Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 14 publicații
  • 24 de volume
  • 19 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1972 Culegere de texte pentru gramatica comparată a limbilor slave
Număr de volume:1
Fonetică; gramatică; morfologie; curs universitar; gramatică comparată; suport de curs; limbi slave; culegere de texte; limbă slavă LINȚĂ, Elena (autor)
carte 1975 Curs general de limba tătară: fonetică şi fonologie. Morfologie
Număr de volume:1
Fonetică; morfologie; curs universitar; fonologie; limba tătară; gramatica limbii tătare lect. univ. dr., MAHMUT, Enver (autor)
carte 1974 Elements de phonetique française apliquee
Număr de volume:1
Fonetică; limba franceză; curs universitar; suport de curs; franceză; fonetica limbii franceze; fonetică aplicată DRĂGHICESCU, Janeta (autor), DOBRE, Florentina (autor)
carte 1981 Fonetică şi fonologie romanică: manual de lingvistică romanică
Număr de volume:1
Fonetică; lingvistică; suport de curs; analiză comparată; manual de lingvistică; fonologie; limbi romanice; lingvistică romanică REINHEIMER RÎPEANU, Sanda (autor)
carte 1985 Fonologia greacă
Număr de volume:1
Fonetică; Filologie clasică; curs universitar; limba greacă; suport de curs; greacă; fonologie Conf. univ. dr., STEF, Felicia (autor)
carte 1986 Intonation and meaning in present-day English: a special course
Număr de volume:1
filologie; Fonetică; lingvistică; gramatică; curs universitar; Limba engleză; suport de curs; fonologie; fonetica limbii engleze PETRI, Lucreția (autor)
carte Limba persană
Număr de volume:2
Fonetică; morfologie; sintaxă; curs universitar; limba persană; limbă orientală BAGEACU, Viorel (autor), BAGEACU, Viorel (autor)
carte Limba română contemporană: manual pentru studenţii străini
Număr de volume:3
vocabular; Fonetică; gramatică; limba română; manual; curs universitar IONESCU, Adriana (autor), IONESCU, Adriana (autor), asistent universitar, IONESCU, Adriana (autor), asistent universitar, SARAMANDU, Manuela (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor), Conf. Dr., BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
carte 1996 Limba română: manual pentru studenţii străini
Număr de volume:1
vocabular; Fonetică; gramatică; limba română; manual; curs universitar; suport de curs; frazeologie IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
carte 1998 Limba rusă contemporană
Număr de volume:1
Fonetică; curs universitar; limba rusă; fonologie; gramatica limbii ruse; lexicul limbii ruse; ortoepie; ortografia limbii ruse IVANOV, Andrei (autor)
carte 1975 Limba sârbocroată
Număr de volume:1
Fonetică; lingvistică; gramatică; morfologie; lexic; limba croată; limba sârbă; fonologie; limbă slavă; limba sârbocroată; sintaxa limbii sârbocroate Conf. univ. dr., GĂMULESCU, Dorin (autor)
carte 1975 Slava veche şi slavona românească
Număr de volume:1
filologie; Maramureş; Moldova; Neagoe Basarab; Transilvania; Valahia; Sbornicul lui Sviatoslav; Cronica lui Gheorghe Amartolos; Letopiseţul de la Putna; Cronica lui Macarie; Eftimie din Tirnovo: Viaţa preacuvioasei Paraschiva; Psalterium Bononiense; Evanghelia lui Miroslav; Evanghelia lui Vukan; Codex Bucurestinus; Evanghelia lui Ostromir; Inscripţiile de la Murfatlar-Dobrogea; Foile de la Kiev; Fragmentele de la Praga; Foile de la Freising; Legea civilă; Cronica lui Manasses; Codex Assemanianus; Codex Clozianus; Foile glagolitice de la Hila; Psalterium Sinaiticum; Euchologium Sinaiticum; Codex Suprasliensis; limba slavă veche; Constantin Chiril; literatură juridică; Viaţa lui Metodie; Codex Zographensis; Codex Marianus; literatură istorică; Vlad Tepes; texte slavo-române; frază; propoziţie secundară; document slavo-român; alfabetul chirilic; document istoric; Mitropolitul Varlaam; Cronica lui Eftimie; Cronica lui Azarie; Tara Romaneasca; sintaxă; lexic; slavonă; literatură religioasă; conjugare; parte de vorbire; vocabular; Evul Mediu; Diaconul Coresi; Fonetică; gramatică; morfologie prof. univ. dr., OLTEANU, Pandele (coord.)
