Buletinul Ioan Neculce (serie nouă), nr. în TOM: IV-VII, 1998-2001, seria Istorie - Patrimoniu


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CONSTANTINOV, Valentin (autor) ION EREMIA, Relațiile externe ale lui Vasile Lupu (1634-1653), Chișinău, Editura Cartdidact, 1999, 295 p. Recenzii şi note bibliografice 478-479 română
articol de periodic Cuprins română
articol de periodic PUNGĂ, Gheorghe (autor) Unde a fost " Gura Baseului" ? Istorie 1-7 română
articol de periodic RĂDVAN, Laurențiu (autor) Cu privire la evoluția istorică a orașului Târgoviște în secolele XIV - XVI Istorie 7-37 română
articol de periodic FLOAREȘ, Dan (autor) Sfatul Domnesc al lui Petru Șchiopu Istorie 37-61 română
articol de periodic RĂUSANU, Mihai (autor) Prețurile în Țara Moldovei între anii 1572 și 1711 Istorie 61-77 română
articol de periodic IFTIMI, Sorin (autor) Ținutul Iașilor în Evul Mediu (II). Indice de localități Istorie 77-107 română
articol de periodic CONSTANTINOV, Valentin (autor) Despre tratatul lui Radu Mihnea cu orașul Brașov din 12 septembrie 1611 Istorie 107-125 română
articol de periodic IACOB, Dan Dumitru (autor) Proiecte edilitare în lașii primei jumătăți de secol XIX. Piața de la Biserica Sfânta Paraschiva Istorie 125-141 română
articol de periodic LIPSIUC, Ana (autor) Consecințele social-economice ale războiului ruso-turc din 1806-1812 asupra Țării Moldovei Istorie 141-155 română
articol de periodic CHIABURU, Elena (autor) Meșterii tipografi din Țara Moldovei pănă la 1829 Istorie 155-185 română
articol de periodic IRICIUC, Valeria (autor) Învățământul istoric în școlile particulare din Iași (1864-1898) Istorie 185-207 română
articol de periodic CLOȘCĂ, Constantin (autor) Începuturile și afirmarea școlii românești de inginerie (1864-1914) Istorie 207-217 română
articol de periodic CLIVETI, Gheorghe (autor) Din activitatea diplomatică a lui P.P. Carp: întrevederea cu Otto von Bismarck, la Berlin, în mai 1871 Istorie 217-223 română
articol de periodic MUSCĂ, Liliana (autor) Politica externă românească din anii 1912 -1913 reflectată în trei publicații ieșene: „Mișcarea", "Opinia", "Unirea" Istorie 223-233 română
articol de periodic CHIRIȚĂ, Lenuța (autor) Câteva considerații asupra introducerii radiofoniei în România Istorie 233-239 română
articol de periodic LIUȘNIA, Mihaela Denisia (autor) Lărgirea cadrului relațiilor diplomatice ale României după Locarno Istorie 239-247 română
articol de periodic ȘANDRU, Dumitru (autor) Cercurile conducătoare ale României și agricultura țării în perioada interbelică Istorie 247-255 română
articol de periodic ȘANDRU, Dumitru (autor) Cooperația minoritari lor din România interbelică Istorie 255-269 română
articol de periodic BANU, Florian (autor) Tratatul româno-german din 23 martie 1939. Ecouri internaționale Istorie 269-277 română
articol de periodic ȘANDRU, Dumitru (autor) Arestările operate în 1945 în România după instaurarea Guvernului Petru Groza Istorie 277-289 română
articol de periodic CHIRIAC, Iulian (autor) 1948, Lichidarea serviciilor secrete românești Istorie 289-301 română
articol de periodic VASILOVICI, Virginia (autor) Controversata paternitate a unui tablou Rubens sau Caravaggio Patrimoniu 301-313 română
