Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 3 publicații
  • 19 volume
  • 34 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 2009 Avant l’ „Etat-juge” : pratique juridique et construction politique en Valachie au XVIIe siècle
Număr de volume:1
Ţara Românească; Valahia; Imperiul Otoman; societate; modernitate; justiţie; funcţionar RIZESCU, Oana (autor)
carte 2000 Regim social-politic şi viaţa privată: Familia şi politica familială în România
Număr de volume:1
Familie; Secolul al XX-lea; Postmodernism; Demografie; modernitate; regim politic; economie de piaţă; viaţă privată GHEBREA, Georgeta (autor)
carte 2000 Romania and Europe: Modernisation as Temptation, Modernisation as Threat
Număr de volume:1
EUROPA; ROMÂNIA; modernizare; cercetare interdiscipliară; modernitate; volum de studii MURGESCU, Bogdan (editor), BORRIES VON, Bodo (postfață)
volum de periodic 2018 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, XIII, nr. în TOM: 2, anul 2018, seria Istoria artei pictură murală; Transilvania; Secolul al XV-lea; Secolul al XVI-lea; epoca medievală târzie; Curciu; modernitate; Muzeul Naţional Brukenthal; franciscan; Reformă Luterană; confesionalizare LUCA, Sabin Adrian (redactor), URDUZIA, Claudia (redactor), DÂMBOIU, Daniela (redactor), TĂUȘAN, Ioan (redactor), PASCU, Iulia-Maria (redactor), HRIB, DANA (redactor), TEODORESCU, Raluca-Maria (redactor), SONOC, Alexandru (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), BARBU, Dorin (redactor)
volum de carte 1996 Cartea și lumea rurală în Banat (1700-1830), anul 1996 epoca modernă (epocă); iluminism (Mişcare Culturală); 1700-1830 (perioadă de timp); tradiţie (concept); scris (concept); oralitate (concept); modernitate (concept); Banat (regiune istorică a României); Muzeul Banatului Montan (Muzeu); Carte veche (subiect); lumea rurală (subiect) LEU, Valeriu (autor)
volum de carte 2018 Colegiul Național „Costache Negri” din Târgu Ocna, de la tradiție la modernitate (1918-2018), anul 2018 şcoala românească (Istorie); istoria învăţământului (Istorie); învăţământul românesc (Istorie); 1918-2018 (perioadă de timp); modernitate (concept); personalităţi din Târgu Ocna (personalitate); Târgu Ocna (oraş din România); Învăţământ public (învăţamânt); Colegiul Naţional „Costache Negri” (unitate de învăţământ); Monografie istorică (monografie) STOICA, Corneliu (autor)
volum de periodic 2024 Litua - Studii și Cercetări, XXVI, anul 2024 Dobrogea; Gorj; Oltenia; pistol ; Primul Război Mondial; Târgovişte; geologie; cercetare; Visarion Puiu; modernitate HORTOPAN, Dumitru (redactor șef), MĂRCĂU, Flavius Cristian (redactor), GORUN, Gheorge (redactor), IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela (redactor)
volum de carte 2000 Regim social-politic și viața privată: Familia și politica familială în România, anul 2000 Familie; Secolul al XX-lea; postcomunism; modernitate; regim politic; postmodemism; economie de piaţă; viaţă privată; context european GHEBREA, Georgeta (autor)
volum de carte 2000 Romania and Europe: Modernisation as Temptation, Modernisation as Threat, anul 2000 Carol I; EUROPA; ROMÂNIA; Transilvania; Biserica Ortodoxă Română; totalitarism; situaţia rromilor; Academia de Vară Româno-Germană din Sibiu; tipuri de modernizare; etica protestantă; învăţământul în Transilvania; partid agrar; românizarea Bucovinei; intelectualitatea românească; periferie; modernizarea României; societate multiculturală; politică agrară; transformare; modern; Biserica Protestantă; modernitate; dezvoltarea învăţământului; perioada de tranziţie; Max Weber; studii de gen; epoca modernă; perioda interbelică; Biserica Catolică; Biserica Ortodoxă; modernizare; statutul femeii MURGESCU, Bogdan (editor), BORRIES VON, Bodo (postfață)
volum de carte 1980 România și renașterea bulgară, anul 1980 BULGARIA; cultură; ROMÂNIA; Secolul al XIX-lea; nationalism; Literatură; societate; epoca modernă; modernitate; Redeşteptarea naţională a bulgarilor VELICHI, Constantin (autor)
volum de periodic 2018 Studii și materiale de istorie modernă, XXXI, anul 2018 Dobrogea; Ţara Românească; Istorie modernă; Biserica Ortodoxă Română; Revoluţia rusă; modernitate; naţionalism; Eufrosin Poteca BERINDEI, Dan (redactor șef), MAMINA, Alexandru (redactor șef adjunct), POPA, Bogdan (secretar de redacție), BUȘĂ, Daniela (redactor), IONESCU, Adrian-Silvan (redactor), STROIA, Marian (redactor), TOMI, Raluca (redactor)
volum de periodic 2003 Symposion, theoretical and applied inquiries in Philosophy and Social Sciences, I, nr. în TOM: 1, anul 2003, seria veche Politică; Postmodernism; feminism; filosofie; psihologie; globalizare; neokantianism; Michele Marsonet; modernitate; Immanuel Kant; Carl Gustav Jung; stiinte juridice; Auguste Comte; radicalizare DIMA, Teodor (redactor șef)
