Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XIV, 2018, seria Istorie veche și arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-6 română
articol de periodic DIACONESCU, Maria (autor) Despre alte vase prismatice din județul Botoșani/ About other prismatic vessels from Botoșani county 7-17 română
articol de periodic KOVÁCS, Adela (autor) Vasele antropomorfe din Muzeul Județean Botoșani și metafora corpului feminin 17-39 română
articol de periodic BERZOVAN, Alexandru (autor) O comoară scitică în ținuturile geților. Considerații privind tezaurul de la Stâncești 39-57 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ion (autor) Descoperiri sarmatice la Dancu (com. Holboca, jud. Iași) 57-65 română
articol de periodic TENTIUC, Ion (autor) , BUBULICI, Valeriu (autor) Un mormânt de incinerație în recipient de metal descoperit în regiunea Nistrului de Mijloc (sec. II-III p.Chr.) 65-76 română
articol de periodic HÂNCEANU, George Dan (autor) Un cuptor dezafectat din așezarea dacilor liberi de la Roșiori (jud. Neamț) 76-90 română
articol de periodic SIMALCSIK, Angela (autor) Deformația craniană intenționată în comunitățile sarmatice 91-107 română
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Două pandantive de aur din secolul al IV-lea 107-117 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Fibule din bronz descoperite la Barboși, provenite din colecția „Al. Nestor Măcellariu” 118-125 română
articol de periodic MATVEEV, Sergiu (autor) , VORNIC, Vlad (autor) Așezarea de tip Sântana de Mureș-Černjachov de la Călmățui-Râpa Dobrei (raionul Hâncești, Rep. Moldova) 125-136 română
articol de periodic MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Așezarea din sec. IV d.Chr. de la Polocin (com. Pogonești, jud. Vaslui – campania 2013) 137-164 română
articol de periodic PORUCIUC, Adrian (autor) Termenul gotic hlaiw (‚mormȃnt, movilă funerară, casă mortuară’) preluat în slavă și romȃnă 165-176 română
articol de periodic ILIE, Costel (autor) , CIOBOTARU, Radu (autor) Cuptoare pentru ars ceramica, descoperite la Negrilești, județul Galați 176-194 română
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Structura și evoluția satelor medievale timpurii la est de Carpați 194-199 română
articol de periodic LANGU, Sorin (autor) Descoperiri de monede suedeze între Siret și Prut 199-208 română
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel (autor) , MUNTEANU, Lucian (autor) Noi informații despre tezaurul de la Fedești (com. Șuletea, jud. Vaslui) 209-221 română
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Epistole istorice (VIII)/Historical letters (VIII) 221-228 română
articol de periodic TEODOR, Dan Gh. (autor) Prof. dr. Ioan Mitrea (4.04.1937-21.07.2017) 229-231 română
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) RĂSPUNS RECENZIEI M. Andronic, Istoria Bucovinei în epoca marilor migrații și până la încheierea formării Moldovei medievale, Suceava, 2014, 473 p. (Dan Gh. Teodor, în „Acta Musei Tutovensis”, nr. XIII, 2017, p. 287-290) 231-234 română