Criterii căutate

  • Descriptor: mit

Sumarul căutării

  • 4 publicații
  • 13 volume
  • 12 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1997 Mitologie comparată
Număr de volume:1
Mitologie; Magie; mit; vrăjitoare; antropomorf; Bogdan Petriceicu Hasdeu; cultul torsului; spirit malefic; Descriptivismul; elemente sacre; spaţiul mitologic; personaje mitologice; apariţie luminiscentă; spirite ale pădurilor; deochi; zoomorf; animism; stereotipie; Gemeni; curcubeu OLTEANU, Antoaneta (autor)
carte 2016 Mituri, rituri şi înţelepciuni iudaice: privire etnologică
Număr de volume:1
religie; sociologie; Etnologie; mit; iudaism; religie mozaică; Hary Kuller KULLER, HARRY (autor), OLARU, Andreea-Maria (editor)
carte 1996 Sam Shepard: The Mythomorphic Vision
Număr de volume:1
filologie; Teatru; Literatură; mit; literatură americană; Sam Shepard; literatură postbelică; teatru postbelic; monografie literară SURDULESCU, Radu (autor)
carte 2023 STUDIA ARCHAEOLOGICA ET LINGUISTICA. Miscellanea in honorem annos LXXV peragentis Professoris Adriani Poruciuc oblata
Număr de volume:1
epoca bronzului; epoca fierului; folclor; neolitic; Arheologie; Numismatică; Neolithic; Fortificaţie; Dacia Romană; mit; Munţii Carpaţi; sare; Copper Age APARASCHIVEI, Dan (editor), BERZOVAN, Alexandru (editor)
volum de periodic 2022 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, XVII, nr. în TOM: 5, anul 2022, BRUKENTHALIA, Romanian Cultural History Review, seria Brukenthalia Alba Iulia; baroc; regalitate; Revizionism; secolul XX; istorie urbană; Abel Posse; sport feminin; istoriografie; Literatură; mit; Muzeul Naţional Brukenthal; Palatul Versailles; perioada intebelică LUCA, Sabin Adrian (redactor șef), GRANCEA, Mihaela (senior editor), MUNTEANU, Alexandru-Ilie (readctor), GRĂDINARU, Olga (readctor), MARTIN, Anca-Simina (redactor), FULGER, Mihai (redactor), BERCUCI, Loredana (redactor), TRIFESCU, Valentin (redactor)
volum de carte 1976 Culegere de texte pentru retroversiune, anul 1976 cultură; Lucian Blaga; romantism; Camil Petrescu; Politică; Istoria artei; beletristică; tehnică; Renaşterea; estetică; lingvistica; Teatru; literatură universală; ECONOMIE; Educaţie; filosofie; mit MIHĂILĂ, Rodica (autor), EFTIMIE, Alexandra (autor), BUCUR, Mihaela (autor), BOTEZ, Monica (autor), BUDEANU, Victor (autor), BUICAN, Ileana (autor), CHERULESCU, Rodica (autor), GHERMAN, Victoria (autor), LUNGU, Leila (autor), LUPAȘ, Elena (autor), POPOVICI, Ruxandra (autor), RACOVEANU, Aurelia (autor), STOICULESCU, Mira (coodonator, autor)
volum de periodic 2005 Études et documents balkaniques et méditerranéens, 29, anul 2005 BULGARIA; Negru Vodă; Frescă; mit; legendă STAHL, Paul Henri (editor)
volum de carte 2016 Mituri, rituri și înțelepciuni iudaice: privire etnologică, anul 2016 istorie; sociologie; Etnologie; mit; iudaism; rit; Martin Buber; religie mozaică; Hary Kuller; religie monoteistă KULLER, HARRY (autor), OLARU, Andreea-Maria (editor)
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 15 septembrie, anul 1971 evrei; evreu; rugăciune; mit; tradiţie; obicei; Tora; şofar; M. H. Maxy; Iona; iudaism; sărbătoare; cultul mozaic; rabin; Anul Nou; Moses Rosen
volum de periodic 2012 Revista de studii banatice, III, nr. în TOM: 2, anul 2012 Banat; Lugoj; Secolul al XVIII-lea; Camil Petrescu; mit; copilărie; Valea Lungă; Anişoara Odeanu; muzică bănăţeană HAȚEGAN, Ioan (redactor șef), DAVID, Ioan (secretar de redacție)
volum de carte 1996 Sam Shepard: The Mythomorphic Vision, anul 1996 filologie; Literatură; mit; mituri; studii literare; Drama; temenos; literatură americană; Sam Shepard; teatru postbelic; hierofanie; literatură americană postbelică SURDULESCU, Radu (autor)
volum de periodic 1959 Studii teologice, XI, nr. în TOM: 1, anul 1959, seria II teologie; Secolul al XVIII-lea; Secolul al XIX-lea; mit; divinitate; istoria bisericii; eshatologie; cântec religios; religie monoteistă