volum de periodic 2008 Symposion, theoretical and applied inquiries in Philosophy and Social Sciences, VI, nr. în TOM: 2, anul 2008, seria veche cultură; ROMÂNIA; RUSIA; Multiculturalism; Republica Moldova; filosofie; filosofie contemporană; Karl Popper; egalitate de gen; loisir; globalizare; modernitate; epistemologie; cultură europeană; Baruch Spinoza; istoria filosofiei; Aristotel; ideologie; Platon; etică; psihologie; Uniunea Europeană DIMA, Teodor (redactor șef)
volum de periodic 2019 Transilvania, XLVII, nr. în TOM: 3, anul 2019, Serie nouă Florenţa; istorie; Lucian Blaga; Secolul al XIX-lea; Secolul al XVII-lea; modernitate; hermeneutică; Gustav Klimt; Vienna VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor)
volum de periodic 2019 Transilvania, XLVII, nr. în TOM: 7, anul 2019, Serie nouă poezie; Secolul al XIX-lea; secolul XX; Literatură; modernitate; ficţiune; Garabet Ibrăileanu; Teodora Dumitru; Jean-Marc Turine VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
volum de periodic 2019 Transilvania, XLVII, nr. în TOM: 9, anul 2019, Serie nouă Emil Cioran; Ion Luca Caragiale; Titu Maiorescu ; Colonialism; Identitate; modernitate; naţionalism; literatură română contemporană; Shakespeare VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
volum de periodic 2020 Transilvania, XLVIII, nr. în TOM: 8, anul 2020, Serie nouă Emil Cioran; autenticitate; critică literară; realism; postcomunism; gnosticism; modernitate; parodie; ficţiune; Mircea Cărtărescu; Mateiu Caragiale VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
volum de periodic 2021 Transilvania, XLIX, nr. în TOM: 2, anul 2021, Serie nouă capitalism; poezie; Stefan cel Mare; Imperiul Habsburgic; Literatură; Perioada postbelică; modernitate; intelectualism; postcolonialism VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
volum de periodic 2022 Transilvania, L, nr. în TOM: 10, anul 2022, Serie nouă Liviu Rebreanu; Transilvania; Secolul al XIX-lea; Imperiul Habsburgic; Europa de Est; latinitate; modernitate; naţionalism; postcolonialism VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
volum de periodic 2023 Transilvania, L, nr. în TOM: 4, anul 2023, Serie nouă Ion Luca Caragiale; Liviu Rebreanu; sociologie; suprarealiasm; secolul XX; Secolul al XIX lea; decolonizare; modernitate; constructivism; geocritică; Ernest Dupré VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
volum de periodic 1999 Xenopoliana. Buletinul Fundației Academice "A. D. Xenopol", 3-4, anul 1999, CONFESIUNE, SOCIETATE, NAȚIUNE ortodoxie; religie; Arhitectură; naţionalitate; modernitate; confesiune; René Girard SOLOMON, FLAVIUS (editor), ZUB, Alexandru (coordonator)
volum de periodic 2003 Xenopoliana. Buletinul Fundației Academice "A. D. Xenopol", 3-4, anul 2003, MEMORIE ȘI UITARE ÎN ISTORIE holocaust; istoriografie; totalitarism; paşoptism; fascism; statuie; Stalinism; modernitate; memorie; postmodernitate CIOFLÂNCĂ, Adrian (editor), ZUB, Alexandru (coordonator)
articol de periodic 2009 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VII etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) NANCU, Alexandru (autor) Modernitate versus tradiție (I) Filosofia culturii 308-332 română, engleză
articol de periodic 2011 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, IX etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) NANCU, Alexandru (autor) Modernitate versus tradiție (II) Arhitectură şi Artă 309-331 română, engleză
articol de periodic 2001-2005 Cibinium, seria 2001-2005 CURSARU, Simona (autor) Formele și ornamentica ceramicii de Horezu. Între tradiție și modernitate 132-137 română
articol de periodic 2007 Cronica Muzicală online, 1 ianuarie - 30 iunie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Superlativul ca normalitate română
articol de periodic 2011 Cronica Muzicală online, 1 ianuarie - 30 iunie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Cristina Bărbulescu despre: „Actualitatea spectacolului de Operă-Balet în Europa” română
articol de periodic 2012 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative POPA, Costin (autor) „Cântărețul trebuie să posede nu numai glas, ci și... creier” – interviu cu basul Roberto Scandiuzzi română
articol de periodic 2013 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative POPA, Costin (autor) Restituire rossiniană la Opera din Iași română
articol de periodic 2014 Cronica Muzicală online, 1 ianuarie - 30 iunie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Premieră cu „Rigoletto” la Opera Națională română
articol de periodic 2014 Cronica Muzicală online, 1 ianuarie - 30 iunie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative POPA, Costin (autor) „Tosca” de import română
articol de periodic 2014 Cronica Muzicală online, 1 ianuarie - 30 iunie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative POPA, Costin (autor) La Iași, „Boema” pentru secolul XXI română
