Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09, 1977


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GIOGLOVAN, Radu (autor) , NĂSTASE, Constantin (autor) Participarea județului Dâmbovița la lupta poporului român pentru libertate și independență CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 15-21 română
articol de periodic DOBRIN, Părvan (autor) Formațiuni militare participante la Războiul pentru cucerirea independenței nașionale, stașionate în orașul Târgoviște CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 23-26 română
articol de periodic NEAMȚU, Stelian (autor) Participarea Regimentului 7 Dorobanți la Războiul de Independență CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 27-30 română
articol de periodic NĂSTASE, Constantin (autor) , DOBRIN, Părvan (autor) Mărturii dâmbovițene despre Războiul de Independență CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 31-35 română
articol de periodic VLĂSCEANU, Georgeta (autor) , NĂSTASE, Constantin (autor) Monumente închinate eroilor dâmbovițeni de la 1877 CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 38-49 română
articol de periodic DEFTU, Florica (autor) , GIOGLOVAN, Radu (autor) , POPESCU, Dumitru (autor) , BOȘTINARU, Victor (autor) Din contribuția dâmbovițenilor la Războiul de Independență CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 51-57 română
articol de periodic IONESCU, Dumitru P. (autor) Contribuția ceferiștilor la Războiul de Independență CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 59-65 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Considerații asupra caracterului Răscoalei din 1907 70 DE ANI DE LA RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI DIN 1907 69-74 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Situația social-economică a județului Dâmbovița în preajma Răscoalei din 1907 70 DE ANI DE LA RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI DIN 1907 75-80 română
articol de periodic GEORGESCU, Mircea (autor) Răscoala țăranilor de la 1907 în județul Dâmbovița 70 DE ANI DE LA RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI DIN 1907 81-102 română
articol de periodic ANDRONESCU, Alexandrina (autor) 1907 în opera lui I. C. Vissarion 70 DE ANI DE LA RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI DIN 1907 103-108 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Aspecte ale situației țărănimii dâmbovițene după anul 1907 70 DE ANI DE LA RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI DIN 1907 109-115 română
articol de periodic TUDOR, Ersilia (autor) , CHICIDEANU, Ion (autor) Săpăturile arheologice de la Brăteștii de Sus, județul Dâmbovița Istorie 119-151 română
articol de periodic MUSCA, Luciana (autor) Cercetările arheologice de la Bucșani. Necropola prefeudală Istorie 153-165 română
articol de periodic DIACONESCU, Petre (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice de teren în bazinul mijlociu al râului Dâmbovița. 1977 Istorie 167-178 română
articol de periodic NEAMȚU, Stelian (autor) Găești - capitala județului Vlașca Istorie 179-182 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) Domeniul Mănăstirii Mărgineni în județul Dâmbovița Istorie 183-188 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Elemente de demografie istorică în evoluția orașului Târgoviște Istorie 189-195 română
articol de periodic IONAȘCU, Ion (autor) Un aspect al relațiilor lui Mihai Viteazul cu boierii Istorie 197-205 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) Din istoria Târgoviștei Istorie 207-217 română
articol de periodic MAREȘ, Gheorghe I (autor) Pe unde a trecut munții oastea voievodului Radu Șerban în anul 1611? Istorie 219-225 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) Situația politică la Târgoviște între anii 1660-1690 Istorie 227-231 română
articol de periodic OPROIU, Luminița (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Din istoricul sticlăriilor din județul Dâmbovița Istorie 233-241 română
articol de periodic STANCU, Dumitru (autor) Pe urmele unei răscoale Istorie 243-246 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) Satele pietrari, Adunați-de-Pietrari, Bărbulețu și Râu Alb în lumina catagrafiei din anul 1838 Istorie 247-249 română
articol de periodic BOESCU, Adriana (autor) , BULEI, GHEORGHE (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Aspecte ale dezvoltării urbanistice la Târgoviște în preajma Războiului pentru Independență Istorie 251-264 română
articol de periodic NICULĂESCU, Mihai (autor) Documente referitoare la județul Dâmbovița, aflate în Arhivele Statului - Prahova Istorie 265-281 română
articol de periodic ANGELESCU, Dumitru (autor) Contribuții la cunoașterea viețiisocial-politice din județul Dâmbovița în anii 1922-1928 Istorie 283-294 română
articol de periodic DOBRIN, Părvan (autor) Lupta maselor populare din județul Dâmbovița, conduse de comuniști, pentru înfăptuiri democratice în perioada 23 August 1944- 30 Decembrie 1947 Istorie 295-304 română
articol de periodic DEFTU, Florica (autor) Rolul femeilor dâmbovițene în sprijinirea desfășurării procesului revoluționar din perioada 1944-1947 Istorie 305-310 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Contribuția gândirii antice din Dacia la conturarea profilului spiritual al poporului român ISTORIE A CULTURII 313-317 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) Geneza Târgoviștei în lumina unor interpretări toponimice, etnografice și sigilografice ISTORIE A CULTURII 319-334 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Sincronismul cultural, coordonată a progresului spiritual al poporului român ISTORIE A CULTURII 335-343 română
