Studii Clasice: StCl, 1963


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 3-5 română
articol de periodic GRAUR, Alexandru (autor) Verbe latinești în -ito Comunicări şi studii 7-11 română, rusă, franceză
articol de periodic GRINȚESCU, Ernest (autor) , PIATKOWSKI, Adelina (autor) Agricultura cu ramurile ei în epoca lui Homer Comunicări şi studii 13-41 română, rusă, germană
articol de periodic BRĂTESCU, Gheorghe (autor) Hippocratismul și revizuirea lui antică Comunicări şi studii 43-67 română, rusă, franceză
articol de periodic PETRE, Zoe (autor) Teoria sofistă a egalității naturale Comunicări şi studii 69-91 română, rusă, franceză
articol de periodic VANȚ-ȘTEF, Felicia (autor) Probleme de limbă în opera lui Aristotel Comunicări şi studii 93-110 română, rusă, germană
articol de periodic LUPAȘ, Liana (autor) Denumirile mormîntului în latină Comunicări şi studii 111-135 română, rusă, franceză
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Histria și geții în sec. II î.e.n. Observații asupra decretului în cinstea lui Agathocles, fiul lui Antiphilos Comunicări şi studii 137-163 română, rusă, franceză
articol de periodic ANDREEV, Mihail (autor) La lex Iulia de adulteriis coercendis Comunicări şi studii 165-180 franceză
articol de periodic LASCU, Nicolae (autor) Le 'Epistulae ex Ponto' in un codice di Alba Iulia Comunicări şi studii 181-189 italiană
articol de periodic JACOTĂ, Mihai (autor) Contribuții la studiul crizei generale a sistemului sclavagist în Imperiul roman Comunicări şi studii 191-210 română, rusă, germană
articol de periodic CIZEK, Eugen (autor) Despre redactarea dialogului De uita beata Comunicări şi studii 211-222 română, rusă, franceză
articol de periodic VULPE, Radu (autor) Les Bures alliés de Décébale dans la première guerre dacique de Trajan Comunicări şi studii 223-247 franceză
articol de periodic ZAWADZKI, Tadeusz (autor) Encorn sur Ies buts et la date de composition de l'Histoire Auguste Comunicări şi studii 249-258 franceză
articol de periodic BARBU, Nicolae Ion (autor) Observații asupra poeziei lui Claudian Comunicări şi studii 251-268 română, latină
articol de periodic MARMELIUC, Dimitrie (autor) Interpretări homerice. Pe marginea Iliadei lui Homer, în traducerea lui G. Murnu Note şi discuţii 261-286 română, rusă, germană
articol de periodic COSTA, Traian (autor) Două conjecturi vitruviene Note şi discuţii 287-288 română, latină
articol de periodic POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Cîteva inscripții recent descoperite în Dobrogea Note şi discuţii 289-297 română, rusă, germană
articol de periodic GOSTAR, Nicolae (autor) Monumente epigrafice inedite din lapidariul Muzeului regional de arheologie Dobrogea Note şi discuţii 299-313 română, rusă, greacă
articol de periodic ARICESCU, Andrei (autor) Notă asupra unui decret elenistic inedit din Muzeul regional de arheologie Dobrogea Note şi discuţii 315-318 română, rusă, germană
articol de periodic ARICESCU, Andrei (autor) Inscripții inedite tornitane în versuri Note şi discuţii 319-331 română, rusă, germană
articol de periodic FISCHER, Iancu (autor) O sursă antică a lui Caragiale Note şi discuţii 333-334 română, rusă, franceză
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) A VI-a Conferință intersocialistă de studii clasice (Plovdiv, 24-29 aprilie 1962) Studiile clasice în lume 335-336 română
articol de periodic POGHIRC, Cicerone (autor) A II-a Conferință internațională a secției de istorie antică a Societății germane de istorie Studiile clasice în lume 337-338 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Al IV-lea Congres internațional de epigrafie greacă și latină (Viena, 17-22 septembrie 1962 Studiile clasice în lume 339-340 română