articol de periodic 2014 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative NIȚU, Irina (autor) Impresii de la Innersound, #3 română
articol de periodic 2014 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative POPA, Costin (autor) Parada modei sau Cătălin Botezatu în „Don Giovanni” la Craiova română
articol de periodic 2015 Cronica Muzicală online, 1 ianuarie - 30 iunie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative POPA, Costin (autor) Graham Vick a montat „Falstaff” la București română
articol de periodic 2015 Cronica Muzicală online, 1 ianuarie - 30 iunie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CONSTANTINESCU, Grigore (autor) De la Windsor la București română
articol de periodic 2015 Cronica Muzicală online, 1 ianuarie - 30 iunie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative OȚEANU BUNEA, Smaranda (autor) „Fantoma” vinde bilete la greu! română
articol de periodic 2015 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative POPA, Costin (autor) Soprana Iulia Maria Dan, Manon la Opera din Graz română
articol de periodic 2016 Cronica Muzicală online, 1 ianuarie - 30 iunie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative POPA, Costin (autor) Premieră la Opera Maghiară clujeană, „Samson și Dalila” română
articol de periodic 2016 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative POPA, Costin (autor) Operă între stânci la St. Margarethen română
articol de periodic 2016 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative POPA, Costin (autor) Verdi și Bellini la Festivalul din Macerata română
articol de periodic 2016 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative POPA, Costin (autor) Gabriel Bebeșelea, primul dirijor român din istoria Festivalului Rossini de la Pesaro română
articol de periodic 2017 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Două lumi – două capodopere, „Sacré” și „Imperialul”, în viziuni coregrafice română
articol de periodic 2018 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative POPA, Costin (autor) Mezzosoprana Carmen Topciu a strălucit în „Carmen” la celebra Arenă din Verona română
articol de periodic 2019 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative POPA, Costin (autor) La Torre del Lago, „M-me Butterfly” sub spectrul ploii, cu Ștefan Pop și Ștefan Ignat română
articol de periodic 2019 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative OȚEANU BUNEA, Smaranda (autor) Festivalul Internațional „George Enescu”. „Oedipe” pe scena ONB română
articol de periodic 1973 Muzica, Anul XXIII, Nr.12 (253) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică BENTOIU, Pascal (autor) Réflexions sur la musique nouvelle Nouvelles musicales de Roumanie 43-49 franceză
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.7 (260) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GHECIU, Radu (autor) Contribuții românești la dezvoltarea unui nou gen artistic: Opera la Televiziune 3-5 română
articol de periodic 2000 Muzica, Serie nouă, Anul XI, Nr.3(43) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică DUȚICĂ, Gheorghe (autor) Stratificări armonice în opera Oedip de George Enescu (II) Studii 10-
articol de periodic 2006 Muzica, Serie nouă, Anul XVII, Nr.3(67) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică COJOCARU, Daniela (autor) Concertul pentru cvartet de coarde de Paul Constantinescu. Între tradiție și modernitate Creaţii 17-32 română
articol de periodic 1974 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XI, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei PAVLOVICI-ALEXANDRESCU, Liliana (autor) Tradition et modernité dans la mise en scène des auteurs classiques 33-47 franceză
articol de periodic 1977 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XIV, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei CHIRIȚĂ, George (autor) MARIA VODĂ CĂPUȘAN, Teatru și mit Comptes rendus / Recenzii 123-126 franceză
articol de periodic 1982 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XIX, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei TOBOȘARU, Ion (autor) FLORIAN POTRA, Reconstruiri Comptes rendus / Recenzii 90-91 franceză
articol de periodic 1991 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXVIII, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei TOBOȘARU, Ion (autor) De la modernité du théâtre contemporain Essais / Eseuri 73-78 franceză
articol de periodic 1997 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXXIV, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei GHIRCOIASIU, Romeo (autor) Das ästhetische Denken und die rumänische Oper von der Romantikern zur Modernen Enesciana 45-50 germană
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) DAVID, Mihai (autor) Arhaic și modern în inventarul gospodăriei țărănești zărăndene. Evoluție și involuție în mentalitate Studii şi articole 873-879 română, engleză