Muzeul Național, XI, 1999


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MANEA, Nadia (autor) Istorie și ideologie în cronistica munteană a secolului al XVII-lea. Modelul guvernării ideale /History and Ideology in the Chronicles of XVIIth century Muntenia. Model of Ideal Governing. 5-14 română
articol de periodic PATRICHE, Margareta (autor) O lecție franceză despre sud-estul Europei la începutul secolului al XIX-lea / Une leçon française relative à l'Europe de sud-est au commencement du XlX-eme siècle. 15-21 română
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) Unele aspecte ale crizei financiare din Țara Românească. 1834-1836 / Quelques aspects de la crise financière de la Valachie. 1834 - 1836. 23-26 română
articol de periodic RADU, Homer (autor) , RADU, Raisa (autor) Ion Heliade Rădulescu. Idei filosofice, politice și pedagogice / Ion Heliade Rădulescu. Idées philosophiques, politiques et pédagogiques 27-31 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Lupta Goleștilor pentru apărarea diplomatică a revoluției române de la 1848-1849 /La lutte des Golești pour la souvegarde diplomatiques de la révolution roumaine de 1848-1849. 33-42 română
articol de periodic IONESCU ADRIAN, Silvan (autor) Viața mondenă a societății bucureștene în timpul și după revoluția de la 1848 / The high Society of Bucharest and its Fashionable Life during and after the 1848 Revolution. 43-48 română
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) Contribuția lui Ion Cîmpineanu la lupta pentru unitate și independență / La contribution de Ion Câmpineanu dans la lutte pour l'unité et l'indépendance. 49-53 română
articol de periodic SPĂTAN, Ioan (autor) Studenți români în Franța în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Manuale școlare / Des ex-étudiants roumain en France dans la deuxième moine du XIXème siècle. Manuels scolaires. 55-58 română
articol de periodic CLIVETI, Gheorghe (autor) Independența României și "concertul european" 1875-1878 / L'indépendance de la Roumanie et 'Le Concert européen' 1875 -1878. 59-84 română
articol de periodic IONESCU ADRIAN, Silvan (autor) Picturi puțin cunoscute cu subiecte din războiul de independență datorate lui Johann Nepomuk Schonberg / Lesser - Known paintings by Johann Nepomuk Schônberg inspired by the war of Independence of 1877 - 1878. 85-105 română
articol de periodic COROAMĂ, Radu (autor) , TOMESCU, Dorina (autor) Regele Carol I ctitor și protector al patrimoniului cultural / Le roi Charles I-er, fondateur et protecteur du patrimoine culturel 107-114 română
articol de periodic APOSTOL, Cornelia (autor) Fundația universitară Carol I. Cîteva considerații / La Fondation Universitaire "Charles l-er". Quelques considérations 115-121 română
articol de periodic ANCU, Damian (autor) Vlașca 1907. Țăranii au fost instigați la răscoală / Vlașca 1907. Les paysans ont été instigués à la revolte. 123-130 română
articol de periodic DUMITRESCU, Emil (autor) Intransigența lui Ion I.C. Brătianu la Conferința Păcii de la Paris/ L'intransigeance de Ion I.C. Brătianu à la Conférence de Paix de Paris. 131-138 română
articol de periodic JURCĂ, Chira (autor) Așezămîntul cultural Ion I.C. Brătianu / The Ion I.C. Brătianu cultural foundation. 139-145 română
articol de periodic FOTESCU, Diana (autor) Regina Maria și războiul de întregire națională / La Reine Marie et la guerre d'achèvement de l'unité nationale. 147-153 română
articol de periodic COROAMĂ, Radu (autor) , TOMESCU, Dorina (autor) Încoronarea de la Alba-Iulia. Mărturii iconografice din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Le Couronnement de Alba iulia Preuves Iconographiques du patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie. 155-160 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) , IONIȚĂ, Ștefan (autor) Victor G. Stefănescu - arhitectul catedralei încorămării de la Alba-Iulia / Victor G. Ștefănescu - l'architecte de la Cathédrale du Couronnement de Alba Iulia 161-168 română
articol de periodic RADU, Homer (autor) , RADU, Raisa (autor) Politica României de reglementare a datoriei externe de război / Romania's policy of regulation the external duties of war. 169-176 română
articol de periodic SPĂTAN, Ioan (autor) Regina Maria printre românii din Statele Unite / Queen Marie amidst the Romanians in the United States 177-181 română
articol de periodic IORDAN, Constantin (autor) România și succesiunea la tronul Greciei din toamna anului 1922 / La Roumanie et la succeston au throne de la Grèce en automne de l'année 1922. 183-189 română
articol de periodic BILT, Smaranda (autor) , STANCU, Emilia (autor) Expoziția și tîrgul de mostre ale industriei românești din 1921 - un fond inedit de clișee pe sticlă / L'exposition et la foire d'échantillons de l'industrie Roumaine de 1921. Un fond inédit de clichés en verre. 191-198 română
articol de periodic PEPENE, Nicolae (autor) Nicolae Iorga și Gheorghe I. Brătianu, două conștiințe istorice în acțiune politică / Nicolae Iorga und Gheorghe I. Brătianu. politische handlung zweier historiker. 199-210 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Festivitățile aniversării a 50 de ani de la inaugurarea castelului Peleș / Les manifestations de l'anniversaire des 50 années depuis l'inauguration du Château Peleș. 211-219 română
articol de periodic STATE, Radu (autor) Informații inedite referitoare la mișcarea liberală dîmbovițeană /Informations inédites concernant le mouvement liberal dans le departament de Dâmbovița 221-229 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Aspecte privind raidurile aeriene aliate efectuate asupra României în al doilea război mondial și tratamentul acordat prizonierilor anglo-americani / 231-337 română
articol de periodic DUB, Mihaela (autor) Alexandru Padina - integrarea pictorului în istoriografia picturii românești interbelice / Alexandru Padina - the Painter's integration into the inter-war historiography of the Romanian painting 239-250 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Spiridon Georgescu / Contributions to the study of the activity of sculptor Spiridon Georgescu 251-273 română
articol de periodic CĂPRĂROIU, Denis (autor) Aspecte contradictorii în opera lui P.P. Panaitescu. Slavonismul în istoria culturală a românilor / Contradictory aspects of P.P.Panaitescu's works. Slavonism in the cultural history of Roumanians 275-288 română
articol de periodic NIȚULESCU, Virgil (autor) Note privind legislația protejării patrimoniului cultural mobil din România, în perioada 1946-1989 / Notes concerning the movable cultural heritage legislation in Romania (1946-1989) 289-305 română
articol de periodic LĂZĂRESCU, Anca (autor) Reglementări în domeniul protecției patrimoniului cultural mobil - tradiții legislative și perspective pentru România / Réglementation concernant la protection du patrimoine culturel mobilier. Traditions législatives et perspectives pour la Roumanie. 307-314 română
articol de periodic IVANIUC, Florența (autor) Modernizarea expunerii permanente - imperativ pentru competivitate. Proiect pentru Muzeul Colecțiilor de Artă / La modernisation de l'exposition permanente - imperative pour la compétition. Projet pour le Musée des Colections d'Art 315-319 română
articol de periodic IOV, Gabriela (autor) Accesibilitatea copiilor cu deficiențe în Muzeul Național de Istorie a României / L'accèsibilite des enfants handicapés dans le Musée National d'Histoire de Roumanie 321-326 română