articol de periodic IONESCU, Corneliu (autor) Un aspect necunoscut al relațiilor moldo-muntene. Ctitorii din timpul domniei lui Ștefan cel Mare la Târgoviște ISTORIE A CULTURII 345-351 română
articol de periodic BÂRLEA, Gheorghe (autor) Cărturari dâmbovițeni despre latinitatea limbii române ISTORIE A CULTURII 353-357 română
articol de periodic GEORGESCU - GORJAN, Sorana (autor) Elemente sculptate care au aparținut pridvorului brâncovenesc al bisericii Mitropoliei din Târgoviște ISTORIE A CULTURII 359-368 română
articol de periodic DRĂGUȚOIU, Petre (autor) O catagrafie inedită a Mănăstirii Gorgota ISTORIE A CULTURII 369-372 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) Unele precizări cu privire la biografia lui Gr. Alexandrescu (Primul lustru și jumătate al vieții sale) ISTORIE A CULTURII 373-392 română
articol de periodic GAIȚĂ, Ileana (autor) Tipuri de scoarțe din zona de nord a județului Dâmbovița ISTORIE A CULTURII 393-410 română
articol de periodic MANOLESCU, Constantin (autor) Întâiul spectacolde teatru românesc în aer liber ISTORIE A CULTURII 411-414 română
articol de periodic RADU, Gabriela (autor) Revista „Steluța”, una dintre publicațiile dâmbovițene ISTORIE A CULTURII 415-420 română
articol de periodic PETRESCU, Victor (autor) Considerațiuni asupra școlilor și cursurilor țărănești din județul Dâmbovița între cele două războaie mondiale ISTORIE A CULTURII 421-424 română
articol de periodic MAREȘ, Cicerone (autor) O dâmbovițeancă sub cerul Genevei - Elena Văcărescu 30 DE ANI DE LA MOARTEA ELENEI VĂCĂRESCU 427-436 română
articol de periodic ANDRONESCU, Alexandrina (autor) Arta de orator a Elenei Văcărescu (I) 30 DE ANI DE LA MOARTEA ELENEI VĂCĂRESCU 437-442 română
articol de periodic PĂUNESCU, Emil (autor) Elena Văcărescu și cooperarea intelectuală internațională 30 DE ANI DE LA MOARTEA ELENEI VĂCĂRESCU 443-449 română
articol de periodic NICULĂESCU, Mihai (autor) 85 de ani de la apariție. Legea pentru descoperirea monumentelor și obiectelor antice - prima lege de patrimoniu Muzeografie 453-459 română
articol de periodic DRĂGUȚOIU, Petre (autor) Tradiții în valorificarea patrimoniului cultural național în județul Dâmbovița Muzeografie 461-462 română
articol de periodic HOLÎCU, Maria (autor) Prezentarea condițiilor de conservare a pieselor textile la posesori. Stabilirea categoriilor de obiecte, a materialului și a tehnicilor de lucru Muzeografie 463-465 română
articol de periodic BULEI, GHEORGHE (autor) , MAREȘ, Cicerone (autor) Un nou muzeu sătesc: Pucheni-Dâmbovița Muzeografie 467-474 ro
articol de periodic HOLÎCU, Maria (autor) Momentele pregătirii pieselor textile pentru intrarea în colecție și normele conservării în depozite Muzeografie 475-481 română
articol de periodic POPESCU, Mihai Gabriel (autor) Anuarul muzeului județean - instrument de lucru al profesorului de istorie în activitatea didactică Muzeografie 483-492 română
articol de periodic CIUREA, Ion (autor) Muzeul școlar - instrument de lucru al profesorului de științe sociale în educarea patriotică a elevilor Muzeografie 493-497 română
articol de periodic IONESCU, Gh. T. (autor) Folosirea aparatului critic într-o lucrare științifică Muzeografie 499-502 română
articol de periodic CRISTEA, Petre (autor) Expoziția permanentă „Participarea tineretului dâmbovițean la luptele poporului român pentru independență, unitate națională și dreptate socială”. Schiță-cadru a proiectului tematicii Muzeografie 503-506 română
articol de periodic MUSCA, Tiberiu (autor) Vârfurile de săgeți hallstattiene târzii de la Valea Voievozilor Note 509-511 română
articol de periodic CHICIDEANU, Ion (autor) Un cuptor de ars oale descoperit la Târgoviște Note 513-519 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) Contribuții la problema începuturilor orașului medieval Târgoviște Note 521-524 română
articol de periodic DRĂGUȚOIU, Petre (autor) Puncte de vedere asupra turnului Chindia Note 525-527 română
articol de periodic OPROIU, Mihai (autor) A existat steagul Târgoviștei? Note 529 română
articol de periodic BOESCU, Adriana (autor) Câteva opere de artă din sec. XVII-XVIII în județul Dâmbovița Note 531-533 română
articol de periodic VLĂSCEANU, Georgeta (autor) O fabrică de gaz în Târgoviștea anului 1876 Note 535-536 română
articol de periodic CIUREA, Ion (autor) , MAREȘ, Cicerone (autor) Înființarea băncilor populare rurale în comuna Pucheni - Dâmbovița Note 537-540 română
articol de periodic STANCU, Dumitru (autor) D. P. Condurățeanu - autor al primului dicționar geografic al județului Dâmbovița Evocări 543-545 română
articol de periodic TRANDAFIR, Rachila (autor) Raicu Ionescu-Rion. Bibliografie selectivă Evocări 547-555 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) Un „haretist” dâmbovițean: învățătorul Ion Gh. Mareș Evocări 557-564 română
articol de periodic BRÎNDUȘ, Victor (autor) Savantul Scarlat Lambrino - fost profesor la Târgoviște Evocări 565-569 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) Revista activității noastre Cronică - Recenzii 573-575 română
articol de periodic CRISTEA, Petre (autor) Cercul științific al elevilor „Tinerii istorici” Cronică - Recenzii 577-579 română
articol de periodic FLOREA, Rodica (autor) Un omagiu dâmbovițean Centenarului Independenței Cronică - Recenzii 581-582 română
articol de periodic NIȚULESCU, Gabriela (autor) Memento istoric dâmbovițean - 1977 și 1978 Cronică - Recenzii 583-584 română