Banatica, 3, 1975

  • Anul publicației: 1975
  • Publicată de: Muzeul Banatului Montan
  • Localitatea: Reșița
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Banatica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 3-6 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Unele probleme ale ceramicii neoliticului din Banat I. Epoca străveche 7-24 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezarea neolitică de la Sîntana-Holumb I. Epoca străveche 25-32 română
SOROCEANU, Tudor (autor) Însemnătatea cimitirului de la Mokrin pentru cronologia epocii timpurii a bronzului în Banat I. Epoca străveche 33-48 română
MEDELEȚ, Florin (autor) Situla de la Remetea Mare (jud. Timiș) I. Epoca străveche 49-59 română
PETROVSZKY, M. (autor) , RUSSU, Ion (autor) O diplomă militară din Tibiscum II. Perioada romană şi postromană 61-73 română
RUSSU, Ion (autor) Diploma militară romană din Covdin (R.S.F.J.) II. Perioada romană şi postromană 75-84 română
PETCULESCU, Liviu (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Coiful roman de la Berzovia II. Perioada romană şi postromană 85-89 română
BENEA, Doina (autor) Observații cu privire la topografia Diernei în epoca romană II. Perioada romană şi postromană 91-98 română
DRAGOMIR, Ion (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) Cărămidă romană cu text cursiv din secolul al IV-lea descoperită la Gornea II. Perioada romană şi postromană 99-121 română
BORONEANȚ, Vasile (autor) Locuirea din secolelele XII-XIII de la Ogașul Neamțului - Comuna Berzasca III. Istorie medie 123-130 română
UZUM, Ilie (autor) Cimitirul medieval de la Gornea - "Țîrcheviște" III. Istorie medie 131-143 română
DANI, Ioan (autor) , FENEȘAN, Costin (autor) O listă de socoteli din Banatul secolului al XIV-lea III. Istorie medie 145-152 română
FENEȘAN, Costin (autor) Asistența socială și lupta minerilor din Banat în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea III. Istorie medie 153-173 română
WOLLMANN, Volker (autor) Hărți privind expoatările miniere de la Dognecea din prima jumătate a secolului al XVIII-lea III. Istorie medie 175-190 română
GYEMANT, Ladislau (autor) Rolul lui Vasile Georgevici în mișcarea de emancipare a românilor bănățeni (1820-1826) III. Istorie medie 193-207 română
RUJA, Gheorghe (autor) Situația muncitorimii miniere și metalurgiste în Banatul montanistic la mijlocul veacului al XIX-lea IV. Istorie modernă şi contemporană 209-217 română
ZABERCA, Vasile (autor) Din istoria mineritului Cărășan în secolul al XIX-lea. Exploatarea auriferă "Elisabeta" IV. Istorie modernă şi contemporană 219-229 română
CORDOȘ, Nicolae (autor) Organizarea apărării în procesul memorandist IV. Istorie modernă şi contemporană 231-248 română
FAUR, Viorel (autor) Presa românească din Oradea despre mișcarea memorandistă IV. Istorie modernă şi contemporană 249-257 română
ȘERBAN, Ion (autor) Represiuni antimuncitorești în județele Caraș și Severin în perioada interbelică (1919-1939) IV. Istorie modernă şi contemporană 259-269 română
POPA, Ion (autor) Aspecte ale șomajului în zona industrială din Sudul Banatului /1929-1933) IV. Istorie modernă şi contemporană 271-276 română
BOZU, Ovidiu (autor) Măsuri represive adoptate împotriva muncitorilor în perioada militarizării Uzinelor Reșița IV. Istorie modernă şi contemporană 277-282 română
BRĂTESCU, Constantin (autor) Documente referitoare la acțiunile greviste și de sabotaj organizate de clasa muncitoare sub conducerea P.C.R. În zona industrială a Banatului de Sud în perioada 1942-1944 IV. Istorie modernă şi contemporană 283- română
RUJA, Gheorghe (autor) , ZABERCA, Vasile (autor) Contribuția muncitorilor la refacerea economică a țării și înfăutuirea actului revoluționar al naționalizării principalelor mijloace de producție (1944-1948) IV. Istorie modernă şi contemporană 290-301 română
SĂCARĂ, Nicolae (autor) Donjonul de la Turnu-Ruieni V. Istoria artei şi culturii 303-309 română
POPA, Mircea (autor) Încercarea lui Andrei Șaguna de a edita un ziar la Arad sau Timișoara în 1849 V. Istoria artei şi culturii 311-315 română
DELEANU, Mihai (autor) "Ludimagister", prima revistă pedagogică la Reșița V. Istoria artei şi culturii 317-326 română
VELESCU, Oliver (autor) Activitatea pictorului bănățean Gheorghe Baba în Oltenia V. Istoria artei şi culturii 327-332 română
GUDEA, Nicolae (autor) Date noi despre castrul roman de la Pojejena VI. Cronică arheologică şi repertorii 333-345 română
PROTASE, Dumitru (autor) Castrul roman de la Surducul Mare (jud. Caraș-Severin) VI. Cronică arheologică şi repertorii 345-349 română
PROTASE, Dumitru (autor) Villa rustica de la Dalboșet (jud. Caraș-Severin) VI. Cronică arheologică şi repertorii 349-359 română
IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) O villa rustica la Caransebeș VI. Cronică arheologică şi repertorii 359-365 română
PETROVSZKY, Richard (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. (II) VI. Cronică arheologică şi repertorii 365-379 română
IONIȚĂ, Vasile (autor) Toponime slave în Valea Bîrzavei VI. Cronică arheologică şi repertorii 379-396 română
Prescurtări bibliografice 399-401 română