Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar română
articol de periodic Erata română
articol de periodic Planșe română
articol de periodic Tabla de materie română
articol de periodic Resultatul adjudecărei de la 3/15 Ianuarie 1890 pentru construcțiunea podului peste Dunăre română
articol de periodic Comitetul pentru 1889 1-8 română
articol de periodic Dare de seamă de lucrările societăței 9-15 română
articol de periodic Dare de seamă pe esercițiul 1888 16-32 română
articol de periodic C., Istrati (autor) Composiția chimică și câteva observațiuni relative la sarea gemă din cele patru mine ale României 256-304 română
articol de periodic AL., Boiarolu (Inginer-Șef) Modificarea Legei Drumurilor - Considerațiuni generale 33-79 română
articol de periodic M.M., Romnicianu (autor) Calea Teledinamică de la Salinele Tîrgu-Ocna 79-89 română
articol de periodic C., Istrati (Doctor) Câte-va date noui relativ la franceine 89-108 română
articol de periodic Norme pentru calculul încărcărei și travaliului materialelor de construcțiune și a construcțiunilor 109-115 română
articol de periodic Mesuri pentru mărirea siguranței în circulațiunea drumurilor de fer 115-118 română
articol de periodic Resultatul ultimelor adjudecări 118-122 română
articol de periodic Numiri și înaintări 123-124 română
articol de periodic Dare de seamă de lucrările societăței 125-136 română
articol de periodic Îmbunătățirea situațiunei transporturilor de cereale pe C.F.R 137-152 română
articol de periodic Câte-va date statistice asupra tablierelor, podurilor metalice construite de Ministerul de lucrări publice pe Căile ferate ale Statului 153-167 română
articol de periodic M., Romnicianu (autor) Calea Teledinamică de la Salinele Tîrgu-Ocna 168-173 română
articol de periodic A.SALIGNY (autor) Basinurile docurilor din Galați și Brăila 174-202 română
articol de periodic AL., Davidescu (autor) Notiță asupra podurilor de zidărie 203-211 română
articol de periodic Drum de fer electric de la Bessbrook la Newry, în Irlanda 212-219 română
articol de periodic Căile ferate române 220-226 română
articol de periodic Numiri și înaintări 227-227 română
articol de periodic Necrologie 228-228 română
articol de periodic Lista membrilor admiși în adunarea ordinară din 5 Aprilie 1889 229-229 română
articol de periodic H.O., Schlawe (autor) Macaraua plutitoare de 40 de tone a docurilor 231-244 română
articol de periodic M.M., Romnicianu (autor) Tunelul de fontă din Valea Mostiștea 245-255 română
articol de periodic M., Paciurea (autor) Tabloul vagoanelor acoperite (seria G și G*) expediate, încărcate și goale în anul 1888 305-308 română
articol de periodic Norme pentru uniformisarea în Austria a condițiunelor de furnitură și încercare a Cimentului Portland 309-316 română
articol de periodic Comparațiune între fer și oțel din puntul de vedere a fabricațiunei tolelor destinate construcțiunei generatorilor 317-335 română
articol de periodic Căile ferate române - Serviciul lucrărilor noi 336-337 română
articol de periodic Numiri și înaintări 338-338 română
articol de periodic arhitect, N., Gabrielescu (autor) Privire generală asupra monumentelor naționale și mijlocul de a împiedica distrugerea lor 340-364 română
articol de periodic inginer, D., Berea (autor) Theoria unei piese ce repauseadă pe două capete - Determinarea eforturilor tranșate și momentelor de flexiune 365-381 română
articol de periodic Dr., C., Istrati (autor) Deosebirea între fisică și chimie și viitorul lor 382-398 română
articol de periodic E., Radu (autor) Cupola Ateneului Român din Bucuresci 399-419 română
articol de periodic Turnu de 300 m de la exposiția universală din Paris 420-429 română
articol de periodic Norme pentru furnituri de fer și oțel - Stabilite de societatea metalurgilor germani 430-449 română
articol de periodic Resultatul ultimelor adjudecări - Căile Ferate Române 450-451 română
articol de periodic Căile Ferate Române - Serviciul lucrărilor noui 452-452 română
articol de periodic Numiri și înaintări 453-453 română
articol de periodic ALFONS, L. Brociner (autor) Acțiunea acidului azotic fumans asupra benzinei hexaclorate de D. Dr. C. Istrati 456-487 română
articol de periodic Projectul redactat de serviciul liniei Fetești-Cernavodă 488-531 română
articol de periodic A., Davidescu (autor) Notiță asupra importanței geometriei de posiție în statica grafică 532-539 română
articol de periodic Cupola Ateneului Român din Bucuresci - urmare 540-540 română
articol de periodic inginer șef, M.M., Romnicianu (autor) Program pentru construcția clădirei direcției generale a căilor ferate Române 541-551 română
articol de periodic Resultatul ultimelor adjudecări 552-554 română
articol de periodic Căile ferate române - Serviciul lucrărilor noui 555-555 română
articol de periodic Numiri și înaintări 556-556 română
articol de periodic Ședințele Comitetului din 17/29 Octombre și 30 Octombre/11 Noembre 1889 557-559 română
articol de periodic Proiectul redactat de serviciul liniei Fetești-Cernavodă - urmare 560-613 română
articol de periodic Dr., C., Istrati (autor) Despre întrebuințarea și acțiunea acidului sulfuric în chimia organică 614-634 română
articol de periodic Calendarele noastre 635-648 română
articol de periodic Note relative la durata șinelor de oțel 649-655 română
articol de periodic Resultatul ultimelor adjudecări - Căile Ferate Române 656-658 română
articol de periodic Numiri și înaintări 659-660 română