Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 6 publicații
  • 15 volume
  • 25 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1978 Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane: sinonimia adjectivală
Număr de volume:1
gramatică; morfologie; limba română; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii române; analiză lingvistică FORĂSCU, Narcisa (autor)
carte 1972 Culegere de texte pentru gramatica comparată a limbilor slave
Număr de volume:1
Fonetică; gramatică; morfologie; curs universitar; gramatică comparată; suport de curs; limbi slave; culegere de texte; limbă slavă LINȚĂ, Elena (autor)
carte 1973 Genul şi organizarea structurilor nominale lexicale
Număr de volume:1
Lexicologie; morfologie; manual; curs universitar; suport de curs; lingvistica; categorii gramaticale; limbi romanice; structuri nominale; determinant nominal lect. univ. dr., GOGA, Ecaterina (autor)
carte 1986 Grammatical categories of English (ediţia a doua revăzută)
Număr de volume:1
gramatică; morfologie; Limba engleză; gramatica limbii engleze; categorii gramaticale lect. Dr., DUȚESCU-COLIBAN, Tania (autor)
carte Limba persană
Număr de volume:2
Fonetică; morfologie; sintaxă; curs universitar; limba persană; limbă orientală BAGEACU, Viorel (autor), BAGEACU, Viorel (autor)
carte 1985 Morfologia istorică a limbii latine
Număr de volume:1
limba latină; gramatică; morfologie; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii latine FISCHER, Iancu (autor)
volum de carte 1978 Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane: sinonimia adjectivală, anul 1978 vocabular; adjectiv; gramatică; morfologie; limba română; lexic; analiză lingvistică; sinonimie adjectivală; relaţie semantică; semantică; analiză structurală; sinonim; concept; gramatica limbii române; limba română contemporană FORĂSCU, Narcisa (autor)
volum de carte 1982 Cele mai vechi texte românești: contribuții filologice și lingvistice, anul 1982 Coresi; evanghelie; Fonetică; morfologie; limba română; lexic; Florii Darurilor; scris românesc; Codicele Sturdzan; Psaltirea Coresi; psaltire rotacizantă; Psaltirea Săulescu; Moltvelnicul rumânesc; Psaltirea Voroneţeană; Psaltirea Hurmuzaki; Tetraevanghelul Coresi; analiză lingvistică; cercetare lingvistică; Institutul de Lingvistică; cercetare filologică; literatură populară; chirilică; studiu lingvistic; fonetica limbii române; Psaltirea Scheiană; slavonă; Psaltire; Literatura română; Culegere de studii; Literatură română; molitvelnic BUZĂ, Emanuela (autor), CHIVU, Gheorghe (autor), COSTINESCU, Mariana (autor), MARES, Alexandru (autor), ROMAN-MORARIU, Alexandra (autor), ZGRAON, Florentina (autor), GHEȚIE, Ion (coordonator, autor)
volum de carte 1977 Curs de gramatică istorică a limbii sîrbocroate, anul 1977 filologie; Fonetică; lingvistică; vocală; consoană; adjectiv; limba croată; limba sârbă; pronume; limba bosniacă; părţi de vorbire; gramatică; morfologie; verb; limba sârbo-croată; substantiv; limbi slave VESCU, Victor (autor)
volum de carte 1973 Genul și organizarea structurilor nominale lexicale, anul 1973 Lexicologie; morfologie; lingvistica; limbi romanice; structuri nominale; determinant nominal; morfologia limbii române; structură lexicală lect. univ. dr., GOGA, Ecaterina (autor)
volum de carte 1986 Grammatical categories of English (ediția a doua revăzută), anul 1986 timp; gramatică; morfologie; Limba engleză; gramatica limbii engleze; categorii gramaticale; persoană; timp verbal; mod; moduri verbale; engleză; morfem; morfologie derivaţională; morfologie flexională; număr; gen lect. Dr., DUȚESCU-COLIBAN, Tania (autor)
