Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 35 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1926 Arhiva Someșană, 4 MARȚIAN, Iulian (autor) Castrul Rodna 45- română
articol de periodic 1936 Arhiva Someșană, 20 BOȘCA, Emil (autor) Cercetînd arhivele rodnene 374- română
articol de periodic 1937 Arhiva Someșană, 21 NAGHIU, Iosif (autor) De Gerando despre Rodna și grăniceri 510- română
articol de periodic 2002 Arhiva Someșană, I, seria III ANDREI, Mirela (autor) Clerul parohial și personalul eclezoastic azxiliar greco-catolic din vicariatul Rodnei în deceniul neoabsolutismul 107-144 română
articol de periodic 2002 Arhiva Someșană, I, seria III PAVEL, Iulia Cristina (autor) Vicariatul Rodnei 1849-1869 165-181 română
articol de periodic 2002 Arhiva Someșană, I, seria III PĂIUȘ, Liviu (autor) Memorandistul dr. Vasile Lucaciu și Rodna. Încercarea rodnenilor de a-l aduce preot lsa Rodna (Documente) 183-196 română
articol de periodic 2002 Arhiva Someșană, I, seria III MUREȘIANU, Mircea (autor) Toponimia geografică - dovadă remarcabilă a vechimii populației autohtone în spațiul Rodnei 413-422 română
articol de periodic 2002 Arhiva Someșană, I, seria III BĂLĂI, Emil (autor) Troptic rodnean: aurorii de azi în statornică legătură cu trecutul 485-493 română
articol de periodic 2003 Arhiva Someșană, II, seria III BĂLĂI, Emil (autor) File noi în monografia folclorului rodnean 447-448 română
articol de periodic 2004 Arhiva Someșană, III, seria III ANDREI, Mirela (autor) Autonomia unei biserici. Memorandul vicariatului Foraneu al Rodnei din 1882 adresat episcopului de Gherla, Ioan Szabo 239-254 română
articol de periodic 2004 Arhiva Someșană, III, seria III BĂLĂI, Emil (autor) Reflexe istorice, antroponimice și ale principalelor ocupații în toponimia rodneană 399-404 română
articol de periodic 2005 Arhiva Someșană, IV, seria III ANDREI, Mirela (autor) Edificii bisericești în vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 187-198 română
articol de periodic 2007 Arhiva Someșană, VI, seria III CÎRJA, Ioan (autor) La granița imperiului. Vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - Andrei Mirela 363-365 română
articol de periodic 2010 Arhiva Someșană, IX, seria III MUREȘIANU, Mircea (autor) Cîteva aspecte de geografie istorică cu privire la constituirea și denominarea străzilor din cadrul vetrei habitale a Rodnei 279-284 română
articol de periodic 2010 Banatica, 20, nr. 2 CÎMPEANU, Liviu (autor) Districtele săsești Bistrița și Brașov și jurisdicția lor asupra Rodnei și Branului în secolele XV-XVII 131-155 română
articol de periodic 1971 File de Istorie, I ILOVAN, Vasile (autor) Momente ale grevei generale din 1920 la minele din Rodna 37- română
articol de periodic 1957 Materiale și Cercetări Arheologice epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neolitic; paleolitic; Arheologie; Epoca arhaică; Epoca bizantină; Antichitate; preistorie; Ev mediu VĂTĂȘIANU, Virgil (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) , RUSU, Mircea (autor) Șantierul arheologic Rodna. Raport 1955 211-218 română
articol de periodic 1993 Revista Bistriței, VII LECHINȚAN, Vasile (autor) Cnezi și juzi din sate bistrițene în litigii din secolul al XVII-lea (I) 119-128 română
articol de periodic 1994 Revista Bistriței, VIII NIEDERMAIER, Paul (autor) Dinamica evoluției orașului Bistrița în contextul căilor de comunicație 79-81 română, germană
articol de periodic 1994 Revista Bistriței, VIII PRAHASE, Mircea (autor) Instalații hidraulice țărănești (mori, pive, vîltori) în subzonele etnografice Rodna și Năsăud 243-256 română, engleză
articol de periodic 2002 Revista Bistriței, XVI ANDREI, Mirela (autor) Considerații istoriografice privind evoluția vicariatului Rodnei în secolul al XIX-lea 225-246 română
articol de periodic 2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie UILĂCAN, Iosif (autor) Biserica în perioada comitatului Bistrița-Năsăud (1876-1918) 27-61 română, franceză
articol de periodic 2010 Revista Bistriței, XXIV SALONTAI, Sanda (autor) Ruina de la Rodna 297-319 română, engleză
articol de periodic 2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI SCURTU, Elisabeta (autor) Câteva precizări privind stola din Vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 143-146 română, franceză
articol de periodic 2018 Revista Bistriței, XXXII ONOFREIU, Adrian (autor) 1918: Surse și resursa istoriografică pentru județul Bistrița-Năsăud 232-240 română, franceză
articol de periodic 1997 Studii și Cercetări Etnoculturale, III PĂIUȘ, Liviu (autor) Activitatea lui Ion Pop Reteganul la Rodna 157-170 română
articol de periodic 2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V PĂIUȘ, Liviu (autor) Școala Românească la Rodna 113-127 română
articol de periodic 2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V MUREȘANU SILVESTRU, Leontin (autor) Note privind genealogia unor familii rodnene 129-167 română
articol de periodic 2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI SÎNGEORZAN, Emil (autor) Rodna, mare oraș german la 1240? 277-289 română
articol de periodic 2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII SENI, Ioan (autor) Raport anual la adunarea anuală a societății culturale Astra desp. Nîsîud (20 nov. 2010 - Rodna) 285-294 română
articol de periodic 2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII Serbările Astrei la Rodna - 20 nov. 2010 - Adunarea anuală a despărțămîntului Astra Năsăud 295-318 română
articol de periodic 2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII MARȚIAN, Grigore (autor) Raportul Comisiei de Cenzori pentru perioada 1I 2010-31 XII 2010 319-320 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 BĂEȘ, Radu-Ioan (autor) Căsătorii care nu respectă tiparele obișnuite, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vicariatul Rodnei 331-339 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 BĂEȘ, Radu-Ioan (autor) Împiedicări în timpul vestirilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vicariatul Rodnei 341-350 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 NENIȚOIU, Ana-Maria (autor) Conferințe preoțești în vicariatul Rodnei - studiu de caz - 357-368 română