Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, 1978


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BITIRI CIORTESCU, Maria (autor) , CÂRCIUMARU, Marin (autor) Atelierul de la Mitoc - Valea Izvorului și locul lui în cronologia paleoliticului României Studii 463-480 română
articol de periodic EMŐDI, Ioan (autor) Noi date privind depozitul de la Cioclovina Studii 481-495 română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Ilirii în Dacia romană pe temeiul datelor epigrafice Studii 497-503 română
articol de periodic PĂUNESCU, Alexandru (autor) Contribuții privind realitățile din nordul Moldovei în secolul al IV-lea în lumina cercetărilor de la Ripiceni Studii 505-515 română
articol de periodic DIACONU, Gheorghe (autor) Elemente timpurii ale culturii romanice la Târgușoru Vechi Studii 517-527 română
articol de periodic LEAHU, Valeriu (autor) , TROHANI, George (autor) Două morminte de călăreți nomazi din câmpia Teleormanului Studii 529-539 română
articol de periodic MATEI, Mircea D (autor) Nivelul premușatin de la Curtea domnească din Suceava Studii 541-554 română
articol de periodic RUSSU, Ion I (autor) Inscripțiile Daciei în L'Année Épigraphique (1974) Discuţii 555-562 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) , BOZU, Ovidiu (autor) Descoperiri mithraice la Pojejena (jud. Caraș Severin) Materiale şi cercetări arheologice 563-571 română
articol de periodic RUSU, Adrian Andrei (autor) , ESKENASY, Victor (autor) „Cavaleri traci” descoperiți la Sălașu de Sus, județul Hunedoara Materiale şi cercetări arheologice 573-578 română
articol de periodic CUCOȘ, Ștefan (autor) Noi descoperiri de topoare de aramă și bronz Note Arheologice 579-582 română
articol de periodic DUMITRESCU, Vladimir (autor) Marija Gimbutas,The Gods and Godesses of Old Europe, 7000-3000 B.C. Miths, Legends and Cult images, Londra, 1974 RECENZII 583-588 română
articol de periodic STOIA, Adriana (autor) Petre Roman, Ioan Németi, Cultura Baden în România, București, 1978 RECENZII 589-590 română
articol de periodic STOIA, Adriana (autor) M. Petrescu-Dâmbovița, Depozitele de bronzuri din România, București, 1977 RECENZII 590-593 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin C (autor) Liviu Măeghitan, Fortificații dacice și romane. Sistemele de pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului, București, 1978 RECENZII 593-594 română
articol de periodic BABEȘ, Mircea (autor) D. Berciu, Dacoromania, Geneva, 1976 RECENZII 594-595 română
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Banatica, I (1971), II (1973), III (1975), IV (1977) RECENZII 595-598 română