Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 5 publicații
  • 7 volume
  • 35 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1996 Althochdeutsch: kommentierte texte
Număr de volume:1
antologie; limba germană; limba germană veche; limba germană literară; selecţie de texte KLASTER-UNGUREANU, Grete (autor)
carte 1998 Beiträge zu den lehrerfortbildungskursen III definitivat und II. Grad skizzen zur linguistischen und methodischen thematik
Număr de volume:1
lingvistică; morfologie; sintaxă; pedagogie; limba germană; examen de licenţă; filologie germană; gramatica limbii germane; examen de definitivat prof. univ. dr., STĂNESCU, Speranța (editor)
carte Beitrage zur Deutsch-Rumanischen Kontrastiven Grammatik
Număr de volume:3
gramatică; verb; limba germană; gramatică comparată; suport de curs; gramatică contrastivă ISBĂȘESCU, Mihai (coordonator), ISBĂȘESCU, Mihai (coordonator), ISBĂȘESCU, Mihai (coordonator), ENGEL, Ulrich (coordonator), ENGEL, Ulrich (coordonator), ENGEL, Ulrich (coordonator)
carte 1972 Culegere de texte pentru seminarul de istoria limbii germane
Număr de volume:1
poezie; poem; limba germană; literatură medievală; literatură germană; istoria limbii germane; culegere de texte; operă lirică; texte literare Prof. dr. doc., ISBASESCU, Mihai (autor)
carte 1997 Einführung in die kontrastive analyse / Introducere în analiza contrastivă
Număr de volume:1
lingvistică; curs universitar; limba germană; analiză contrastivă; filologie germană; gramatica limbii germane BARBU, Elisabeta (autor)
volum de carte 1986 Abriß der Geshichte der rumäniendeutschen Literatur, anul 1986 baroc; cultură; iluminism; Johannes Honterus; romantism; umanism; realism; istoria literaturii; limba germană; Literatura română; Literatura germană; scriitor umanist lect. univ. dr., GUTU, George (autor)
volum de carte 1996 Althochdeutsch: kommentierte texte, anul 1996 text religios; limba germană; Literatura germană; antologie literară; vrăji; limba germană veche; limba germană literară; comentariu de text; glosografie KLASTER-UNGUREANU, Grete (autor)
volum de carte 1979 Beitrage zur Deutsch-Rumanischen Kontrastiven Grammatik, anul 1979, Erstes Kolloquium des Kollektivs zur DRKG, Sibiu, 17 - 18 november 1978, seria Prima ediție Fonetică; limba română; verb; limba germană; flexiune; gramatică comparată; formarea cuvintelor; gramatica limbii române; gramatica limbii germane; gramatică contrastivă; fonetica limbii germane; flexiune verbală; formarea verbelor ISBĂȘESCU, Mihai (coordonator), ENGEL, Ulrich (coordonator)
volum de carte 1981 Beitrage zur Deutsch-Rumanischen Kontrastiven Grammatik, anul 1981, Drittes Kolloquium des Kollektivs zur DRKG, Sibiu, 16-17 Mai 1980, seria A doua ediție prepoziţie; limba română; sintaxă; limba germană; flexiune; gramatică comparată; gramatica limbii române; gramatica limbii germane; gramatică contrastivă; flexiunea cuvintelor; forme flexionare ISBĂȘESCU, Mihai (coordonator), ENGEL, Ulrich (coordonator)
volum de carte 1981 Beitrage zur Deutsch-Rumanischen Kontrastiven Grammatik, anul 1981, Viertes Kolloquium des Kollektivs zur DRKG, Bukarest, 14-15 November 1980, seria A doua ediție Fonetică; prepoziţie; limba română; sintaxă; limba germană; semantică; gramatică comparată; gramatica limbii române; gramatica limbii germane; gramatică contrastivă ISBĂȘESCU, Mihai (coordonator), ENGEL, Ulrich (coordonator)
volum de carte 1972 Culegere de texte pentru seminarul de istoria limbii germane, anul 1972 Konig Rother (poet german); Wolfram von Eschenbach (poet german); Walther von der Vogelweide (poet german); Neidhart von Reuental (poet german); poezie; poem; limba germană; Cântec; Carmina Burana; Cântecul Nibelungilor; vrăji; poezie romantică; cântec de dragoste; Gottfried von Strassburg; Percival; operă lirică; poezie medievală; lied; bard; poezie eroică; Cântecul lui Hildebrand; binecuvântare; poezie religioasă; literatură medievală; Tristan şi Isolda; literatură germană; istoria limbii germane Prof. dr. doc., ISBASESCU, Mihai (autor)