carte Texte dialectale: Muntenia
Număr de volume:3
Colecția: Publicațiile Centrului de Cercetări Fonetice și Dialectale
Muntenia; Fonetică; dialectologie; texte dialectale; Noul Atlas Lingvistic pe Regiuni; cercetări dialectale BRATU, Costin (autor), GHICULETE, Galina (autor), GHICULETE, Galina (autor), LĂZĂRESCU, Paul (autor), LĂZĂRESCU, Paul (autor), MARIN, Maria (autor), MARIN, Maria (autor), MARIN, Maria (autor), MARINESCU, Bogdan (autor), MARINESCU, Bogdan (autor), MARINESCU, Bogdan (autor), NEAGOE, Victorela (autor), NEAGOE, Victorela (autor), PANĂ, RUXANDRA (autor), PANĂ, RUXANDRA (autor), PANĂ, RUXANDRA (autor), TIUGAN, Marilena (autor), VULPE, Magdalena (autor), VULPE, Magdalena (autor), VULPE, Magdalena (autor), CAZACU, Boris (coordonator), CAZACU, Boris (coordonator)
carte 1967 Texte dialectale: Oltenia
Număr de volume:1
comunism; Oltenia; Fonetică; lingvistică; Anchetă; dialect; texte dialectale; culegere de texte CAZACU, Boris (redactor)
volum de carte 1979 Beitrage zur Deutsch-Rumanischen Kontrastiven Grammatik, anul 1979, Erstes Kolloquium des Kollektivs zur DRKG, Sibiu, 17 - 18 november 1978, seria Prima ediție Fonetică; limba română; verb; limba germană; flexiune; gramatică comparată; formarea cuvintelor; gramatica limbii române; gramatica limbii germane; gramatică contrastivă; fonetica limbii germane; flexiune verbală; formarea verbelor ISBĂȘESCU, Mihai (coordonator), ENGEL, Ulrich (coordonator)
volum de carte 1981 Beitrage zur Deutsch-Rumanischen Kontrastiven Grammatik, anul 1981, Viertes Kolloquium des Kollektivs zur DRKG, Bukarest, 14-15 November 1980, seria A doua ediție Fonetică; prepoziţie; limba română; sintaxă; limba germană; semantică; gramatică comparată; gramatica limbii române; gramatica limbii germane; gramatică contrastivă ISBĂȘESCU, Mihai (coordonator), ENGEL, Ulrich (coordonator)
volum de carte 1982 Cele mai vechi texte românești: contribuții filologice și lingvistice, anul 1982 Coresi; evanghelie; Fonetică; morfologie; limba română; lexic; Florii Darurilor; scris românesc; Codicele Sturdzan; Psaltirea Coresi; psaltire rotacizantă; Psaltirea Săulescu; Moltvelnicul rumânesc; Psaltirea Voroneţeană; Psaltirea Hurmuzaki; Tetraevanghelul Coresi; analiză lingvistică; cercetare lingvistică; Institutul de Lingvistică; cercetare filologică; literatură populară; chirilică; studiu lingvistic; fonetica limbii române; Psaltirea Scheiană; slavonă; Psaltire; Literatura română; Culegere de studii; Literatură română; molitvelnic BUZĂ, Emanuela (autor), CHIVU, Gheorghe (autor), COSTINESCU, Mariana (autor), MAREȘ, Alexandru (autor), ROMAN-MORARIU, Alexandra (autor), ZGRAON, Florentina (autor), GHEȚIE, Ion (coordonator, autor)
volum de carte 1975 Corso di lingua italiana contemporanea, anul 1975, Fonologia Fonetică; vocală; consoană; limba italiană; fonologie; italiană; fonem; curs de italiană; limba italiană contemporană; pronunţie GIURESCU, Anca (autor)
volum de carte 1977 Curs de gramatică istorică a limbii sîrbocroate, anul 1977 filologie; Fonetică; lingvistică; vocală; consoană; adjectiv; limba croată; limba sârbă; pronume; limba bosniacă; părţi de vorbire; gramatică; morfologie; verb; limba sârbo-croată; substantiv; limbi slave VESCU, Victor (autor)
volum de carte 1973 Curs de istoria limbii cehe, anul 1973, Partea I-a. Introducere; Fonetica istorică Fonetică; limba cehă PLETER, Tiberiu (autor)
volum de carte 1978 Derivarea cu sufixe în româna populară, anul 1978 Fonetică; morfologie; limba română; sufix; semantică; derivat cu sufix; sufix verbal; nume de agent; limba populară română; derivare cu sufix; sufix neologic; sufix simplu; sufix complex; sufix diminutival; sufix moţional TUDOSE, Claudia (autor)
volum de carte 1978 Dicționar poliglot de termeni lingvistici, I, anul 1978 filologie; Fonetică; Lexicologie; Universitatea din Bucureşti; lingvistică; gramatică; lexic; dicţionar; lexicografie; fonologie TEODORA, Alexandru (autor), CHIVESCU, Romeo (autor), DEBOVEANU-TERPU, Elena (autor), IONESCU, Anca Irina (autor), MAZILU, Dan Horia (autor), STOIANOVICI, Voislava (autor), STOICOVICI, Olga (autor), WOLF, Siegfried (autor), ZAVERA, MARIA (autor)
