Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 3 volume
  • 26 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
periodic Annales Universitatis Apulensis. Series Historica: AUASH
Numere de reviste:6
Alba Iulia; Basarabia; EUROPA; Transilvania; urbanism; Primul Război Mondial; Al Doilea Război Mondial; Regimul comunist; Documente; Marea Unire de la 1 decembrie 1918; urbanizare; Biserica
volum de carte 1936 Asanarea lacurilor Colentinei, anul 1936 Balta; Bucureşti; mlaştină; urbanism; sănătate publică; Mediul urban; Colentina; Uzinele Comunale Bucureşti; drenare; sectorul 2; urbanizare; lac; desecare; asanare; igienă; lacuri CARANFIL, N G (autor), PAVEL, Dorin (autor), CORBU, D R (autor), VUZITAS, A G (autor), VLADIMIRESCU, Gh (autor)
volum de carte 2010 Orașele romane de la Dunărea Inferioară (secolele I - III p. Chr.), anul 2010 epoca romană timpurie (Perioadă istorică); Dunărea de Jos (Regiune); instituţii urbane (Instituţie); secolele I-III p. Chr (perioadă de timp); Istorie antică (ramură a istoriei); Moesia Inferior (provincie romană); Moesia Superior (provincie romană); drept roman (subiect); urbanizare (subiect); organizare administrativă (subiect); drept latin (subiect); municipium (oraş roman); colonia (oraş roman); oraş roman (aşezare umană); romanizare (fenomen); Principat (perioadă din istoria Imperiului Roman) APARASCHIVEI, Dan (autor)
volum de carte 1998 Viața municipală în Dacia romană, anul 1998, seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica evergetism (fenomen social); Muzeul Naţional al Banatului (Muzeu); Dacia Romană (provincie romană); urbanizare (subiect); viaţa municipală (subiect); administraţia municipală (subiect); administraţia urbană (subiect); aristocraţia municipală (subiect); instituţii municipale (subiect); decurion (aristocrat roman); municipia (aşezare urbană romană) ARDEVAN, Radu (autor)
articol de periodic 1997 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare DUMITRAȘCU, Sever (autor) Omnis Barbaria Barbarii la vest de provinciile Dacia Porolissensis şi Dacia Apulensis / Die Barbaen westlich von der Provinzen Dacia Polorissensis und Dacia Apulensis 305-366 germană
articol de periodic 2020 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XLII, seria istorie-etnografie etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare BURGHELE, Camalia (autor) Noul urban e vechiul rural. Cazul arhitecturii țărănești „moderni” Etnografie, numismatică şi istorii locale 257-270 română
articol de periodic 2016 Banatica, 26, nr. 2 DAMIAN, Minodora (autor) Mara Mărginean, Ferestre spre furnalul roșu. Urbanism și cotidian în Hunedoara și Călan (1945–1968), Ed. Polirom, Iași, 2015, 342 p. 438-442 română
articol de periodic 1991 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, II, nr. 2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice PISICĂ, Steluța-Viorica (autor) Măsuri de modernizare a orașului Galați în sec. al XIX-lea Comunicări şi rapoarte de cercetare 17-21 română; franceză
articol de periodic 1996 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VII, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice POPA, Corina (autor) Arhitectura rurală și arhitectura de tip urban în Râșnov și Cristian (jud. Brașov) între 1820–1910 Comunicări şi rapoarte de cercetare 10-23 română; germană
articol de periodic 1973 Cercetări istorice: CI, IV periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) AGACHE, D. (autor) Înființarea eforiilor-orășenești în Moldova IV. Istorie politică şi social-economică 191-205. română
articol de periodic 1999 - 2001 Cercetări istorice: CI, XVIII-XX periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) RĂDVAN, Laurențiu (autor) Cu privire la începuturile orașului medieval din spațiul românesc II. Istorie medievală 157-167 română
articol de periodic 1983 Crisia, XIII GYEMANT, L. (autor) Orășenimea română din Transilvania în preajma revoluției de la 1848 I. Studii 193-207 română
articol de periodic 1994 Crisia, XXIV CRĂCIUN, Cornel (autor) Comisia de istoria orașelor din România IV. Recenzii 464-466 română
