Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 1 volum
  • 21 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1974 1907 în judeţul Vîlcea
Număr de volume:1
Colecția: Documentele Vîlcii
Nicolae Bălcescu; Istorie modernă; 1907; răscoala din 1907; volum de documente; Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu; Documentele Vîlcii TAMAS, Corneliu (editor), BARDAȘU, Petre (editor), PURECE, Sergiu (editor), NESTORESCU-BĂLCEȘTI, Horia (editor, studiu introductiv), MACIU, Vasile (prefață)
volum de carte 1974 1907 în județul Vîlcea, anul 1974, Răscoala țărănească din 1907 în județul Vîlcea: studii și documente răscoală; Vâlcea; 1907; reforma agrară; răscoala din 1907; ţărani; istoria românilor; documente istorice; istoria modernă; criza agrară TAMAS, Corneliu (editor), BARDAȘU, Petre (editor), PURECE, Sergiu (editor), NESTORESCU-BĂLCEȘTI, Horia (editor, studiu introductiv), MACIU, Vasile (prefață)
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI POPA, Maria (autor) Aspecte privind starea economică, socială și culturală a țăranilor din fostele județe Vaslui, Tutova și Fălciu în preajma răscoalei din 1907 Istorie 265-273 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI ȘTEFĂNESCU, Laurențiu (autor) Răscoala din 1907 în zona Hușilor Note 483-485 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI URSU, Fănică (autor) Aspecte ale răscoalei țăranilor din 1907 în fostul județ Tutova Note 487-491 română
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXX, nr. 2 HOGAȘ, Vlad (autor) De la necesitate la faptă: Studiile inginerului W. Lindley de alimentare a orașului Iași cu apă de la Timișești (1897-1907) Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 324-332 română
articol de periodic 2017 Analele Buzăului, IX ROMÂNIA; Arheologie; Recenzie; Restaurare; Muzeologie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Conservare; Istorie antică; istoie medievală NICOLESCU, Valeriu (autor) 110 de ani de la răscoala țăranilor din anul 1907 47-56 română
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, II istorie (ştiinţe umaniste); Arheologie (ştiinţe umaniste); Muzeologie (ştiinţe umaniste); memorialistică (disciplină istorică); Bucureşti (capitala României); Bucureşti; Arhitectură; patrimoniu construit BERINDEI, Dan (autor) Bucureștii anului 1906 și ai răscoalei din 1907 Comunicări - Note - Recenzii 231-246 română
articol de periodic 1908 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice Raport general cu privire la lucrările Comisiunii Monumentelor Istorice în anul 1907 29-46 română
articol de periodic 1911 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, IV, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice GHIKA-BUDEȘTI, Nicolae (autor) Biserica domnească din Târgoviște. Memoriu de restaurare Articole 40-44 română
articol de periodic 1978 Crisia, VIII DRECIN, Mihai (autor) Partenie Cosma și răscoala din 1907 III. Articole şi note 607-612 română
articol de periodic 2007 Cumidava, XXIX BĂJENARU, Constantin (autor) Reacții făgărășene față de politica cultural-școlară maghiară de la începutul secolului al XX-lea 214-221 Română
articol de periodic 1957 Glasul Bisericii, nr. 3, martie Biserica Ortodoxă; arhiepiscopie; teologie ortodoxă; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; Glasul Bisericii Glasul Bisericii. Revista Oficială a Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei 131-200 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Poziția activă a mișcării muncitorești din România față de răscoala țăranilor din anul 1907 / La position active du mouvement ouvrier de Roumanie vis-à-vis de la révolte des paysans de 1907 283-288 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX BIELTZ, Lucia (autor) Romania la conferințele de pace de la Haga. 1899: 1907. Fotografii originale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / 113-116 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI ANCU, Damian (autor) Vlașca 1907. Țăranii au fost instigați la răscoală / Vlașca 1907. Les paysans ont été instigués à la revolte. 123-130 română
articol de periodic 1969 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 01 MIHĂESCU, Gabriel (autor) Aspecte inedite ale răscoalei țăranilor din 1907 în județul Dâmbovița Studii şi cercetări 113-122 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Considerații asupra caracterului Răscoalei din 1907 70 DE ANI DE LA RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI DIN 1907 69-74 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Situația social-economică a județului Dâmbovița în preajma Răscoalei din 1907 70 DE ANI DE LA RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI DIN 1907 75-80 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 GEORGESCU, Mircea (autor) Răscoala țăranilor de la 1907 în județul Dâmbovița 70 DE ANI DE LA RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI DIN 1907 81-102 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 ANDRONESCU, Alexandrina (autor) 1907 în opera lui I. C. Vissarion 70 DE ANI DE LA RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI DIN 1907 103-108 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Aspecte ale situației țărănimii dâmbovițene după anul 1907 70 DE ANI DE LA RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI DIN 1907 109-115 română
articol de periodic 1980-1981 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 12-13 P. GH., Bîrlea (autor) , CORNEL, Ionescu (autor) Pagini din presa rurală ISTORIE A CULTURII 388 română