1992-1996) Paleolitic 16-59 română, franceză
articol de periodic PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ALEXANDRESCU, Emilian (autor) Prima așezare aurignaciană din sud-estul Câmpiei Române Paleolitic 60-70 română, franceză
articol de periodic PĂUNESCU, Alexandra Cristina (autor) Microvertebratele de la Tariverde, așezarea epigravetiană din Dobrogea centrală Paleolitic 71-77 română, franceză
articol de periodic ȘERBĂNESCU, Done (autor) Contribuții la răspândirea civilizației Dudești Neo-Eneolitic 81-96 română, engleză
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Statuetele antropomorfe ale culturilor Bolintineanu și Boian din Câmpia Munteniei Neo-Eneolitic 97-132 română, engleză
articol de periodic ȘERBĂNESCU, Done (autor) Un nou tip de figurină neolitică Neo-Eneolitic 133-137 română, engleză
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Interferențe și sinteze în sud-estul României la cumpăna dintre neolitic și eneolitic Neo-Eneolitic 138-143 română, engleză
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Tipurile de așezări din epoca neolitică din Muntenia Neo-Eneolitic 144-164 română, franceză
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Considerații pe marginea organizării interne a unora dintre așezările culturilor din Complexul Precucuteni-Cucuteni Neo-Eneolitic 165-201 română, engleză
articol de periodic PANDREA, Stănică (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , MIREA, Maria (autor) Etablissements Gumelnița dans la vallée de Călmățui Neo-Eneolitic 202-218 franceză
articol de periodic ANDREESCU, Radian-Romus (autor) Căscioarele Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelnița A2 Neo-Eneolitic 219-231 română, engleză
articol de periodic ȘERBĂNESCU, Done (autor) Modele de locuințe și sanctuare eneolitice Neo-Eneolitic 232-251 română, engleză
articol de periodic LUCA, Sabin Adrian (autor) Relațiile culturale de la sfârșitul neoliticului dezvoltat dintre Transilvania și ținuturile înconjurătoare - reflectarea acestora prin materialele arheologice descoperite în așezarea de la Turdaș-Luncă, jud. Hunedoara Neo-Eneolitic 252-262 română, engleză
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) Tezaurul de la Perșinari. O nouă prezentare Epoca bronzului 263-301 română, germană
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Mykenische Importe und Einflüsse im Donau-Karpaten-Schwarzmeerraum. Ein Überlick Epoca bronzului 302-324 germană
articol de periodic LEAHU, Valeriu (autor) Depozitul de obiecte din bronz descoperit la Arsura Epoca bronzului 325-352 română, engleză
articol de periodic JUGĂNARU, Gabriel (autor) Un pumnal de tip răsăritean descoperit la Beidaud - județul Tulcea Epoca bronzului 353-357 română, engleză
articol de periodic LÁSZLÓ, Attila (autor) On Relationships between the Lower Danube Region and the Aegean-Anatolian Area at the End of the Bronze Age and Beginning of the lron Age Epoca bronzului 358-368 engleză