Tibiscum, VII, 1988, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins - Sommaire - Contents - Inhalt 3-5 română, franceză, engleză, germană
articol de periodic GUMĂ, Nicoleta (autor) Câteva aspecte istorico-etnografice privind "Clisura" Dunării Etnografie - Folclor 7-14 română, germană
articol de periodic TABAN, Mircea (autor) Aspecte actuale ale practicării morăritului în comuna Topleț - județul Caraș-Severin Etnografie - Folclor 15-22 română, franceză
articol de periodic JOMPAN, Aurelia (autor) , JOMPAN, Dumitru (autor) Culesul din natură la Marga, jud. Caraș-Severin Etnografie - Folclor 23-39 română, germană
articol de periodic POPESCU, Viorel (autor) Unelte și metode legate de munca câmpului în satele de pe Valea Almăjului și în câteva sate din clisura Dunării Etnografie - Folclor 41-48 română, engleză
articol de periodic CRISTESCU, Nicolae (autor) Obiceiuri de primăvară și de vară din zona de munte a Banatului Etnografie - Folclor 49-62 română, germană
articol de periodic MIHĂILESCU, Nicolae (autor) Datini și obiceiuri din zona "Valea Sebeșului", județul Caraș-Severin Etnografie - Folclor 63-69 română, engleză
articol de periodic MARTA, Elena (autor) Nașterea. Tradiții, credințe și obiceiuri din județul Caraș-Severin Etnografie - Folclor 71-83 română, germană
articol de periodic PAGU, Petru (autor) Ritualul de nuntă în comuna Târnova, județul Caraș-Severin Etnografie - Folclor 85-91 română, franceză
articol de periodic KLEIN, Hans (autor) Frühlingsbrauche der deutschböhmen aus dem Banater Bergland (II) Etnografie - Folclor 93-106 germană, română
articol de periodic IONIȚĂ, Vasile (autor) Fapte de etnografie și implicațiile lingvistice ale acestora Etnografie - Folclor 107-112 română, engleză
articol de periodic PISTOLEA, Vasile (autor) Un cântec popular cu sensuri filosofice majore Etnografie - Folclor 113-116 română, germană
articol de periodic BĂLAN, Carmen (autor) Din preocupările Institutului Social Banat-Crișana în cercetarea etno-sociologică Etnografie - Folclor 117-119 română, franceză
articol de periodic ARDEȚ, Adrian (autor) Considerații privind așezarea Baden de la Timișoara-Freidorf Arheologie - Istorie 121-133 română, germană
articol de periodic PETRESCU, Sorin (autor) Ceramica din așezarea din epoca bronzului de la Ciuta (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) Arheologie - Istorie 135-152 română, germană
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Contribuții la cunoașterea metrologiei dacilor în vremea domniei lui Decebal Arheologie - Istorie 153-164 română, germană
articol de periodic ROGOZEA, Petru (autor) Ceramica dacică din așezarea romană de la Tibiscum (I) Arheologie - Istorie 165-179 română, germană
articol de periodic LIPOVAN, Ion (autor) Opaițe romane din Ampelum (II) Arheologie - Istorie 181-188 română, germană
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Comitatul Severinului la sfârșitul secolului al XVII-lea Arheologie - Istorie 189-226 română, germană
articol de periodic BONA, Petru (autor) Comunități grănicerești românești. Considerații istorice și demografice Arheologie - Istorie 227-240 română, germană
articol de periodic DRECIN, Mihai (autor) "Economia" - foaie economică ilustrată din Caransebeș (1905-1910) Arheologie - Istorie 241-245 română, franceză
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) Manifestări culturale între Caransebeș și Turnu-Severin premergătoare Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 Arheologie - Istorie 247-254 română, franceză
articol de periodic POIANĂ, Silvia (autor) Contribuția formațiunilor caransebeșene la Unirea cea Mare (1818) Arheologie - Istorie 255-268 română, franceză
articol de periodic PETRESCU, Sorin (autor) , POPESCU, Octavian (autor) , ROGOZEA, Petru (autor) , PINTER, Zeno Karl (autor) , ARDEȚ, Adrian (autor) Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin (IV) Varia 269-274 română, germană
articol de periodic POPESCU, Octavian (autor) Piese de bronz dintr-un tumul din zona Iaz-Dâmb, județul Caraș-Severin Varia 275-276 română, franceză
articol de periodic BONA, Petru (autor) Contribuții la cunoașterea biografiei medicului Constantin Popasu (documente și obiecte personale) Varia 277-278 română, franceză
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Alexandru Lapedatu în slujba istoriei naționale Varia 279-304 română, germană
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) , FROICU, Petru (autor) Simion Mangiuca pentru Simion Florea Marian Varia 305-310 română, germană
articol de periodic PISTOLEA, Vasile (autor) Constantin Daicoviciu și conștiința apartenenței la ținutul natal Varia 311-314 română, germană
articol de periodic GIURAN, Maria (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind acțiuni de luptă în războiul anfifascist, în spațiul aerian din partea de Sud-Vest a țării (I) (Zona actualului județ Caraș-Severin, în perioada 23 august - 30 septembrie 1944) Varia 315-327 română, franceză
articol de periodic MIHAT, Lenuța (autor) Restaurarea și conservarea unei inscripții romane descoperite la Iaz (jud. Caraș-Severin) Varia 329-333 română, engleză
articol de periodic BONA, Petru (autor) COSTIN FENEȘAN, Izvoare de demografie istorică, vol. I, Secolul al XVlII-lea, Transilvania, DGAS, București, 1986, 435 pagini + 12 tabele. RECENZII 335-336 română
articol de periodic BONA, Petru (autor) ANTONIE PLĂMĂDEALĂ. Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro-ungar (1867-1918) - După documente, acte și corespondențe rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 1986, 546 pagini. RECENZII 336-337 română
articol de periodic BONA, Petru (autor) GHEORGHE ZAHARIA, Unitatea național-statală, independența și progresul social - esență a vieții poporului român, Editura Militară, București, 1986. RECENZII 337-339 română
articol de periodic Prescurtări bibliografice 341-342 română