volum de periodic 2017 Transilvania, XLV, nr. în TOM: 7, anul 2017, Serie nouă Ion Creangă; poezie; suprarealiasm; Literatură; mit; ezoterism; istoria religiei; Harap Alb; Ioan Petru Culianu; folklore VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor)
volum de periodic 2023 Transilvania, L, nr. în TOM: 2, anul 2023, Serie nouă INDIA; Mihail Sebastian; Mircea Eliade; Manuscris; mit; jurnal; Literatură română; roman interbelic; Mariana Marin VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
volum de carte 1979 Tudor Vianu: opere, anul 1979, Studii de filozofie a culturii cultură; iluminism; religie; umanism; filosofie; mit; sociologia culturii; ierarhia valorilor; definiţia culturii; cultura modernă; teoria materială a culturii; idealul cultural; mitul prometeic; activism cultural; istorism; aprehensiune; creaţiune; sistem de valori; structura valorilor; act; Georg Wilhelm Friedrich Hegel; valoare; obiect; Friederich Nietzsche; teoria culturii; morală; ştiinţă; raţionalism; Cultura populară; filosofia culturii; Jean Jacques Rousseau VIANU, Tudor (autor), IONESCU, Gelu (editor), GANĂ, George (editor, note)
volum de periodic 1998 Xenopoliana. Buletinul Fundației Academice "A. D. Xenopol", 3-4, anul 1998, ISTORIA CA DISCURS DEMISTIFICATOR istoriografie; mit; ideologie; Unirea Basarabiei ZUB, Alexandru (coordonator), TURLIUC, Cătălin (redactor șef)
volum de periodic 1999 Xenopoliana. Buletinul Fundației Academice "A. D. Xenopol", 1-2, anul 1999, COMUNISMUL ÎN ROMÂNIA: IDEOLOGIE, ÎNTEMEIERI, DILEME Lucreţiu Pătrăşcanu; Antifascism; Gheorghe I. Bratianu; Reforma agrară din 1945; mit; armată; Exil; naţionalism; prizonier MIHALACHE, Andi (editor), ONIȘORU, Gheorghe (editor)
articol de periodic 2017 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XIII FILIPCIUC, Ion (autor) Mihail Eminescu, românul absolut necunoscut PERSONALITĂŢI - VARIA 345-372 română
articol de periodic 1999 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 35-36-II Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală CIORTEA, Camelia (autor) Vlad Țepeș - Mitologie politică Miscellanea 211-215 română
articol de periodic 2012 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VII CREȚU, Nicolae (autor) Lucian Blaga: Mitul liric al "Marii treceri" 160-166 română
articol de periodic 2012 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VII BOGDĂNESCU, Simion (autor) Semnificații mitice în nuvela "Mistreții erau blînzi" de Ștefan Bănulescu 167-169 română
articol de periodic 1994 Biharea, 1994 KORNOOUH, Claude (autor) De la voix des dieux a la voie des choses (du mithe a la science) III. Colocviile Muzeului Ţării Crişurilor 231-240 franceză
articol de periodic 1940 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XXXIII, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice GOLESCU, Maria (autor) „Prea puternicul Samson” 85-87 română
articol de periodic 2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă NOGRADI, Alina (autor) Judecata din urmă. Imaginar și mitic și implicații în pictura murală a bisericilor de lemn din zona Codru Etnografie 235-250 română
articol de periodic 1959 Studii Clasice: StCl BORDENACHE, Gabriella (autor) Între mit și istorie Studiile clasice în lume 217-224 română
articol de periodic 1961 Studii Clasice: StCl STOIANOVICI, Lileta (autor) Le Prométhée de Lucien. Différences par rapport aux versions classiques d'Hésiode et d'Eschyle Comunicări şi studii 385-393 franceză
articol de periodic 1967 Studii Clasice: StCl DIACONESCU, Traian S. (autor) Însemnări despre metafora homerică Comunicări şi studii 27-40 română
articol de periodic 2015 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală DRAGOSTIN, Monica (autor) Epigraphic forgeries in Transylvania (15th.-18th. centuries) (I) Note şi discuţii 101-122 engleză
articol de periodic 2010 Zărandul, III, seria etnologie Munţii Zarandului; Etnologie; interdisciplinaritate; Complexul Muzeal Arad; conservarea patrimoniului cultural al României ȘIMONCA-OPRIȚA, Diana (autor) Generarea unui mit comunitar – vârcolacul 165-174 română; engleză