Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 6 volume
  • 17 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 2007 Monografia Muzeului de Istorie din Roman: 50 de ani
Număr de volume:1
muzeu de istorie (Muzeu); muzeu de arheologie (Muzeu); Muzeul de Istorie din Roman (Muzeu); istoric de muzeu (lucrare); Monografie istorică (monografie) URSACHI, Vasile (autor)
volum de carte 2021 130 de ani de viață muzeală sătmăreană / 130 éves a múzeum Szatmáron / 130 years of Satu Mare Museum Life, anul 2021 Dariu Pop; Satu Mare; Expoziţie muzeală; Muzeul Judeţean Satu Mare; muzeu de istorie; istoria muzeului; Muzeul Comitatului Satu Mare; Muzeul Raional din Satu Mare; expoziţie de istorie; Cercul Kolcsey; Muzeul de Istorie Satu Mare; Muzeul Etnografic din Satu Mare; istorie muzeală; Muzeul Municipal Satu Mare BĂLU, Daniela (autor), KINCES, Diana (autor)
volum de carte 2011 Catalogul expoziției "Muzeele din România între clasic și modern: proiecte muzeale (1990-2010)", anul 2011 Muzeologie; muzeistică; Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti; Expoziţie muzeală; Muzeul Brăilei; Muzeul Judeţean Satu Mare; Centrul Naţional de Conservare şi Restaurare; Muzeul de Mineralogie Baia Mare; Proiect muzeal; Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea; muzeistica modernă; muzeologia românească; Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-Băi; Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”; Complexul Muzeal Judeţean Neamţ; Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu; Muzeul Naţional al Ţăranului Român; Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti; Muzeul Unirii din Iaşi; Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; Muzeul de Istorie Galaţi; Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”; muzee din România; muzeu de arheologie; Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; Muzeul de Etnografie Braşov; Muzeul Judeţean Argeş; muzeu de istorie; Complexul Naţional Muzeal „Moldova”; Muzeul Naţional Brukenthal OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (prefață), OPRIȘ, Ioan (prefață), LAZĂR, Ginel (coordonator), GEORGESCU, Florin (redactor)
volum de periodic 2021 Mousaios, XXIV, anul 2021 necropolă; paleolitic; topor; cercetare arheologică; Istorie antică; material arheologic; muzeu de istorie; vas eneolitic; Fibulae Clamabunt MATEI, Sebastian (redactor responsabil)
volum de periodic 1982 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 3, anul 1982, seria Muzee Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România (Muzeu); muzeu de istorie (Muzeu); expoziţia "Preşedintele Nicolae Ceauşescu şi pacea" (expoziţie); expoziţia "Muzeul american - oglindă a comunităţii" (expoziţie); Muzeologie (muzeologie) Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 1, anul 1983, seria Muzee Muzeul Brukenthal (Muzeu); muzeu de istorie (Muzeu); Muzeul republican al petrolului (Muzeu); patrimoniu (patrimoniu); conservarea patrimoniului (patrimoniu) Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1964-1974 Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 1, anul 1964-1974, Repertoriul muzeelor din Republica Socialistă România ROMÂNIA; Repertoriu; Muzeografie; muzeu de istorie; muzeu memorial; repertoriu muzeal; muzee din România; ghid muzeal; muzeu de artă; muzeu de arheologie; muzeu de etnografie; Republica Socilaistă România
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVI MOCANU, Ramona Maria (autor) Muzeul Județean Botoșani – 40 de ani Muzeul Judeţean Botoşani 116-117 română
articol de periodic 1969 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VI Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală PROTOPOPESCU, George (autor) Tendințe noi în muzeele de istorie Note şi discuţii 647-655 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic 1973 Acta Musei Napocensis: ActaMN, X Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală BUNTA, Petru (autor) Unele probleme privind muzeologia istorică Studii şi Materiale 433-451 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1976 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIII Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală CIPĂIANU ANA, Maria (autor) Obiecte medievale de artă decorativă în muzeele de istorie. Valențe muzeografice, metode de prezentare 603-619 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1976 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIII Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală ARDOS ANA, Maria (autor) Rolul muzeului de istorie în procesul instrutiv-educativ școlar 621-630 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1979 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVI Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală VASILIEV, E. (autor) Despre lecția de istorie la muzeu Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 741-746 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1994 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală CRIȘAN, Viorica (autor) Obiecte din cupru și bronz aflate în colecțiile muzeelor din județul Harghita Note şi discuţii 239-250 română
articol de periodic 1978 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, II, Acta Mvsei Porolissensis etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare CHIRILĂ, Eugen (autor) , CHIFOR, Ioan (autor) Descoperiri monetare antice în Transilvania (XII) Istorie Veche şi Arheologie 53-57 română; rezumat germană
articol de periodic 1997 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VIII, nr. 1-4, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Cercetări arheologice de la Primăria Veche din Sibiu Comunicări şi rapoarte de cercetare 39-49 română; engleză
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie ILIE CORNEL, Constantin (autor) A "fixed" appointment on the agenda of foreign guests: the History Museum of the Romanian Socialist Republic Modern and Contemporary History / Istorie modernă şi contemporană 196-197 engleză
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, 4 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală FLORESCU, Radu (autor) Muzeele de istorie - centre de cercetare a trecutului patriei noastre 293-296 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, 4 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul de istorie a municipiului București la a XXV-a aniversare a eliberării patriei 307-309 română
articol de periodic 1970 Revista Muzeelor: RM, 2 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală NICOLESCU, Corina (autor) Prin muzeele Germaniei Federale 185-187 Română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, nr. 6 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală BUNTA, Petru (autor) Specificul în muzeologia istorică și determinarea calității istorice a obiectelor muzeale Muzee. Colecţii. Expoziţii 514-515 română
articol de periodic 1994 Revista Muzeelor: RM, nr. 2-3 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală FLORESCU, Radu (autor) Probleme actuale ale muzeelor de istorie 21-27 română
articol de periodic 2003 Revista Muzeelor: RM, nr. 1-2 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală FLORESCU, Radu (autor) Perioada contemporană în muzeele de arheologie și istorie din România de azi MUZEOLOGIE 76-81 română
articol de periodic 1978-1979 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 10-11 ION, Aldea (autor) Iuslrarea istoriei contemporane în activitatea de muzeu Muzeografie 530 română