volum de carte 1974 Istoria limbii române literare: perioada modernă (secolul al XIX-lea), anul 1974 Alexandru Odobescu; Aron Pumnul; August Treboniu Laurian; Bogdan Petriceicu Haşdeu; Cezar Boliac; Grigore Alexandrescu; proză poetică; limbaj literar; limbaj narativ; Ion C. Massim; şcoala fonetică; curent literar; curentul junimist; stil beletristic; curentul romantic; limba română literară; Marii Clasici; junimism; literatura română modernă; perioada clasică literară; şcoala etimologică; figură de stil; Nicolae Filimon; neologism; lirică; perioada paşoptistă; limbaj liric; istoria literaturii; arhaism; dialog; regionalism; Alecu Russo; Literatura română; proză; stil literar; lexic; naraţiune; clasicism; Cântarea României; Costache Negruzzi; Fonetică; Dimitrie Bolintineanu; morfologie; limba română; sintaxă; Mihail Kogălniceanu; romantism; Timotei Cipariu; Titu Maiorescu ; Vasile Alecsandri; Secolul al XIX-lea; Ion Creangă; Ion Ghica; Ion Heliade Rădulescu; Ion Luca Caragiale; Junimea; Mihai Eminescu MANCAȘ, Mihaela (autor)
volum de carte 1988 Limba persană, anul 1988 Fonetică; morfologie; sintaxă; curs universitar; limba persană; caligrafie; limbă orientală; lexic persano - român BAGEACU, Viorel (autor)
volum de carte 1978 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, I, anul 1978 vocabular; Fonetică; gramatică; morfologie; limba română; sintaxă; fonetica limbii române; limba română contemporană; parte de propoziţie; manual; curs universitar; lexic; parte de vorbire; frazeologie; gramatica limbii române asistent universitar, IONESCU, Adriana (autor), asistent universitar, SARAMANDU, Manuela (autor), Conf. Dr., BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1981 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, II, anul 1981 vocabular; Fonetică; gramatică; morfologie; limba română; sintaxă; fonetica limbii române; limba română contemporană; parte de propoziţie; manual; curs universitar; lexic; parte de vorbire; frazeologie; gramatica limbii române IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1981 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, III, anul 1981 vocabular; Fonetică; gramatică; morfologie; limba română; sintaxă; fonetica limbii române; limba română contemporană; parte de propoziţie; manual; curs universitar; lexic; parte de vorbire; frazeologie; gramatica limbii române IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1988 Manual de limba bengali, anul 1988 Fonetică; gramatică; morfologie; sintaxă; manual; curs universitar; limbă orientală; limba bengali; bengali BHOSE, Amita (autor)
volum de carte 1985 Morfologia istorică a limbii latine, anul 1985, Substantivul latină; limba latină; gramatică; morfologie; substantiv; declinare; tipuri flexionare; flexiune atematică; flexiune tematică; limbi italice; substantiv latin; limbi indo-europene; flexiune nominală; categorii gramaticale; limbi romanice; gramatica limbii latine; morfologie istorică FISCHER, Iancu (autor)
volum de carte 1976 Relations et fomes casuelles en français contemporain, anul 1976 limba franceză; gramatică; morfologie; sintaxă; verb; caz; locativ abstract; translativ; locativ posesiv; desinenţe cazuale; gramatica limbii franceze; locativ; locativ spaţial; funcţie cazuală; franceză; relaţie cazuală CRISTEA, Teodora (autor)
volum de periodic 1970 Romanoslavica: Rsl, XVII, anul 1970 Asociaţia Slaviştilor din România (asociaţie); lingvistică (Ştiinţă); Istorie modernă (Istorie); Istorie medievală (Istorie); Literatura română (Literatură); literatura slavă (Literatură); Romanoslavica (periodic); Universitatea din Bucureşti (universitate); terminologie (lingvistică); morfologie (lingvistică); sintaxă (lingvistică); raporturi lingvistice româno-slave (lingvistică); filologie slavă (filologie); dialectologie (ramură a sociolingvisticii); slavistică (domeniu de studii); folclor (creaţii populare); Emil Petrovici (lingvist, academician) PETROVICI, Emil (redactor responsabil), ROSETTI, Alexandru (redactor), BOLOCAN, Gheorghe (redactor), CHELARU, Valentin (redactor), CHIȚIMIA, Ion Constantin (redactor), IONESCU-NIȘCOV, Traian (redactor), MIHĂILĂ, Gheorghe (redactor), NOVICOV, Mihai (redactor), OLTEANU, Pandele (redactor), VELICHI, Constantin (redactor), VIANU, Alexandru (redactor), VRABIE, Emil (redactor), CALAIS, Alexandru (secretar de redacție)