volum de carte 1974 Elements de phonetique française apliquee, anul 1974, Le vocalisme Fonetică; vocală; limba franceză; franceză; fonetica limbii franceze; fonetică aplicată; reguli fonetice; fonologie; sistem vocalic; vocală anterioară; vocală posterioară DRĂGHICESCU, Janeta (autor), DOBRE, Florentina (autor)
volum de carte 1981 Fonetică și fonologie romanică: manual de lingvistică romanică, anul 1981 Fonetică; limba latină; lingvistică; vocală; limba franceză; limba română; sonoritate; plosiune; palatalizare consonantică; palatalizare; fonem consonantic; metafonie; silabă neaccentuată; închidere vocalică; timbru articulatoriu; sistem fonologic; cantitate consonantică; silabă deschisă; consonantism; cantitate vocalică; deschidere vocalică; silabă accentuată; diftong; sistem vocalic; fonem; limba portugheză; fonetica latină; hiat; silabă închisă; accent; limba italiană; limba spaniolă; silabă; vocală nazală; fonologie REINHEIMER RÎPEANU, Sanda (autor)
volum de carte 1985 Fonologia greacă, anul 1985 Homer; Fonetică; Filologie clasică; vocală; consoană; dialect attic; greaca elenistică; sonantă; grup fonetic; legea lui Wheeler; legea lui Vendryes; legea penultimei lungi; subdialecte greceşti; scriere greacă; legea lui Osthoff; distensia; hifereza; diereza; siflantă; limba greacă; silabă; neogreacă; greacă; greacă antică; fonologie; dialect ionian; alfabet grecesc; accent; dialect arcado-cipriot; dialect doric; koine Conf. univ. dr., STEF, Felicia (autor)
volum de carte 2006 Graiuri dacoromâne din nordul Bulgariei: studiu lingvistic: texte dialectale: glosar, anul 2006 BULGARIA; Montana; Plevna; Fonetică; limba română; lexic; Ciuceani; Slivovic; idiom; idiomuri româneşti; Lencovo; Guleanţ; Zagladjen; Dăbovan; Ghighen Mahala; Zlata; Dragaş Voivoda; Cercoviţa; Somovit; Dolni Vit; Milcoviţa; Şiacovo; studiu lingvistic; Ghighen; morfosintaxă; texte dialectale; cercetare de dialectologie; Debova; glosar; dialectologie; grai; topică; dacoromână; dialect NEAGOE, Victorela (autor), MĂRGĂRIT, Iulia (autor)
volum de carte 1974 Istoria limbii române literare: perioada modernă (secolul al XIX-lea), anul 1974 Alexandru Odobescu; Aron Pumnul; August Treboniu Laurian; Bogdan Petriceicu Haşdeu; Cezar Boliac; Grigore Alexandrescu; proză poetică; limbaj literar; limbaj narativ; Ion C. Massim; şcoala fonetică; curent literar; curentul junimist; stil beletristic; curentul romantic; limba română literară; Marii Clasici; junimism; literatura română modernă; perioada clasică literară; şcoala etimologică; figură de stil; Nicolae Filimon; neologism; lirică; perioada paşoptistă; limbaj liric; istoria literaturii; arhaism; dialog; regionalism; Alecu Russo; Literatura română; proză; stil literar; lexic; naraţiune; clasicism; Cântarea României; Costache Negruzzi; Fonetică; Dimitrie Bolintineanu; morfologie; limba română; sintaxă; Mihail Kogălniceanu; romantism; Timotei Cipariu; Titu Maiorescu ; Vasile Alecsandri; Secolul al XIX-lea; Ion Creangă; Ion Ghica; Ion Heliade Rădulescu; Ion Luca Caragiale; Junimea; Mihai Eminescu MANCAȘ, Mihaela (autor)
volum de carte 1988 Limba persană, anul 1988 Fonetică; morfologie; sintaxă; curs universitar; limba persană; caligrafie; limbă orientală; lexic persano - român BAGEACU, Viorel (autor)