volum de carte 1981 Limba germană. Morfo-sintaxă, anul 1981 curs; limba germană NEUMANN, Erika (autor)
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 1 GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) O "istorie a Bucovinei" în limba germană 207 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 1 HURMUZACHI, EUDOXIU (autor) Siebenburgen im Jahre 1848 183 germană
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 2 UNGUREANU, MIHAELA-ȘTEFĂNIȚA (autor) Ziarul "Bukowina" (1862-1868) și suplimentul său literar " Sonntagsblatt " (1862) - contribuții literare și artistice la viața culturală din Bucovina (II) 445 germană
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 2 UNGUREANU, MIHAELA-ȘTEFĂNIȚA (autor) Theaterchroniken in E.R. Neubauers "Bukowina" - Zeitung (I) 503 germană
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 2 KOTZIAN, ORTFRIED (autor) Der Einfluss der kommunistischen Ideologie auf die Minderheitenpolitik Rumaniens in der Zeit zwischen 1945 und 1989, dargestellt am Beispiel der deutschen Volksgruppe (Siebenburger Sachsen, Banater Schwaben u. A. ) (I) 585 germană
articol de periodic 2008 Analele Bucovinei: AB, XV, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Iraclie Porumbescu, colaborator la „Revista Politică" și traducător din germană 55 română
articol de periodic 2008 Analele Bucovinei: AB, XV, nr. 1 KOTZIAN, ORTFRIED (autor) Der Einfluss der kommunistischen Ideologie auf die Minderheitenpolitik Rumaniens in der Zeit zwischen 1945 und 1989, dargestellt am Beispiel der deutschen Volksgruppe (Siebenburger Sachsen, Banater Schwaben u. a.) (II) 135 Germană - Română
articol de periodic 2009 Analele Bucovinei: AB, XVI, nr. 2 GEIER, LUZIAN (autor) Alte, neue und nun ewige Heimat 699 germană
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 2 GEIB, GEORG (autor) Die Geschichte einer kleinen Stadt (II) germană
articol de periodic 2011 Analele Bucovinei: AB, XIII, nr. 2 GEIB, GEORG (autor) Die Geschichte einer kleinen Stadt (III) 615 germană
articol de periodic 2013 Analele Bucovinei: AB, XX, nr. 2 Andrei Corbea-Hoișie, Ion Lihaciu, Markus Winkler (editori), Prolegomene la un dicționar al presei de limbă germană din Bucovina istorică (1848–1940), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, 329 p. (Ștefănița-Mihaela Ungureanu) română
articol de periodic 1938 Balcania, I etnografie (disciplină); filologie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); lingvistică (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice (instituţie academică); Balcania (periodic român) CAPIDAN, Theodor (autor) MARTIN LÖPELMANN, Aus der Volksdichtung der macedonischen Rumänen. Aorman-Verlag, Leipzig, 1934. Comptes rendus 253 franceză
articol de periodic 1995 Revista Bistriței: RB, IX BOLOVAN, Ioan (autor) , BOLOVAN, Sorina (autor) Considerații demografice asupra populației germane din Transilvania în sec. XX 305-312 română, germană
articol de periodic 1997 Revista Bistriței: RB, X-XI PANĂ, Virgil (autor) Cîteva considerații asupra presei maghiare și germane din Transilvania interbelică 205-221 română, franceză
articol de periodic 2003 Revista Bistriței: RB, XVII MIHAI, Adonis (autor) Unele aspecte privind nivelul reclamei economice la Sighișoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie 217-233 română, germană
articol de periodic 2006 Revista Bistriței: RB, XX TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Presa săsească din Transilvania în perioada neoabsolutistă (1850-1860) Istorie 219-234 română, germană
articol de periodic 2007 Revista Bistriței: RB, XXI-2, Istorie RUS, Dorin (autor) Wigant Weltzer, WEGE, IRRWEGE, HEIMWEGE. Schulen, Erziehungsheime und Erziehungsanstallen des Volksbundes der Deutschen in Ungarn - 1940-1944, Rothenburg ob der Tauber, 2005, 144 p. RECENZII 235-235 română
articol de periodic 2010 Revista Bistriței: RB, XXIV SABĂU, Nicolae (autor) Epigrafe populare săsești din zona Bistrița 343-366 română, germană