volum de periodic 1972 Romanoslavica: Rsl, XVIII, anul 1972 Asociaţia Slaviştilor din România (asociaţie); filologie (Ştiinţă); lingvistică (Ştiinţă); manuscrise slavone (Manuscris); Romanoslavica (periodic); documente medievale (document); documente slave (document); Universitatea din Bucureşti (universitate); terminologie (lingvistică); morfologie (lingvistică); sintaxă (lingvistică); filologie slavă (filologie); dialectologie (ramură a sociolingvisticii); slavistică (domeniu de studii); Vladimir Ilici Lenin (comunist rus) ROSETTI, Alexandru (redactor responsabil), BOLOCAN, Gheorghe (redactor), CHELARU, Valentin (redactor), CHIȚIMIA, Ion Constantin (redactor), IONESCU-NIȘCOV, Traian (redactor), MIHĂILĂ, Gheorghe (redactor), NOVICOV, Mihai (redactor), OLTEANU, Pandele (redactor), PĂTRUȚ, Ion (redactor), VELICHI, Constantin (redactor), VIANU, Alexandru (redactor), VRABIE, Emil (redactor), CALAIS, Alexandru (redactor)
articol de periodic 2011 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, VIII BACEA, Anton (autor) Studiul variabilității morfologice în populația gorunului de Ronișoara cu ajutorul descriptorilor frunzelor 431-444 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XII, nr. 1 DIACONESCU, Maria (autor) Plastica antropomorfă de la Vorniceni 118-150 română
articol de periodic 1984 Crisia, XIV COCEAN, Pompei (autor) Elemente ale morfologiei de detaliu în Peștera Urșilor (Munții Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 581-586 română
articol de periodic 1985 Crisia, XV IURKIEWICZ, Adrian (autor) , VĂLENAȘ, Liviu (autor) Morfologia Peșterii din Hoanca Apei (Munții Bihor) VII. Ştiinţele naturii 499-501 română
articol de periodic 1987 Crisia, XVII INDRIEȘ, A. (autor) Observații geomorfologice în Munții Codru Moma și Depresiunea Beiușului VI. Ştiinţele Naturii 557-570 română
articol de periodic 1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie FULGA, Ileana (autor) Portul popular tradițional mehedințean 49-52 română; engleză
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii STĂNESCU, Irina Elena (autor) , MARDARI, Constantin (autor) , BÂRSAN, Ciprian (autor) , TĂNASE, CĂTĂLIN (autor) , DRAGHIA, Lucia (autor) Some anatomical aspects of Trollius europaeus L. Aspecte morfoanatomice la Trollius europaeus L. Vegetal Biology / Biologie vegetală 39-44 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii PANAYOTOV, Momchil (autor) , TSAVKOV, Evgeni (autor) , ZHELEV, Peter (autor) , YURUKOV, Stefan (autor) Anatomical and morphological changes in Pinus heldreichii CHRIST along an altitudinal gradient in Pirin Mountains Vegetal Biology / Biologie vegetală 51-57 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor) , FERENȚI, Sára (autor) , DOBRE, Felicia (autor) , CONDURE, Natalia (autor) Research upon some Bombina variegata populations (Amphibia) from Jiu Gorge National Park, Romania Animal Biology / Biologie animală 171-176 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii DOBRESCU, Codruța Mihaela (autor) , SOARE, Liliana Cristina (autor) Aspects regarding morpho-anatomy and chorology of Blindia acuta (HEDW.) BRUCH & SCHIMP. species in Romania Vegetal Biology / Biologie vegetală 23-26 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii GÜLLE, Pinar (autor) , KEBAPÇI, Ümit (autor) , GÜLLE, Iskender (autor) A new Atractides KOCH, 1837 (Acari: Parasitengona: Hygrobatidae) species for the Turkish fauna Animal Biology / Biologie animală 84-86 engleză; română
articol de periodic 2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 1, seria științele naturii MURARIU, Dumitru (autor) Reading about species concept in biology Scientific essays / Referate 239-244 engleză; română
