Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 23, 2010


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DUMITRA, Bulei (autor) Colecția memorială "Vasile Blendea ". Din istoricul unei colecții română
articol de periodic ANA, Ilie (autor) , FLORIN, Dumitru (autor) Vase de tip „opaiț" din cultura Gumelnița. Descoperiri din tell-ul de la Geangoești (jud. Dâmbovița) 11-30 română
articol de periodic PETRU, Diaconescu (autor) , NĂSTASE, Mihai Claudiu (autor) Evoluția orgnizării teritorial-administrative a județului Dâmbovița (1512-1989) 31-48 română
articol de periodic OLIMPIU MANUEL, Glodarenco (autor) Repere geopolitice la Dunărea de jos în Evul Mediu 49-70 română
articol de periodic IRINA, Cîrstina (autor) Rolul femeilor în strategiile de ascensiune socială în Țara Românească în secolul al XVI-lea 71-76 română
articol de periodic GEORGETA, Toma (autor) Țesătoria mecanică Stan Rizescu SA. din localitatea Brănești, județul Dâmbovița 77-100 română
articol de periodic GEORGETA, Toma (autor) Banca Populară „Țăranul'' din Pucioasa, județul Dâmbovița. Prima bancă populară înființată în România 101-120 română
articol de periodic CURCULESCU, Marian (autor) Contribuția dascălilor dâmbovițeni la afirmarea țărănismului (1882-1918) 121-126 română
articol de periodic MĂRCULESCU, Cornel (autor) Contextul internațional și contribuția dâmbovițeană la câștigarea independenței de stat a României (1877-1878) 127-135 română
articol de periodic ANDREEA, Atanasiu-Găvan (autor) , GABRIEL-FELICAN, Croitoru (autor) Un document al Inspectoratului General al Navigației și Porturilor despre activitatea pe Dunăre în timpul celui de-al doilea război balcanic 135-152 română
articol de periodic CORINA, Voiculescu (autor) Vintilâ Brâtianu - ministru de finanțe și reprezentant al intereselor economice ale României 153-170 română
articol de periodic CORINA, Voiculescu (autor) Fondul documentar colonel Ioan Nicolin 171-186 română
articol de periodic ANCA, Anghel (autor) Presa românească influentă în comunicarea informației despre situația internaționalâ la începutul secolului XX 187-200 română
articol de periodic ANDREEA, Atanasiu-Găvan (autor) Un împărat vizitează un rege. 14 iulie 1914 201-210 română
articol de periodic ION, Râșnoveanu (autor) Agricultura și creșterea animalelor-activități predominante în Dobrogea interbelică 211-216 română
articol de periodic ION, Teodorescu (autor) Profesorul A. C. Cuza. Repere biografice 217-224 română
articol de periodic FLORIN, Stan (autor) Considerații inedite privind pogromul de la lași (1941) 225-230 română
articol de periodic FĂNICĂ, Bob (autor) Maghiarii din România (23 august 1944 - 7 februarie 1945) 231-238 română
articol de periodic CEZAR, Stanciu (autor) Dezbinare în lumea socialistă 239-256 română
articol de periodic DORIN, Teodorescu (autor) Tipografia Râmnicului (1705-1827) 257-260 română
articol de periodic GABRIELA, Istrate (autor) Spiru Haret-fondatorul unui învățământ modern, de nivel european 261-266 română
articol de periodic CONSTANTIN, Boghici (autor) , NADIA, Stan (autor) Peste jumătate de secol de învățământ artistic la Târgoviște 267-274 română
articol de periodic CONSTANTIN, Boghici (autor) Doina și balada dâmbovițeană. Interferențe 275-278 română
articol de periodic VASILE-OCTAVIAN, Moise (autor) Conservarea activă a unui cuțit de secol XIX 279-285 română
articol de periodic SILVIA, Rotaru (autor) Colecția de textile. Tipuri și forme de degradare 285-290 română
articol de periodic LUMINIȚA, Anghelescu (autor) , CORNELIA-LUIZA, Purcărea (autor) Controverse: Unde se termină conservarea și unde începe restaurarea 291=294 română
articol de periodic OVIDIU, Cîrstina (autor) , DANIELA, Iamandi (autor) Intervenții de conservare activă asupra unui cazan hunic de secol V p. Hr 295-300 română
articol de periodic CRISTIAN, Mărguță (autor) Mediumul tixotropic de pictură din secolul al XVII-iea. Gelurile școlii flamande târzii, reconstituirea lor după rețetele pictorilor Rubens și Van Dyck 301-308 română
articol de periodic CAMELIA, Niță (autor) Priorități de conservare restaurare asupra unor tezaure monetare aflate în custodia B.N.R. între anii 1980-1999 309-316 română
articol de periodic DANIELA, Iamandi (autor) De la empirism la restaurarea științifică 317-332 română
articol de periodic GEORGIANA-MĂDĂLINA, Stoian (autor) Procesele de îmbălsămare în lumea antică 333-338 română
articol de periodic ANDREI, Vochițu (autor) O piesă rară de artilerie aflată în patrimoniul Muzeului Marinei Române 347-350 română
articol de periodic ELENA, Diaconu (autor) Mărturii fotografice privind începutul industrializării într-un sat dâmbovițean 351-356 română
articol de periodic MARIAN, Iacob (autor) , NĂSTASE, Mihai Claudiu (autor) Organizarea muzeului sătesc din comuna Lucieni 357-362 română
articol de periodic BOGHICI, Marian (autor) Buciumul. Instrument aerofon tradițional 362-366 română
articol de periodic Odobești, vechi centru de ceramică populară târgovișteană 367-370 română
articol de periodic IONUȚ, Andrei (autor) Expoziția etnografi.că „Hora" 371-372 română