Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 5 volume
  • 30 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
periodic Annales Universitatis Apulensis. Series Historica: AUASH
Numere de reviste:6
Alba Iulia; Basarabia; EUROPA; Transilvania; urbanism; Primul Război Mondial; Al Doilea Război Mondial; Regimul comunist; Documente; Marea Unire de la 1 decembrie 1918; urbanizare; Biserica
volum de carte 1996 Cartea veche românească din bisericile eparhiei Caransebeșului (1648-1800), anul 1996 epoca modernă (Perioadă istorică); Carte veche (Patrimoniu scris); carte veche românească (Patrimoniu scris); 1648-1800 (perioadă de timp); Caransebeş (oraş în România); Banat (regiune istorică a României); Muzeul Banatului Montan (Muzeu); fişă bibliografică (document); Biserica (instituţie de cult); Eparhia Caransebeşului (instituţie de cult); catalog (lucrarare ştiinţifică) LEU, Valeriu (autor)
volum de carte 2005 Din istoria Bisericii Române Unite, II, anul 2005, De la 1918 la 1948 Perioada Interbelică (Perioadă istorică); istoria comunităţii greco-catolice (Istorie); Marea Unire (Eveniment istoric); 1918-1948 (perioadă de timp); episcopi greco-catolici (personalităţi); Muzeul Judeţean Satu Mare (Muzeu); religia în România interbelică (subiect); Biserica Română Unită (biserică creştină); Biserica (instituţie bisericească); cultul greco-catolic (cult creştin) ȘTIRBAN, Marcel (autor), ȘTIRBAN, Aurelia (autor)
volum de carte 1966 Mănăstirea Cozia, 1966 Călimăneşti (loc geografic); Mănăstirea Cotroceni (construcţie); lăcaş de cult (categorie); Biserica (categorie); colectia monumente istorice (categorie); mic indreptar (categorie) DAVIDESCU, M. (autor)
volum de periodic 2012 Revista Sfintei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului, anul XIV, nr. 1 religie (Religie); pastorala (Religie); Iisus Hristos (Religie); Maica Domnului (Religie); episcop (Religie); Biserica (Religie); articole de specialitate (Religie); episcopie (Religie); Episcopul Galaction (episcop); Niceo-Constantinopolitan (simbol); Patriarhul Daniel (patriarh); sfant (sfant); Sfantul Vasile cel Mare (sfant); Sfantul Ioan Gura de Aur (sfant); Sfantul Maxim Marturisitorul (sfant); Sfantul Grigorie Decapolitul (sfant); apostol (apostol); Sfantul Apostol Pavel (apostol) GALACTION (președintele consiliului de redacție), P.C. Pr. Dr., CIULEI, D. Marian (vicepresedinte), P.C. Pr., PAUNESCU, Eugen-Catalin (recdactor), STANGA, Alin-Vasilica (redactor responsabil)
volum de periodic 1980-1981 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 12-13, anul 1980-1981 Burebista; crestinism; cultură; Dacia; istorie; Mihai Eminescu; Partidul Comunist; Posada; religie; Arheologie; Muzeografie; Literatură; Biserica
articol de periodic 1992 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XII-XIV OLARU, Ioan (autor) Ștefan cel Mare și Sfânt ctitor de biserici și apologet al ortodoxiei 15-27 română
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXX-1 CLAPA, Gheorghe (autor) Repertoriul monumentelor și obiectelor de artă vasluiene din timpul lui Ștefan cel Mare și Sfânt (1457-1504) Studii şi cercetări istorice 121-164 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXX-1 CERU, Marian (autor) Organizarea bisericească în fostul ținut al Tutovei și atribuțiile juridice ale clerului Studii şi cercetări istorice 241-249 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII-1 CREȚU, Andrei (autor) Construirea de biserici și condicile de milostenii în Episcopia Hușilor în primul deceniu al secolului XX Studii şi cercetări istorice 309-316 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII-1 CUȚUI, Alexandrina (autor) Cadrul juridic al Bisericii Ortodoxe Române la începutul secolului XX Studii şi cercetări istorice 317-326 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2014 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXV POPA, Maria (autor) , ROTARU, Doina (autor) Ctitoria spătarului Ștefan Angheluță: biserica "Nașterea Maicii Domnului" din Chițoc (comuna Lipovăț, jud. Vaslui) 29-57 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XL, nr. 1 PÂȚU, Olguța (autor) Icoana-Portal către divinitate. Câteva considerații Etnografie 287-290 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII PRODAN, Dan (autor) Ioan Iordachi, Biserica botoșăneană și Marea Unire, Carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan , Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, cu o Prefață de prof. dr. Dan Prodan, Editura Doxologia, Iași, 2018 NOTE BIBLIOGRAFICE 381-382 română
articol de periodic 2018-2019 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XIV/XV BORLEAN, Ioan (autor) Icoană zugrăvită pe lemn din Biserica Sfântul Nicolae din Vadu Lupului/Vadu !zei, secolul al XVIII-XIX-lea Etnografie 104-122 română
