Muzeul Național, XXI, 2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LAZĂR, Ginel (autor) Despre cultul bizantin al sfinților militari în Țaratul Asăneștilor / about the byzantine cult of the warrior saints in the Asen`s tsardom 3-16 română
articol de periodic LICUȚĂ, Roxana (autor) Hrana în secolele XIV-XVII în Europa Occidentală și Centrală / Some ideas about eating in Western and Central Europe. 14th-17th Century 23-31 română
articol de periodic ANTON-MANEA, Cristina (autor) Dima Chiurciubașa, un cămătar din a doua jumătate a secolului al XVII-lea și nobila sa înrudire / Dima Chiurciubașa, a money lender from the second part of 19th Century and his noble relatives 33-43 română
articol de periodic RĂDULESCU, Maria-Venera (autor) Vasile Zugrav - un meșter iconar din Săliște, județul Sibiu, 1702 / Vasile Zugrav - An icon painter, active in Săliște, Sibiu County, 1702 45-51 română
articol de periodic muzeograf, PÂRVAN, Katiușa (autor) Brevets des decorations recus par A.C. Cuza dans les collections du Musee National d'Histoire de la Roumanie / Brevete de decorații primite de A.I.Cuza aflate în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României 57-67 franceză
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Aspecte privind organizarea armatei române în anii 1862-1866 / Aspects regarding the organization of the Romanian army during 1862-1866 85-91 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) Documente noi privind familia marelui logofăt și cavaler Anastase Bașotă / Nouveaux documents sur la famille du Logothète Anastasie Bachota 93-108 română
articol de periodic RENETI, Carmen (autor) Primele societăți comerciale pe acțiuni din vechiul regat / The beginning of stock corporations in the Old Realm 109-118 română
articol de periodic MANDACHE, Diana (autor) A royal wedding at Sigmaringen / O nuntă regală la Sigmaringen 119-128 engleză
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Contributions a l'histoire d'un monument de la Dobroudja dedie a Mircea l`Ancien / Contributions at the history of a monument from Dobrogea, dedicate`s to Mircea Cel Bătrân 134-137 franceză
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Proiecte de sistematizare a orașului București din anul 1906 / Systematization projects of Bucharest City, 1906 141-153 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Le compte Paul (Pavel) Keller -fragments de la vie et des preocupations d'un homme de l'Europe de l'Est du Xx-eme siecle. Pages de sa correspondance / Contele Paul (Pavel) Keller - Fragmente din viața și din preocupările 155-165 franceză
articol de periodic TĂBĂCILĂ, Manuela (autor) Aspecte ale relațiilor româno-americane în perioada primului război mondial (191-1918) / Aspects of Romanian-American relations during the First World War (1916 - 1918) 169-176 română
articol de periodic TOMESCU, Dorina (autor) , VELICU, Raluca (autor) Regina Maria. Cugetări despre viață / Queen Marie – Thoughts about life 177-183 română
articol de periodic MANDACHE, Diana (autor) , MANDACHE, Valentin (autor) Queen Marie of Romania and the Canadians: A meeting of identities / Regina Maria a României și canadienii: O întâlnire a identităților 185-189 engleză
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) O analiză politică de Raoul Șorban / A political analysis by Raoul Șorban 197-214 română
articol de periodic ILIE, Oana (autor) Învățămîntul de partid, instrument de îndoctrinare ideologică / Communist Party education as instrument of ideological indoctrination 215-245 română
articol de periodic LANCUZOV, Mihai (autor) Manifeste antiguvernamentale în anul 1946 / Manifests agains the Government from 1946 247-257 română
articol de periodic GEORGESCU, Florin (autor) Aspecte privind epurările politice în administrația publică locală în România anului 1948 / Aspects regarding the political purges in the local public administration in the 1948 Romania 259-274 română
articol de periodic VERZEA MIHAELA, Cristina (autor) Partidul-Stat. Componența numerică și socială a Partidului Muncitoresc Român, 1948-1990 / The State-Party. Social and numerical composition of the Romanian Working Party. 1948-1965 275-295 română
articol de periodic ILIE, Cornel (autor) Despre documentele expuse la Muzeul de Istorie al R.S.R.. O discuție în cadrul Comitetului Execitiv al C-C- al P.C.R. / About documents exhibited at History Museum of Socialist Republic of Romania. 297-307 română
articol de periodic MOLDOVEANU, Katia (autor) , PÂRVAN, Katiușa (autor) Palatul Poștelor - o clădire emblematică a Bucureștilor de la începutul de veac XX / Post Palace – A remarcable building from Bucharest in the begining of the XXth Century 309-330 română
articol de periodic SCĂICEANU, Cristian (autor) Filatelia în muzee și colecții publice / The philately in the public collections and the museums 343-362 română
articol de periodic NEGRESCU-SUȚU, Radu (autor) Descendența "europeană" a Alexandrinei Alexandru Suțu / The “European” filiations of Alexandrina Alexandru Suțu 367-377 română
articol de periodic ROZEI ADRIAN, Irvin (autor) Capestang, mon amour! / Capestang, Dragostea mea! 385-392 franceză
articol de periodic DUȚU, Aurelia (autor) Reglementări legislative privind exportului ilegal de bunuri culturale și evidența Patrimoniului Național la începutul secolului al XXI-lea / The role of the digital inventory in the fight against the illegal traffic of Cultural Heritage objects 395-405 română