volum de carte 1978 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, I, anul 1978 vocabular; Fonetică; gramatică; morfologie; limba română; sintaxă; fonetica limbii române; limba română contemporană; parte de propoziţie; manual; curs universitar; lexic; parte de vorbire; frazeologie; gramatica limbii române asistent universitar, IONESCU, Adriana (autor), asistent universitar, SARAMANDU, Manuela (autor), Conf. Dr., BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1981 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, II, anul 1981 vocabular; Fonetică; gramatică; morfologie; limba română; sintaxă; fonetica limbii române; limba română contemporană; parte de propoziţie; manual; curs universitar; lexic; parte de vorbire; frazeologie; gramatica limbii române IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1981 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, III, anul 1981 vocabular; Fonetică; gramatică; morfologie; limba română; sintaxă; fonetica limbii române; limba română contemporană; parte de propoziţie; manual; curs universitar; lexic; parte de vorbire; frazeologie; gramatica limbii române IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1996 Limba română: manual pentru studenții străini, anul 1996, Anul pregătitor - semestrul I, seria Ediția a IV-a vocabular; Fonetică; gramatică; limba română; lexic; câmp semantic; structuri morfematice; combinări sintactice; derivare; topică; frazeologie; gramatica limbii române; fonetica limbii române; lingvistică românească IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1988 Manual de limba bengali, anul 1988 Fonetică; gramatică; morfologie; sintaxă; manual; curs universitar; limbă orientală; limba bengali; bengali BHOSE, Amita (autor)
volum de carte 1975 Probleme ale fonologiei și foneticii romanice comparate, anul 1975 Fonetică; curs; fonologie REINHEIMER RÎPEANU, Sanda (autor)
volum de carte 1976 Probleme de rusistică și lingvistică generală, anul 1976 lipoveni; onomastică; Fonetică; traducere; lexic; rusă; lexicul limbii ruse; limba rusă contemporană; fonetica limbii ruse; graiul lipovenesc; semantica limbii ruse; lingvistica limbii ruse; onomastica limbii ruse; sens referenţial; sens denotativ; sens conotativ; limba rusă; semantică; literatura rusă; atlas lingvistic; rusistică; lingvistică generală FODOR, Ecaterina (autor), DUMITRESCU, Maria (autor), VASCENCO, Victor (autor), OITA, Ion (autor), ARVINTE, Marieta (autor), PEDESTRAȘU, Anatol (autor), BUIUM, Sara (autor), ȘOPTEREANU, Liliana (autor), VAIDA, Veronica (autor), CHIVESCU, Romeo (autor), WOLF, Siegfried (autor), BRAȘOVEANU, Aurica (autor), CHIRILĂ, Feodor (autor), IVANOV, Andrei (autor), PETRESCU, Ion (autor), NOVEANU, Eugen (autor), OLTEANU, Teodor (autor)
volum de carte 1973 Texte dialectale: Muntenia, I, anul 1973, seria Texte și Glosare Muntenia; Fonetică; limba română; dialectologie; Muntenia de vest; texte dialectale; Noul Atlas Lingvistic pe Regiuni; dialect dacoromân; grai muntenesc; transcriere fonetică GHICULETE, Galina (autor), LĂZĂRESCU, Paul (autor), MARIN, Maria (autor), MARINESCU, Bogdan (autor), PANĂ, RUXANDRA (autor), VULPE, Magdalena (autor), CAZACU, Boris (coordonator)
volum de carte 1975 Texte dialectale: Muntenia, II, anul 1975, seria Texte și Glosare Muntenia; Fonetică; limba română; dialectologie; texte dialectale; Noul Atlas Lingvistic pe Regiuni; dialect dacoromân; grai muntenesc; transcriere fonetică; Muntenia de nord-est LĂZĂRESCU, Paul (autor), MARIN, Maria (autor), MARINESCU, Bogdan (autor), NEAGOE, Victorela (autor), PANĂ, RUXANDRA (autor), VULPE, Magdalena (autor), CAZACU, Boris (coordonator)
volum de carte 1987 Texte dialectale: Muntenia, III, anul 1987, seria Texte și Glosare Muntenia; Fonetică; limba română; dialectologie; Muntenia de sud; Muntenia Centrală; texte dialectale; dialect dacoromân; grai muntenesc; transcriere fonetică BRATU, Costin (autor), GHICULETE, Galina (autor), MARIN, Maria (autor), MARINESCU, Bogdan (autor), NEAGOE, Victorela (autor), PANĂ, RUXANDRA (autor), TIUGAN, Marilena (autor), VULPE, Magdalena (autor)
articol de periodic 1938 Balcania, I etnografie (disciplină); filologie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); lingvistică (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice (instituţie academică); Balcania (periodic român) CAPIDAN, Theodor (autor) CARLO TAGLIAVINI, Modificazioni del linguaggio nella parlata delle donne, Extrait du volume: Scriti in onore di Alfredo Trombetti. Milano, Ulrico Hoepli 1936-XIV, 82-142. Comptes rendus 261-262 franceză