articol de periodic VIANU, Tudor (autor) Manierism și asianism Studiile clasice în lume 341-349 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) O colecție de studii despre cultele orientale în Imperiul roman Studiile clasice în lume 351-353 română
articol de periodic MARINESCU-HIMU, Maria (autor) Contribuții la istoricul învățămîntului limbii latine în țara noastră Studiile clasice în R.P.R. 355-361 română
articol de periodic NASTA, Mihai (autor) Din nou despre versiunile romînești din clasici. Pe marginea unor traduceri din Aristofan Studiile clasice în R.P.R. 363-374 română
articol de periodic FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică romînească (1962) Studiile clasice în R.P.R. 375-386 română
articol de periodic FRENKIAN, Aram M. (autor) Die Schule des Aristoteles. Text und Kommentar. Heft I-X von Fritz Wehrli. Basel/Stuttgart, Benno Schwabe & Co. Verlag, 1944-1959. RECENZII 387-388 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) POLYBE, Histoires (livre XII). Texte établi, traduit et commenté par Paul Pédech (Collection des Universités de France publiée sous le patronnage de l'Association Guillaume Budé). Paris, « Les Belles Lettres », 1961. LV-153 p. în parte duble. 1 hartă. RECENZII 388-390 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) EXCERPTA VALESIANA recensuit Jacques Moreau (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Latinorum Teubneriana). Lipsiae, 1961. XIX-33 p. RECENZII 390-391 română
articol de periodic PETRE, Zoe (autor) Иордан, О происхождении и деяниях готов – Getica. (Памятники средневековой истории народов центральной и восточной Европы). Вступительная статья, перевод, комментарии Е. Ч. Скржинской. Издательство восточной литературы, Moscova, 1960, 435 p. RECENZII 391-393 română
articol de periodic POGHIRC, Cicerone (autor) I. M. Tronski, Древнегреческое ударение, Moscova-Leningrad, Editura Academiei de Științe a U.R.S.S. 1962, 148 p. RECENZII 393-396 română
articol de periodic LUPAȘ, Liana (autor) GIUSEPPINO PERNICE, Contributo ad uno studio sistematico dei preverbi in greco. (Serie « Humanitatis Studiorum Subsidia », nr. 1), Torino, Arti Grafiche Gili, 1962, 20 p. RECENZII 396 română
articol de periodic BARBU, Nicolae Ion (autor) ALESSANDRO RONCONl, Il verbo latino. Problemi di sintassi storica. Edizione rinnovata e ampliata. Firenze, Felice le Monnier, 1959, 251 p. RECENZII 396-398 română
articol de periodic MIHĂESCU, Haralambie (autor) HERMANN GÄHWILER, Das lateinische Suffix -ensis. Diss. Zurich, 1962, 89 p. RECENZII 398-399 română
articol de periodic FRENKIAN, Aram M. (autor) Inscriptions in the Minoan Linear Script of Class A. Edited by W.C. Brice, M.A., from the Notes of Sir Arthur Evans and Sir John Myres. Oxford, University Press, The Society of Antiquaries, 1961. RECENZII 399-400 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) SAMOTHRACE. Excavations Conducted by the Institute of Fine Arts, New York University. Karl Lehmann, Editor. I. The Ancienl Literary Sources, edited and translated by Naphtali Lewis. (Bollingen Series LX 1). New York, Pantheon Books, 1958. 148 p. RECENZII 400-401 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L. ROBERT, Hellenica. Recueil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques. Vol. XI-XII. Paris, Adrien-Maisonneuve, 1960. 648 p. + 40 pl. RECENZII 401-403 română
articol de periodic RUSSU, Ioan Iosif (autor) INSCRIPTIONS LATINES DE L'ALGERIE, tome II, Inscriptions de la confédération cirtéenne de Cuicul et de la tribu des Suburbures. Recueillies par St. Gsell; publiées par H.-G. Pflaum, sous la direction de Louis Leschi. Vol. I. Paris, 1957. RECENZII 403-406 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) H. BENGTSON, Einführung in die Alte Geschichte. Dritte, revisierte Auflage, München, Beck, 1959, 205 p. 16°. RECENZII 406-407 română
