Teatrul, an IV, nr. în TOM: 12, decembrie, 1959


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic O treaptă calitativ superioară 1–2 română
articol de periodic Cu privire la unele aspecte ale dramaturgiei originale contemporane (Raportul secției de dramaturgie a Uniunii Scriitorilor - raportor Aurel Baranga) 3–11 română
articol de periodic Creația noastră dramatică și teatrală și necesitatea creșterii nivelului ei artistic (Raportul Direcției Teatrelor - raportor Mircea Avram) 12–24 română
articol de periodic Cerințe la o nouă etapă a teatrului nostru 25–30 română
articol de periodic POTRA, Florian (autor) Împotriva cenușiului în regie 31–33 română
articol de periodic ALTERESCU, Simion (autor) Despre regie, practicism și ambiția regizorului 34–37 română
articol de periodic BÎRLĂDEANU, Victor (autor) Ziua de azi – pe scenă ! 38–39 română
articol de periodic ȘAPS, A. (autor) Longevitatea artistică a spectacolelor 40–41 română
articol de periodic MAXIMILIAN, Ion (autor) Pentru dispariția diletantismului 41–42 română
articol de periodic IOAN, Angela (autor) Stadiul actual și perspectivele piesei într-un act 43–49 română
articol de periodic NEGREA, V. (autor) George Calboreanu 50–55 română
articol de periodic MUGUR, Val. (autor) Rolul creator al criticii teatrale 56–57 română
articol de periodic CARAGIU, Toma (autor) Critica să urmărească spectacolele și după premieră 57–59 română
articol de periodic LANGFELDER, Paul (autor) Schiller și rolul educativ al teatrului 60–64 română
articol de periodic BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Perspectiva revoluției 65–68 română
articol de periodic MANDRIC, Emil (autor) Forța mobilizatoare prin armonie artistică 69–71 română
articol de periodic IOSIF, Mira (autor) Un recital dramatic 72–74 română
articol de periodic RIMAN, Emil (autor) Tineretul și revoluția 74–77 română
articol de periodic DUCEA, Valeria (autor) Vorbind în glumă despre lucruri serioase 77–80 română
articol de periodic RUSU, Ilie (autor) Unde este suflul revoluției ? 80–81 română
articol de periodic POPOVICI, Alexandru (autor) Dincolo de culisele teatrului... 81–83 română
articol de periodic NICOARĂ, Eugen (autor) Fără poezia textului 83–85 română
articol de periodic RUSU, Ilie (autor) Inițiativă interesantă, dar nu deplin realizată 85–85 română
articol de periodic ȚENȚULESCU, Gheorghe (autor) Portetul unei instructoare artistice 86–86 română
articol de periodic BEILIS, Rola (autor) Un spectacol educativ 87–88 română
articol de periodic IOSIF, Mira (autor) O dezbatere care deschide perspective 89–90 română
articol de periodic RÎPEANU, B.T. (autor) "Ghicitori pe portativ" 90–91 română
articol de periodic P., Al. (autor) În sprijinul artiștilor amatori 91–92 română
articol de periodic P., Al. (autor) Curaj și voie bună 92–92 română
articol de periodic POTRA, Florian (autor) Bolnavul mieu mătur 92–92 română
articol de periodic DI STEFANO, Carlo (autor) Strădanii și necazuri în regia teatrală italiană contemporană 93–94 română
articol de periodic FLOREA, Mihai (autor) Un mare artist și o monografie cu lipsuri 95–96 română
articol de periodic Evenimente teatrale din R. P. R. În 1959 97–98 română
articol de periodic Indice bibliografic - anul IV 1959 99–112 română