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 NICULESCU, Alexandru (autor) Sextil Pușcariu, romanist 100 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu 485-495 Română
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 istoria relaţiilor internaţionale; Europa de Sud-Est; istoria Europei de sud-est MIHAIL, Zamfira (autor) Graiuri dacoromâne din nordul Bulgariei. Studiu lingvistic. Texte dialectale. Glosar; Graiuri românești din Ungaria. Studiu lingvistic. Texte dialectale. Glosar; Graiuri românești din Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei și nordul Maramureșului. Studiu lingvistic. Texte dialectale și glosar; Institutul de fonetică și dialectologie Al. Rosetti Comptes rendus 574-577 franceză
articol de periodic 1960 Studii Clasice: StCl JURET, Abel (autor) Variations des consonnes et des voyelles en indo-européen; leurs conséquences Comunicări şi studii 31-37 franceză
articol de periodic 1960 Studii Clasice: StCl KARAKULAKOV, Vladimir V. (autor) K vosprosu o klassificații ceastei reci u Aristotelea (К вопросу о классификации частей речи у Аристотеля) Comunicări şi studii 77-84 rusă
articol de periodic 1960 Studii Clasice: StCl SAFAREWICZ, Jan (autor) Notes de phonologie latine Comunicări şi studii 85-93 franceză
articol de periodic 1961 Studii Clasice: StCl FISCHER, Iancu (autor) Phonèmes et graphèmes vocaliques dans l'orthographe ionienne-attique classique Comunicări şi studii 29-32 franceză
articol de periodic 1962 Studii Clasice: StCl FISCHER, Iancu (autor) La description phonologique des langues disparues (Applications aux langues de l'Italie ancienne) Comunicări şi studii 5-13 franceză
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) LUPAȘ, Liana (autor) Une classification fonctionnelle des phonèmes vocaliques du dialecte attique Comunicări şi studii 131-136 franceză
articol de periodic 1966 Studii Clasice: StCl LUPAȘ, Liana (autor) Les phonèmes consonantiques du dialecte attique Comunicări şi studii 7-15 franceză
articol de periodic 1966 Studii Clasice: StCl GRAUR, Alexandru (autor) O. SZEMERÉNYI, Syncope in Greek aud Indo-European and the Nature of Indo-European Accent, Naples, 1964 (AION, Quaderni della sezione linguistica degli Annali, a cura di Walter Belardi), XV + 429 p. RECENZII 345-346 română
articol de periodic 1967 Studii Clasice: StCl LUPAȘ, Liana (autor) L'interprétation phonologique de l'accentuation attique Comunicări şi studii 7-18 franceză
articol de periodic 1967 Studii Clasice: StCl POGHIRC, Cicerone (autor) VLADIMIR I. GEORGIEV, lntroduzione alla storia delle lingue indoeuropee. Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1966, 477 p. RECENZII 293-299 română
articol de periodic 1968 Studii Clasice: StCl LUPAȘ, Liana (autor) La structure phonologique des monosyllabes attiques Comunicări şi studii 13-18 franceză
articol de periodic 1969 Studii Clasice: StCl LUPAȘ, Liana (autor) W. S. ALLEN, Vox Graeca. A guide to the pronounciation of classical Greek. Cambridge, University Press, 1968, XVI + 157 p. RECENZII 328-331 română
articol de periodic 1972 Studii Clasice: StCl KOLLMANN, E.D. (autor) 'Et' in arsi after Elidable Syllables in the Vergilian Hexameter Comunicări şi studii 67-84 engleză
articol de periodic 1955 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4, iulie-decembrie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală DIONISIE MIHAIL, Pippidi (autor) Rectificări la unele inscripții histriene publicate de V. Pârvan Note şi Informaţii 889-895 Română
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European: SECE, V, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și politică BRAD-CHISACOF, Lia (autor) Limba greacă din Principatele Române Limbă şi societate 43-48 română
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, III epoca fierului; traci; Republica Moldova; Congres; tracologie CURCĂ, R. G. (autor) Un possible héritage du substrat en roumain - l'altemance occlusive: s+occlusive 176-179 franceză