Revista Bistriței: RB, VII, 1993


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice de epoca bronzului în Nord-Estul Transilvaniei 5-27 română, franceză
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Contribuții la cunoașterea bronzului târziu din nordul Transilvaniei. Cercetările de la Suciu de Sus și Groșii Țibleșului 29-49 română, germană
articol de periodic COCIȘ, Sorin (autor) , GAIU, Corneliu (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Fibule din castrul roman și așezarea civilă de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) 51-61 română, franceză
articol de periodic RUSTOIU, Aurel (autor) Ceramica dacică de la Florești - "Cetatea Fetei" (jud. Cluj) 63-75 română, engleză
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Mărturii arheologice ale continuității daco-romane din județul Mureș 77-89 română
articol de periodic GAIU, Corneliu (autor) Așezarea din secolul al VI-lea de la Dipșa, jud. Bistrița-Năsăud 91-107 română, franceză
articol de periodic RĂDULESCU, Gabriela (autor) O locuință medievală timpurie la Vermeș, județul Bistrița-Năsăud 109-113 română, franceză
articol de periodic LAZIN, Gheorghe (autor) Un brăzdar de plug din epoca feudal-timpurie descoperit la Acîș (județul Satu Mare) 115-117 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) Cnezi și juzi din sate bistrițene în litigii din secolul al XVII-lea (I) 119-128 română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Înființarea Regimentului II românesc de graniță și activitatea lui în perioada 1762-1772 129-141 română, franceză
articol de periodic BUTA, Mircea (autor) Practica farmaceutică în ținutul Bistriței și Năsăudului pînă în secolul al XIX-lea 143-147 română, franceză
articol de periodic URECHE, Lazăr (autor) Fundații și fonduri particulare administrate de către fondurile grănicerești năsăudene 149-153 română, franceză
articol de periodic CÎMPEANU, Remus (autor) Considerații istoriografice privind clerul năsăudean în secolul al XVIII-lea 155-162 română, franceză
articol de periodic RETEGAN, Simion (autor) Parohii, biserici și preoți din protopopiatul greco-catolic al Bistriței la mijlocul secolului al XIX-lea 163-177 română, franceză
articol de periodic BOLOVAN, Ioan (autor) Evoluția demografică a zonei Lechința între revoluția pașoptistă și primul război mondial 179-194 română, franceză
articol de periodic IUGA, Traian (autor) Aspecte ale mișcării memorandiste în județul Bistrița-Năsăud 195-201 română, franceză
articol de periodic EMANDI, Emil Ioan (autor) Premisele dezvoltării agriculturii moderne în Bucovina (1775-1918): Contribuții privind producția animalieră (I) 203-215 română, franceză
articol de periodic GOȚIA, Dorin (autor) Interferențe culturale româno-săsești oglindite în documentele Societății Astra. 1861-1918 217-228 română, franceză
articol de periodic ONOFREI, Adrian (autor) Legislația agrară în Transilvania în perioada interbelică (1918-1940) 229-238 franceză
articol de periodic BOAR, Liviu (autor) Contribuții documentare la istoricul căminului cultural "Avram Iancu" al refugiaților ardeleni din București (1941-1944) 239-246 română, engleză
articol de periodic CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală și reclama în Bistrița - considerații pentru perioada interbelică - 247-262 română, franceză
articol de periodic MUREȘAN, Ioan (autor) Situația social-politică și economică din județul Năsăud în timpul administrației militare sovietice (13 oct. 1944-12 apr. 1945) 263-268 română, franceză
articol de periodic PRAHASE, Mircea (autor) Cuvinte și construcții vechi păstrate în graiurile de pe Valea Superioară a Someșului Mare 269-272 română, engleză
articol de periodic POP, Florica (autor) Țesături decorative din județul Bistrița-Năsăud (II) 273-281 română, franceză
articol de periodic CHINTĂUAN, Ioan (autor) Contribuții la istoricul cunoașterii exploatării și utilizării rocilor în Transilvania de Nord-Est 283-294 română, franceză
articol de periodic Ștefan Dănilă (1909-1993) 295 română
articol de periodic Prescurtări bibliografice 296 română, franceză
articol de periodic Cuprins - Sommaire - Inhalt - Contents 297-299 română, franceză, germană, engleză