Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 18 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V TEODORESCU, Virgiliu (autor) Piața Universității, forumul patriotismului bucureștenilor la 1877-1878 / Piața Universității (the University Square) a place where the Bucharester patriotic feelings were expressed in the years 1877—1878 243-247 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V DUȚU, Aurel (autor) Sărbătorirea eroilor independenței la București, 8/20 octombrie 1878 / La célébration des héros de l'indépendance à Bucarest, le 8/20 octobre 1878 249-252 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX ZAMANI, Lelioara (autor) Tradițional și alogen în viața cotidiană bucureșteană: Alimentația (sec. al XIX-lea)/ Traditional and foreign features in Bucharest every day life -the nourishment- the 19th century 87-95 română
articol de periodic 1998 Muzeul Național, X TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la istoricul turnătoriilor artistice în metal din România / Contributions to the History of Artistic Foundries in Romania 181-188 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI IONESCU ADRIAN, Silvan (autor) Viața mondenă a societății bucureștene în timpul și după revoluția de la 1848 / The high Society of Bucharest and its Fashionable Life during and after the 1848 Revolution. 43-48 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII PETRESCU, Nicolae (autor) O reuniune diplomatică prelungită pe plaiuri argeșene / Une réunion diplomatique prolongée dans le département de Argeș 299-305 română
articol de periodic 2002 Muzeul Național, XIV SPĂTAN, Ioan (autor) Cluburile bucureștilor anului 1900 / Clubs of Bucharest in 1900 277-288 română
articol de periodic 2003 Muzeul Național, XV BACIU, Cristian (autor) , PETRESCU, Nicolae (autor) O "întrecere pe jos" pe distanța București-Pitești-București în anul 1896 / A marching competition: Bucharest-Pitesti-Bucharest, 1896 260-264 română
articol de periodic 2006 Muzeul Național, XVIII IONIȚĂ, Maria (autor) A supplier of the royal court in the times of Carol I Grigore Capșa / Un furnizor al Curții Regale în timpul lui Carol I Grigore Capșa 155-165 engleză
articol de periodic 2007 Muzeul Național, XIX IONIȚĂ, Maria (autor) The prisoner camps from the occupied Bucharest and the National Orthodox Society of The Romanian Women 201-208 engleză
articol de periodic 2009 Muzeul Național, XXI IONIȚĂ, Maria (autor) Proiecte de sistematizare a orașului București din anul 1906 / Systematization projects of Bucharest City, 1906 141-153 română
articol de periodic 2010 Muzeul Național, XXII TOMESCU, Dorina (autor) Bucureștii în vara anului 1944. Pagini de jurnal / Summer of 1944 in Bucharest. A diary 149-154 română
articol de periodic 2012 Muzeul Național, XXIV TĂNASE, Tiberiu (autor) Prefectura poliției capitalei în anul 1945 / The capital’s police prefecture in 1945 319-324 română
articol de periodic 2014 Muzeul Național, XXVI FLOREA ȘTEFAN, Mihai (autor) Planul Borroczyn. Scurt istoric / The Borroczyn plan. A short history 59-74 română
articol de periodic 2014 Muzeul Național, XXVI NARCIȘ DORIN, Ion (autor) Casa inginerului Nicolae Cerkez din București. Povestea unei reședințe dispărute și a celor care au locuit-o / The house of engineer Nicolae Cerkez in Bucharest 125-173 română
articol de periodic 2015 Muzeul Național, XXVII MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Albert de Burton – Un călător străin prin Țările Române la 1868 / Albert de Burton, A foreign traveller through the romanian lands in 1868 85-92 română
articol de periodic 2015 Muzeul Național, XXVII NARCIȘ DORIN, Ion (autor) Adina Woroniecka și casele sale din București. Convorbiri cu Mircea Nasta. Adina Woroniecka and her houses in Bucharest. Conversations with Mircea Nasta 211_247 română
articol de periodic 1980-1981 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 12-13 HERBERT, Rabinovici (autor) Istoria patriei și a mișcării muncitorești din România în concepția secretarului gcneral al partidului și însemnătatea ei pentru dezvoltarea muzeografiei românești 60 DE ANI DE LA FAURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 22 română