Tibiscum, XIII, 2007, Studii și Comunicări de Etnomuzicologie: volum omagial, seria Etnomuzicologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-6 română
articol de periodic GUMĂ, Nicoleta (autor) , JOMPAN, Dumitru (autor) Tibiscum - Cuvînt înainte 7-10 română
articol de periodic BONLESCU, Florica (autor) , CHIȘ-TORA, Dorina (autor) , SCHMALER, Cristina (autor) Festivalul coral "Lia Ponoran" un nou început în mișcarea corală pentru copii și tineret 11-15 română
articol de periodic BREBENARIU, Mariana (autor) Mișcarea corală în actualitate 16-20 română
articol de periodic BICA, Nicolae (autor) Foniatria în sprijinul dirijorului de cor 21-26 română
articol de periodic COMȘA-HABER, Adriana (autor) Către corala în gimnaziu azi - între vocație, datorie, implicație 27-28 română
articol de periodic CRĂCIUN, Petru (autor) Cu ochii larg deschiși către viitor 29-33 română
articol de periodic IACOBESCU, Nicolae (autor) 14 ani de activitate alături de corala "Orfeu" a Liceului de Artă "Sigismund Toduță" Deva 34-36 română
articol de periodic LIBER, Ivan (autor) Coruri de copii și tineret ale etniei ucrainiene din Banat. Trecut, prezent și perspective 37-41 română
articol de periodic POPESCU, Constantin (autor) "Carmina tenera" 37 ani de activitate artistică 42-44 română
articol de periodic ȚUNEA, Gheorghe (autor) Caraș-Severinul, județul festivalurilor de muzică corală 45-46 română
articol de periodic DRĂGHICIU, Florin (autor) Corul de copii "Vlăstarele Orăștiei" - provocarea tradiției - 47-52 română
articol de periodic VOICULESCU, Dan (autor) Modalități de apropiere a reperoriului coral destinat copiilor de problemele limbajului muzical contemporan 53-57 română
articol de periodic CATRINA, Constantin (autor) Adnotări pe marginea cătorba idei privind folclorul copiilor și creația muzicală 58-61 română
articol de periodic GIULVEZAN, Ovidiu (autor) Cîntarea corală - tradiție și actualitate 62-69 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Cîntarea corală pentru copii și tineret - funcții, deziderate și perspective 70-73 română
articol de periodic VULPE, Damian (autor) Cîntarea corală studențească timișoreană 74-78 română
articol de periodic ENĂCHESCU, Voicu (autor) Cîntarea corală pentru copii și tineret - probleme actuale 79-82 română
articol de periodic POPOVICI DELU, Lia (autor) O repetiție de cor cu tata Timotei 85-87 română
articol de periodic DELEANU, Mihail (autor) A X-a ediție a festivalului "Timotei Popovici (1982-1992) 88-90 română
articol de periodic VASILE, Vasile (autor) Elevii bănațeni ai lui Gavriil Musicescu Ion Vidu și Timotei Popovici 91-97 română
articol de periodic CÎRSTEA, Elena (autor) Utilizarea meloterapiei la ciclul primar 98-100 română
articol de periodic JOMPAN, Dumitru (autor) Jucăriile folclorice muzicale 101-102 română
articol de periodic CATRINA, Constantin (autor) Jucării și instrumente muzicale la copiii din Poduleț - Bran 103-103 română
articol de periodic DELEANU, Mihail (autor) Cercetarea lexicală asupra numirii jucăriilor muzicale de sorginte muzicală 103-103 română
articol de periodic JOMPAN, Dumitru (autor) Privire asupra numirii jucăriilor acustice de producție populară a copiilor din Marga 104-104 română
articol de periodic KLEIN, Hans (autor) Instrumente muzicale confecționate de copii și pentru copii din zona de Munte a Banatului 105-105 română
articol de periodic LIBER, Ivan (autor) Jucăriile muzicale populare ale copiilor ucrainieni din Banat 105-105 română
articol de periodic MEDAN, Virgil (autor) Buciumul de pămînt 106-106 română
articol de periodic SULITEANU, Ghizela (autor) Creativitatea copiilor în domeniul jucăriilor folclorice muzicale 106-106 română
articol de periodic TOMA ZOICAȘ, Ligia (autor) Instrumentul muzical al elevilor - problemă de concepție pedagogică 107-107 română
articol de periodic VASILE, Vasile (autor) Concepția lui George Brezul despre rolul jucăriilor muizicale de origine populară în educație 108-108 română