articol de periodic ISTRATI, Aurel (autor) O lucrare inedită semnată de Camil Ressu, în patrimoniul Muzeului de Artă din Iași Patrimoniu 313-319 română
articol de periodic IONESCU, Lucia (autor) Barocul târziu moldovenesc în arhitectura ieșeană Patrimoniu 319-327 română
articol de periodic IONESCU, Lucia (autor) Iconostasul bisericii Sfinților Teodori din lași. Datări și încadrări stilistice Patrimoniu 327-333 română
articol de periodic GRIGOROVSCHI, Adina (autor) Mănăstirea Bârnova - Considerații asupra stării de conservare Patrimoniu 333-341 română
articol de periodic GEBA, Maria (autor) , IOANID, Ghiocel (autor) , VLAD, Ana-Maria (autor) Piese de plumb: procese de coroziune și modalități de conservare Patrimoniu 341-349 română
articol de periodic ICHIM, Aurica (autor) Palatul Cuza-Vodă din lași. Proprietarii și restaurările sale în perioada 1827-1959 Patrimoniu 349-357 română
articol de periodic NĂMESCU, Monica (autor) Oscar Paul Lochmann - Mărturii ale istoriei mecanismelor muzicale la Muzeul Științei și Tehnicii " Șt . Procopiu" - Iași Patrimoniu 357-361 română
articol de periodic COJOCARU, Lucia (autor) Conservarea preventivă în muzeele de arheologie ale Greciei Patrimoniu 361-369 română
articol de periodic CLIVETI, Elena (autor) Corelația muzeu - școală. Studiu sociologic Patrimoniu 369-373 română
articol de periodic IONESCU, Lucia (autor) Itinerarii artistice europene 1998 Patrimoniu 373-385 română
articol de periodic STOIDE, C.A. (autor) La cronologia documentelor moldovenești din sec. XIV-XVII Documentar 385-393 română
articol de periodic CAPROȘU, Ioan (autor) Sama vistieriei Țării Moldovei pe anul 1764; <Sama A II-A> Documentar 393-473 română
articol de periodic CHIABURU, Elena (autor) DORU BĂDALĂ, Tiparul românesc la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVllI-lea, Brăila , Editura Istros, 1998, (Elena Chiaburu) Recenzii şi note bibliografice 473-477 română
articol de periodic RĂDVAN, Laurențiu (autor) VICTOR SPINEI, Marile migrații din estul și sud-estul Europei în secolele IX-XIII, Iași, Institutul European, 1999, 516p. Recenzii şi note bibliografice 477-478 română
articol de periodic ILIESCU, Cătălina-Elena (autor) LARISA SVETLICINÂI, DEMIR DRAGNEV, EUGENIA BOCIAROV, Moldova în epoca feudalismului. Documente moldovenești din secolul al XVllI-lea (1711-1750), volumul VIII, Chișinău 1998, 256 p. Recenzii şi note bibliografice 479-480 română
articol de periodic ILIESCU, Cătălina-Elena (autor) SILVIU ANDRIEȘ-TABAC, Heraldica teritorială a Basarabiei și Transnistriei, Chișinău, Editura Museum, 1998, 168 p. + 4planșe Recenzii şi note bibliografice 480-481 română
articol de periodic ILIESCU, Cătălina-Elena (autor) Bucovina în primele descrieri geografice și istorice, economice și demografice (Cătălina Elena Iliescu) Recenzii şi note bibliografice 481-483 română
articol de periodic RĂDVAN, Laurențiu (autor) BOGDAN ANTONIU, ALEXANDRU BARNEA, ECATERINA LUNG, BOGDAN MURGESCU (coordonator), Istoria lumii în texte, de la începuturi până în zilele noastre, București, Ed. Universitas, 1999, 1356 pagini în.,eplfP.ni Recenzii şi note bibliografice 483-484 română
articol de periodic ILIESCU, Cătălina-Elena (autor) DEMIR DRAGNEV, Țara Moldovei în epoca luminilor, Chișinău, Ed. Civitas, 1999, 190 pagini Recenzii şi note bibliografice 484-485 română