Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 3 volume
  • 57 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2009 Personalități ale orașului Covasna, anul 2009 istorie locală (subiect); personalitate (subiect); personalităţi locale (subiect); personalităţi clericale (subiect); personalităţi ştiinţifice (subiect); personalităţi politice (subiect); personalităţi artistice (subiect); personalităţi culturale (subiect); personalităţi medicale (subiect); Covasna (oraş din România) LĂCĂTUȘU, Ioan (autor), CORNEA, Luminița (autor), LUCA, Ioan (autor)
volum de carte 2001 Valori spirituale vasluiene: biobibliografii, 1, anul 2001, A-O Vaslui (judeţ); Bibliografie (subiect); biografie (subiect); personalităţi (subiect); Biobibliografie (subiect); personalităţi vasluiene (subiect); personalităţi literare (subiect); personalităţi ştiinţifice (subiect); personalităţi politice (subiect); personalităţi artistice (subiect) NICOLA, Traian (autor)
volum de carte 2001 Valori spirituale vasluiene: biobibliografii, anul 2001, P-Z Vaslui (judeţ); Bibliografie (subiect); biografie (subiect); personalităţi (subiect); Biobibliografie (subiect); personalităţi vasluiene (subiect); personalităţi literare (subiect); personalităţi ştiinţifice (subiect); personalităţi politice (subiect); personalităţi artistice (subiect) NICOLA, Traian (autor)
articol de periodic 1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV EMANDI, Lucian (autor) , SUCIU, Viorel (autor) Dr. Ioan Suciu - luptător pentru unire
articol de periodic 1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV MANEA, George (autor) , MEDELEANU, Horia (autor) Însemnări despre gîndirea politică a lui Vasile Goldiș
articol de periodic 1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV LUPAȘ, Octavian (autor) Din activitatea culturală desfășurată la Arad de Vasile Goldiș
articol de periodic 1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV GĂVĂNESCU, E. (autor) Momente din activitatea politică a lui Ștefan Cicio Pop
articol de periodic 1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV GLUCK, Eugen (autor) , KOVACS, Magdalena (autor) Contribuții la biografia lui Octavian Goga. Alegerile de la Cișineu-Criș - 1910
articol de periodic 1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V GLICK, Petru (autor) Un omagiu adus lui Ioan Russu Șirianu. Foaie comemorativă din 1909
articol de periodic 1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V CHIȘ, Petru (autor) Vasile Goldiș - responsabil al resortului de culte și instrucțier publică din cadrul Consiliului Dirigent
articol de periodic 1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI CIUL, Gheorghe (autor) Ștefan Cucio Pop și colaborarea dintre români, sîrbi și slovaci (1893-1918)
articol de periodic 1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș despre Eminescu
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII BOTEZAN, Liviu (autor) Contribuția lui Vasile Lucaciu la cîștigarea opiniei publice europene și americane pentru desăvîrșirea procesului de înfăptuire a statului național unitar român
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII POPA, Mircea (autor) O. Goga, Seton-Watson și lupta pentru unitate națională din Transilvania
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII PĂIUȘAN, Radu (autor) Personalități lipovene în lupta pentru independență
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII DEMȘEA, Dan (autor) Manuscrisul autobiografic, din 1929, a lui Teodor Victor Păcățian (1852-1941)
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII ROȘUȚ, Nicolae (autor) Contribuția lui Ioan Russu Șirianu la reluarea activismului politic
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII BOGDAN, Doru (autor) Cultură și civilitație în concepția lui Vasile Goldiș
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX DECEI, Aurel (autor) Încercare de înțelegere româno-maghiară, prin groful Samuil Wass și George Bariț, în noiembrie 1960
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX BOGDAN, Doru (autor) Vasile Goldiș și unele probleme ale epocii sale
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX POPA, Mircea (autor) Bjotnstjerne Bjornson - apărător al cauzei libertății și independenței poporului român
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș, văzut de contemporani
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX RADU, Doina (autor) Atanasie Marian Marinescu (1830-1914)
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX ROȘUȚ, Nicolae (autor) Mihai Veliciu - luptător pentru libertate națională și socială (1841-1921)
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX NICA, Melente (autor) Nicolae Ștefu (Nicu Stejărel) - (1855-1914)
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX HOMESCU, Radu (autor) Iuliu Tr. Mera - (1861-1909)