articol de periodic 2019 Alt Schaessburg, 12, seria Istorie. Patrimoniu ANDRAS, Bandi (autor) Procesul disciplinar intentat pastorului Bisericii Spitalului din Sighișoara, Thomas Buklesch (1672-1729) în 1714. Istorie 79-94 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 2 PAHOMI, MIRCEA (autor) Bisericile din Bucovina (II) 387 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 2 PAHOMI, MIRCEA (autor) Biserica episcopală Sf. Nicolae (Bogdana) din Rădăuți. Secolele XIV-XIX (lI) 375 română
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 2 FIREA, ELENA (autor) Biserică și societate reflectate în producția de carte manuscrisă în Moldova secolelor XV–XVI (I) română
articol de periodic 2013 Analele Bucovinei: AB, XX, nr. 1 BODALE, Arcadie M. (autor) Contribuții la cunoașterea documentelor referitoare la Bucovina păstrate la Österreichisches Staatsarchiv din Viena română
articol de periodic 1999 Angustia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Toader Zugravul (sec. al XVIII-lea) 165-182 română
articol de periodic 2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie CONSTANTINESCU, Paul (autor) , MOTREANU, Valentin (autor) Septembrie-Decembrie 1940, luni de teroare pentru biserica românească din Transilvania 525-529 română
articol de periodic 2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie GEORGESCU, George (autor) Monumente din Curtea de Argeș 687-696 română
articol de periodic 2014 Banatica, 24, nr. 2 BEDECEAN, Mihaela (autor) De la vicariatul Hațegului la capitlul lugojean (1853–1918). Coordonate biografice si evoluții ecleziastice 377-399 română
articol de periodic 1908 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice GHIKA-BUDEȘTI, Nicolae (autor) Mănăstirea Comana - note istorice 9-28 română
articol de periodic 2009 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CRISTESCU, Constanța (autor) Din isprăvile integrării europene română
articol de carte 2014 Istro-Pontica 2. Sesiune Națională de Comunicări Științifice. Secțiunea Etnografie Dobrogea; etnografie; Tulcea; patrimoniu cultural NECULAI, Felix Lucian (autor) Sfântul Vasile cel Mare în iconografia bisericilor tulcene 67-72 română
articol de carte 2014 Istro-Pontica 2. Sesiune Națională de Comunicări Științifice. Secțiunea Etnografie Dobrogea; etnografie; Tulcea; patrimoniu cultural NECULAI, Felix Lucian (autor) Crucea – ancora uitată a Bisericii 101-112 română
articol de periodic 1978 Litua - Studii și Cercetări, I periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) SANDA, Ion (autor) Obiceiuri de familie în Gorj 213-217 română
articol de periodic 2015 Litua - Studii și Cercetări, XVII periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) ION, Tuțulescu (autor) , CAROL, Terteci (autor) , CLAUDIU AUREL, Tulugea (autor) Notă asupra cercetărilor arheologice de la Proieni I. Arheologie 175-186 română
articol de periodic 2019 Revista de Artă și Istoria Artei: RAIA, 2019 CÎRSTEA, Irina (autor) Tratamentul lacunelor în restaurarea picturilor murale recuperate din biserica Mănăstirii Văcărești VI. Restaurare 230-240 română
articol de periodic 1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare ABRAHAM, Florin (autor) Integrare și organizare ecleziastică în România interbelică Istorie 431-440 română
articol de periodic 2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă VIRAG, Paula (autor) Structura confesională a comitatului Satu Mare Istorie 49-56 română
articol de periodic 2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă-Restaurare-Conservare CAPOTESCU, Dinu (autor) Restaurarea unui policandru-sfârșit de secol al XIX-lea Restaurarea, Conservarea şi Investigarea Patrimoniului Cultural 211-213 română
articol de periodic 1993 Studii și Articole de Istorie: SAI, 60-61 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BERINDEI, Dan (autor) Biserica și făurirea României moderne Sinteze, contribuţii ştiinţifice şi documentare 48-53 română
articol de periodic 2000 Thraco-Dacica, nr. 1-2 Cercetări arheologice (cercetare); studii de lingvistică (Studii); daci (populaţie antică); geţi (populaţie antică); geto-daci (populaţie antică); traci (populaţie antică); Thraco-Dacica (periodic); etnografie (domeniu); arheozoologie (ramură a arheologiei); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Institutul Român de Tracologie (institut de cercetare); Antropologie culturală (ramură a antropologiei); Antropologie fizică (ramură a antropologiei) GUSTAVO ADOLFO LORIA, Rivel (autor) Bulgarian indirect speech verbal forms and the circumpontic substratum LINGVISTICĂ 16 engleză