articol de periodic 2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. 1, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii FERICEAN, Liliana Mihaela (autor) , CORNEANU, Mihaela (autor) The variability of some phenotypic features and life cycle in two Aphis pomi populations from western Romania Animal Biology / Biologie animală 61-66 engleză; română
articol de periodic 2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. 2, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ȘTEFĂNESCU, Mugur Cristian (autor) , CÂRSTEA, Doina Maria (autor) Morphological and functional versatility of some bacterial strains under contamination stress Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 151-156 engleză; română
articol de periodic 2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. 2, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii DĂNĂILĂ-GUIDEA, Silvana Mihaela (autor) , CORNEA, Călina Petruța (autor) , JURCOANE, Ștefana (autor) , BOIU-SICUIA, Oana Alina (autor) , VIȘAN, Valerica Luminița (autor) Effects of biological and chemical treatments on the morphology and productive performance of some Camelina sativa L. Varieties Vegetal Biology / Biologie vegetală 47-54 engleză; română
articol de periodic 1960 Studii Clasice: StCl, II KARAKULAKOV, Vladimir V. (autor) K vosprosu o klassificații ceastei reci u Aristotelea (К вопросу о классификации частей речи у Аристотеля) Comunicări şi studii 77-84 rusă
articol de periodic 1963 Studii Clasice: StCl, V BARBU, Nicolae Ion (autor) ALESSANDRO RONCONl, Il verbo latino. Problemi di sintassi storica. Edizione rinnovata e ampliata. Firenze, Felice le Monnier, 1959, 251 p. RECENZII 396-398 română
articol de periodic 1964 Studii Clasice: StCl, VI KARAKULAKOV, Vladimir (autor) К вопросу о соотнесенности частей речи стоиков с их логическими категориями Comunicări şi studii 83-86 rusă
articol de periodic 1964 Studii Clasice: StCl, VI KARAKULAKOV, Vladimir (autor) К вопросу о принципах выделения частей речи у Дионисия Фракийца Note şi discuţii 327-330 rusă
articol de periodic 1970 Studii Clasice: StCl, XII ȘTEF, Felicia (autor) Particularități morfologice și regimul prepozițiilor la Strabon Comunicări şi studii 69-78 română
articol de periodic 1973 Studii Clasice: StCl, XV SLUȘANSCHI, Dan (autor) J.-A. DE FOUCAULT, Recherches sur la langue et le style de Polybe, Paris, Les Belles Lettres, 1972, 396 p. (Collection d'études anciennes.) RECENZII 270-271 română
articol de periodic 1985 Studii Clasice: StCl, XXIII LÖFSTEDT, Bengt (autor) Sprachliches zur Vulgata Comunicări şi studii 73-84 germană
articol de periodic 1973 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4 epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală ALEXANDRA, Bolomey (autor) Noi moduri de abordare a cercetării preistoriei Studii 621-631 Română
articol de periodic 2001-2002 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA) epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală ANCA, Ganciu (autor) Piepteni din corn și os din sec. IV a.Chr.–I p.Chr. de la Dunărea de Jos Studii 53-82 Română
articol de periodic 2009 Thraco-Dacica, XXIV, nr. 1-2 Cercetări arheologice (cercetare); studii de lingvistică (Studii); daci (populaţie antică); geţi (populaţie antică); geto-daci (populaţie antică); traci (populaţie antică); Thraco-Dacica (periodic); etnografie (domeniu); arheozoologie (ramură a arheologiei); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Institutul Român de Tracologie (institut de cercetare); Antropologie culturală (ramură a antropologiei); Antropologie fizică (ramură a antropologiei) VALERIU, Sîrbu (autor) Figurine, statuete și capace antropomorfe și zoomorfe geto-dacice din Muntenia (sec. IVa. Chr.-I p. Chr.) 70 română