Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 12 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 OLARU, MARIAN (autor) Continuitate și noi începuturi 9 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 PURICI, ȘTEFAN (autor) Istoriografia Bucovinei: continuitate versus schimbare română
2012 Analele Bucovinei, XIX, nr. 2 PURICI, ȘTEFAN (autor) Istoriografia Bucovinei: continuitate versus schimbare 497 română
1983 Banatica, 7 GOG, Octavian (autor), RĂILEANU, Constantin (autor) Contribuții la problema continuității în vestul Banatului. Studiu preliminar topoarheologic și numismatic la Teremia Mare IV. Varia 491-507 română
1993 Banatica, 12-I BEJAN, Adrian (autor) Contribuții istoriografice privind continuitatea daco-romană, etnogeneza românească și începuturile feudalismului românesc în sud-vestul României (Banat) 273-294 română
1972 Crisia, II SCORPAN, C. (autor) Continuitatea în Dobrogea și problema unității culturii geto-dacice 155-174 română
1972 Crisia, II URSULESCU, Nicolae (autor) Problema continuității în lumina unei interpretări statistice a izvoarelor literare despre Dacia 175-182 română
1978 Crisia, VIII CORNEA, Lucia (autor) Problema originii și continuității poporului român oglindită în paginile revsitei "Familia" (1865-1906) I. Studii 204-211 română
1984 Crisia, XIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) The continuity of the Romanian People - Stoicescu N. VIII. Recenzii 639-642 română
1968 Studii Clasice, X BODOR, Andrei (autor) Mihail Macrea 1909-1967 In memoriam 391-392 română
1973 Studii Clasice, XV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) DEMETRIO MARIN, Tra grammatica latina e storia antica. Metera, F-lli Montemurro, 1972. 383 p. in 16°. (Biblioteca di Cultura diretta da Giovanni B. Bronzini, Saggi 7.) RECENZII 271-273 română
2009 Studii Clasice, XLV PETOLESCU, Constantin (autor) EUGEN CIZEK, Eutropius, București, Editura Paideia, 2008, 188 p. RECENZII 234-236 română