articol de periodic NASTA, Mihai (autor) M. I. FINLEY, El mundo de Odiseo, Fondo de cultura economica (Breviarios, nr. 158), Mexico-Buenos Aires, 1961, 171 p. RECENZII 408-410 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) DETLEF LOTZE, ΜΕΤΑΞΎ ΕΛΕΎΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΎΛΩΝ. Studien zur Rechtsstellung unfreier Landbevölkerungen in Griechenland bis zum IV. Jahrhundert v. Chr. Berlin, Akademie-Verlag, 1959. RECENZII 410-413 română
articol de periodic PIATKOWSKI, Adelina (autor) NORBERT ZEGERS, Wesen und Ursprung der tragischen Geschichtsschreibung, lucrare de disertație, Köln, 1959. RECENZII 413-415 română
articol de periodic TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) LIVIU RUSU, Eschil, Sofocle, Euripide, Editura tineretului, Colecția «Oameni de seamă», 1961, 432 p. RECENZII 415-416 română
articol de periodic POGHIRC, Cicerone (autor) История Римской Литературы. Sub redacția lui S. I. Sobolevski, M. E. Grabar-Passek și F. A. Petrovski. 2 vol. Moscova, Editura Acad. de Științe a U.R.S.S., 1959-1962. 584 + 484 pag. RECENZII 417-418 română
articol de periodic CIZEK, Eugen (autor) GEORGES PIRE, Stoïcisme et pédagogie. De Zénon à Marc-Aurèle. De Sénèque à Montaigne et a J. J. Rousseau. Liège-Paris, H. Dessain - J. Vrin, 1958, 219 p. RECENZII 418-419 română
articol de periodic CIZEK, Eugen (autor) LUIGI PEPE, Per una storia della narrativa latina, Napoli, Armani, 1959, 208 p. RECENZII 419-420 română
articol de periodic FISCHER, Iancu (autor) E. DE LOTTO, Una divinità sanante a Làgole (Calalzo di Cadore) nel III sec. a. C., Calalzo di Cadore, a cura del Comune (1962), 49 p, 8°. RECENZII 420-421 română
articol de periodic DUMITRESCU, Vladimir (autor) FR. SCHACHERMEYR, Die ägäische Frühzeit (Kreta und Mykenai), IV. Bericht, în Anzeiger für die Altertumswissenschaft, XIV, 1961, 3/4, col. 129-172. RECENZII 421-424 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) , DIMITRIU, Suzana (autor) J. M. COOK, R. V. NICHOLLS, J. K. ANDERSON, JOHN BOARDMAN, Old Smyrna 1948-1951, în « The Annual of the British School at Athens », 53-54, 1968-1969, p. 1-181, pl. 1-44. RECENZII 424-427 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) HEINRICH ALEXANDER STOLL, Griechische Tempel. Leipzig, Koehler & Amelang, 1961, 110 p. Numeroase planșe afară din text. RECENZII 427-428 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) V. D. Blavatski, Античная археология северного Причерноморья, Moscova, 1961, 229 p. RECENZII 428 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) M. M. HUDIAK, Из истории Нимфея VI - III в. до н.э. Leningrad, 1962, 64 p. + 47 pl. + 1 plan. RECENZII 429-430 română
articol de periodic RUSSU, Ioan Iosif (autor) FLOREA BOBU FLORESCU, Monumentul de la Adamklissi. Tropaeum Traiani. Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Academiei R.P.R., Monografii de monumente, II. București, 1961. 750 p., format 4°, 350 fig., 13 pl. RECENZII 430-437 română
articol de periodic FRENKIAN, Aram M. (autor) Kadmos, Zeitschrift für vor- und frühgriechische Epigraphik. Herausgegeben von Ernst Grumach, Bd. I, Heft 1, Walter de Gruyter & Co, 1962, 86 pagini și planșe, in -8°. RECENZII 437-438 română
articol de periodic GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Romanitas. Revista de cultura romana (Lingua, Instituiçōes e direito), An. III, vol. 3-4, Romanitas, livraria Editora Ltda, Rio de Janeiro, Brasil, 1961 (Volum In honorem Henrici Levy-Bruhl). 669 p. + 1 portret al sărbătoritului RECENZII 438-440 română
articol de periodic Societatea de studii clasice din R.P.R. Dări de seamă ale ședințelor Cronică 441-453 română
articol de periodic POGHIRC, Elisabeta (autor) Indice de materii Indice general al volumelor I-V 455-460 română
articol de periodic POGHIRC, Elisabeta (autor) Nume proprii Indice general al volumelor I-V 462-469 română
articol de periodic POGHIRC, Elisabeta (autor) Cuvinte Indice general al volumelor I-V 470-474 română