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX BOGDAN, Doru (autor) Scrieri ales - Lupaș Ioan
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X POPEANGĂ, Vasile (autor) Onisifor Ghibu - luptător pentru realizarea unității naționale a româniei
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X MANEA, George (autor) George Popa de Teiuș (1824-1867)
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ȘORA, Gheorghe (autor) Petre Pipoș (1859-1913)
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X IVANOF, Eduard (autor) Sigismund Borlea - luptător pentru drepturile românilor transilvăneni (1827-1883)
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș animator al vieții culturale românești
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ROȘUȚ, Nicolae (autor) Ștefan Cicio Pop - militant pentru drepturi sociale și naționale, luptător pentru unire (1865-1934)
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X CAȚAVEI, Victor (autor) Dr. Ioan Suciu - luptător pentru libertate națională și socială (1862-1939)
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ADAMIK, Pevel (autor) , GREFFNER, Otto (autor) Adam Muller Guttenbrum - omul și opera (1852-1923)
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X FLOREA, Ileana (autor) Emil Monția - luptător pentru unire
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI ROȘUȚ, Nicolae (autor) Vasile Goldiș - gîndirea social-politică
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI POPEANGĂ, Vasile (autor) R. Ciorogariu, reprezentant al tribunismului arădean
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII BOGDAN, Doru (autor) Ioan Popovici Desseanu - luptător pentru libertate și unitate națională (1831-1892)
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș într-o autobiografie inedită
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV BOGDAN, Doru (autor) Ioan II Bălaș de Lisa - un viceprefect de-al lui Avram Iancu
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV ȘORA, Gheorghe (autor) A patra variantă dintr-o aurobiografie inedită a lui Vasile Goldiș
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV ROTARU, Lucia (autor) Activitatea lui V. Goldiș pentru apărarea caracterului național aș școlii între anii 1901-1918
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV CAȚAVEI, Victor (autor) , PĂUN, Liana (autor) Gheorghe Pîncotan (1892-1965) - delegat la primul confres al Partidului Comunist Român
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV BOGDAN, Doru (autor) V. Goldiș: "Poporul este originea, este năsăcatul izvor al acesteu vieți"
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI POPEANGĂ, Vasile (autor) Activitatea desfpșurată de Onisifor Ghibu în anuu 1910-1914 pentru îndrumarea școlilor românești din Transilvania
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș - primul exeget al operei lui Mihai Eminescu în Transilvania și Banat
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI BOGDAN, Doru (autor) Onisifor Ghibu, Nu din partea aceea - Popeagă Vasile
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII CAȚAVEI, Victor (autor) Conducătorii gărzii naționale române a marinorilor de la Popa
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII MUREȘAN, Augustin (autor) , ȘERBAN, Virgil (autor) Valeriu Seredan, comandant al gărzii naționale române a marinarilor de la Pola
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII DEMȘEA, Dan (autor) Delegații arpdani la adunarea națională de la Alba Iulia - antecedentele biografice ele nor categorii socio-profesionale
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII ȘORA, Gheorghe (autor) Un document istoric: cuvîntarea solemnă și festivă a lui Vasile Goldiș la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII ȚÎRCUȘ, Gheorghe (autor) Toma Pop din Hălmagiu delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII NEGRILĂ, Iulian (autor) Martiri ai Marii Uniri
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș - gînditor și om politic european
articol de periodic 1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI MUREȘAN, Augustin (autor) Vasile Cucu delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
articol de periodic 1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș - președintele asociațiunii transilvane (Astra) din sibiu (1923-1934)
articol de periodic 1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI DASCĂL, Natalia (autor) , ȘERBAN, Virgil (autor) Ion I.C. Brăteanu în presă și documente din fondurile muzeului arădean
articol de periodic 2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII MUREȘAN, Augustin (autor) Traian Popoviciu, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918
articol de periodic 2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV JOSAN, Nicolae (autor) O interesantă inițiativă politică din anul 1890. protagoniști: Alexabdru Mocioni și Ioan cavaler de Pușcariu