articol de periodic 2011 Crisia, XLI GOGÎLTAN, Florin (autor) Funcția economică și socială a tell-urilor epocii bronzului din bazinul carpatic II. Tell-urile și procesul de urbanizare 47-67 română
articol de periodic 2012 Crisia, XLII CORNEA, Lucia (autor) Nouvelle histoire de Valenciennes - Guinet Philippe 203-204 română
articol de periodic 2015 Crisia, XLV CHIRIAC, Cosmin (autor) , BUCUR, Liviu (autor) Aspecte ale evoluției urbanistice a municipiului Oradea înainte și după anul 1990 197-207 română
articol de periodic 1986 Litua - Studii și Cercetări, III periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) SANDA, Ion (autor) Reflexe ale industrializării și urbanizării în folclorul contemporan IV. Etnografie şi folclor 411-418 română
articol de periodic 2022 Litua - Studii și Cercetări, XXIV periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) CĂLIN FLORIN, Gerard (autor) Arhitectura populară - specifi c și posibilități de prelucrare contemporană Etnografie 313-324 română
articol de periodic 2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI, nr. 1-2, seria 2001-2002 RUSU, Adria Andrei (autor) Stadtebau im Mittelalter. Siebenburgen. Banat und Kreischgebiet (1242-1347) - Niedermaier P. RECENZII 229-233 română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii VASILAȘCU, Natalia (autor) , MUNTEANU, Andrei (autor) , ZUBCOV, Nicolae (autor) , BOGDEA, Larisa (autor) , BUCIUCEANU, Ludmila (autor) Urbanisation, adaptation process of birds populations to urban environment Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 253-258 engleză; română
articol de periodic 2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 1, seria științele naturii ŠUSTEK, Zbyšek (autor) Changes in carabid communities along the urbanization gradient in Pyongyang (North Korea) Animal Biology / Biologie animală 87-96 engleză; română
articol de carte 1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire. Actes du Colloque International, Septembre 1993, Tulcea, seria arheologie Dunărea de Jos; Marea Neagră; Arheologie; Prima Epocă a Fierului HAHEU, Vasile (autor) Thraco-geto-dacical cities and city-planning elements at the Northern Thracians 223-229 engleză, română
articol de periodic 1984 Revista arhivelor: RA, 46, nr. 4 VASILE, R. (autor) Urbanizare și urbanism. Structuri socio-profesionale în orașele din Muntenia Studii şi Comunicări 403-413 română, engleză, franceză
articol de periodic 2009 Revista arhivelor: RA, 75, nr. 1 MAGINA, Adrian (autor) Recofirmarea privilegiilor Caransebeșului în anul 1597 Studies of history 100-105 română
articol de periodic 2010 Revista arhivelor: RA, 76, nr. 1 CARAMELEA, Ramona (autor) Amplasamentul școlii in oraș. Politică școlară și spațiu urban în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea Studies of history 142-155 română
articol de periodic 2011 Revista arhivelor: RA, 77, nr. 2 MUȘAT, Elena (autor) Viața urbană în Moldova și Muntenia, 1830-1916 [The Urban Life in Moldova and Wallachia, 1830-1916] Exhibition Varia 207-211 engleză
articol de periodic 1981 Revista de Istorie: RI, VIII, nr. 5, mai Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 795-1018 română; franceză
articol de periodic 1985 Studii și Articole de Istorie: SAI, 51-52 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala MANOLESCU, Radu (autor) Orașele- factor de creare și de răspândire a culturii în Europa Apuseană (din secolul al XII-lea până la Renaștere) În ajutorul perfecţionării 178-190 română
articol de periodic 1998 The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanța-Mangalia-Tulcea, 20-26 May 1996, II epoca bronzului; epoca fierului; sciţi; traci; Arheologie; tracologie DELEV, Peter (autor) Proto-Hellenistic and Early Hellenistic Phenomena in Ancient Thrace Thracian in the Context of the Agaeo-Anatolian Civilization 376-384 engleză
articol de periodic 2015 Tibiscum, V, Tibiscum - Serie Nouă, seria Arheologie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş KRSTIĆ, Aleksandar (autor) Urbanization and trade at the turbulent border: Serbian towns on the Danube 1402-1459 Dunărea şi comerţul între Orient şi Occident din preistorie şi până în epoca contemporană 363-376 engleză