articol de periodic 2011 Revista Bistriței: RB, XXV TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Presa săsească bistrițeană 1862-1876 226-232 română, germană
articol de periodic 2019 Revista Bistriței: RB, XXXIII GROSS, Lidia (autor) Considerații privind actele și scriptele breslelor din Transilvania (secolele XV-XVI) 60-72 română, engleză
articol de periodic 1981 Sargetia. Acta Musei Devensis, XV Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) MÎRZA, Iacob (autor) Predarea limbii germane la gimnaziul din Blaj în prima jumătate a sec. XIX Studii şi articole 363-380 română, franceză
articol de periodic 1984-1985 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) VÎNĂTORU, Viorel (autor) Statutul școlii de montanistică de la Săcărîmb (1863) Studii şi articole 289-293 română, franceză
articol de periodic 1988-1991 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) GIURA, Lucian (autor) Preocupări privind apicultura la sașii transilvăneni Studii şi articole 467-472 română, germană
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) COZMA, Aurelia (autor) Din istoria teatrului sibian Istoria Artei 695-702 română, engleză
articol de periodic 2011 Sargetia. Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Siebenbügisch-Deutches Wochenblatt (1868-1874), săptămânal politic al sașilor ardeleni în primii ani ai dualismului Studii, articole, comunicări 293-301 română, germană
articol de periodic 2012 Sargetia. Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) ITTU, Gudrun-Liane (autor) Incursiune în publicitatea începutului de secol XX: cotidianul Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt  Studii, articole, comunicări 441-449 română, engleză
articol de periodic 2014 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) ITTU, Gudrun-Liane (autor) „Diskretion ist ehrensache“. Heiratsanzeigen in der Tageszeitung Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt (1907-1927) Istorie. Studii şi articole 297-309 germană, română
articol de periodic 2019 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) SCHÄFFER, Erwin (autor) Rumänien – Neue Wertmarken mit deutscher Inschrift Numismatică. Studii şi articole 345-351 germană, română
articol de periodic 2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă TAMAS, Sarandi (autor) Considerații privind primul val de recrutare SS din 1942 în județul Satu Mare Istorie 223-246 română
articol de periodic 1973 Studii Clasice: StCl SLUȘANSCHI, Dan (autor) Lateinisch-Deutsches Taschenwörterbuch zu den klassischen und ausgewählten spät- und mittellateinischen Autoren auf Grund des Schulwörterbuches von F.A. HEINICHEN, Sechste Auflage, besorgt von TH. BÖGEL, Leipzig, Teubner, 1971, XXXVI+547 p. RECENZII 311 română
articol de periodic 1988 Studii Clasice: StCl EDELSTEIN, Frieda (autor) GUIDO BONELLI, Struttura del significato e ordine frasale in latino. Questioni linguistiche applicative. Torino, G. Giappichelli, 1981, 10e p., L. 6500. RECENZII 112-114 română
articol de periodic 1979 Tibiscum, III, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş FESCI, Simona (autor) , BUZĂ, Mircea (autor) Elemente geografice și folclorice în toponimia Munților Țarcu Relaţiile etnografiei cu alte ştiinţe 43-53 română, germană
articol de periodic 1986 Tibiscum, VI, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş BONA, Petru (autor) Izvoarele Răscoalei lui Horea (coordonator acad. Ștefan Pascu) Seria A. Diplomataria. Vol. I. Premizele Răscoalei. 1773-1784. Alexandru Neamțu și Costin Feneșan. București. Edit. Acad. R.S.R. 1982, 547 p. RECENZII 433-434 română
articol de periodic 2000 Tibiscum, X, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie. Volum omagial dedicat memoriei lui Marian Gumă, coleg și prieten, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş BOAMFĂ, Ionel (autor) Unele considerații cu privire la stratificarea istorică a toponimiei Banatului de Severin Varia 347-355 română, franceză
articol de periodic 2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Epistole istorice (III) II. Istorie 238-250 română