Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 3 volume
  • 65 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2015 C. D. Zeletin 80 - Omagiul Academiei Bârlădene, Președintele ei de onoare, anul 2015 Academia Bârlădeană (Societate culturală); aniversare (concept); biografie (concept); omagiu (concept); Activitate (concept); profesor (ocupaţie); Constantin Dimoftache (personalitate); C. D. Zeletin (personalitate)
volum de carte 2008 Constantin TH. Moroșanu, I, anul 2008 Academia Bârlădeană (Societate culturală); personalitate (concept); viaţa (concept); biografie (categorie); profesor (ocupaţie); Constantin TH. Moroşanu (personalitate); Tutova (judeţ din România) NICOLA, Traian (autor)
volum de carte 2016 Foști profesori ai Liceului „Unirea” Focșani, anul 2016 Moldova; Vrancea; Învăţământ; Educaţie; şcoală; profesor; sistem educaţional; învăţământ liceal; Liceul Unirea din Focşani ILIESCU, Ionuț (autor), DUMITRESCU, Horia (autor)
articol de periodic 1982 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, III-IV RĂȘCANU, Oltea (autor) Un luptător pentru progres - Ștefan Neagoe Istoria Culturii 255-262 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 1982 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, III-IV MANCAȘ, Ioan (autor) Ghenuță Coman In memoriam 333-337 română
articol de periodic 1986 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII CANTEMIR, Traian (autor) Temperament și creație la Liviu Marian Istoria Culturii 405-412 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XIV-XV PALADE, Laurențiu (autor) De vorbă cu George Enescu ANIVERSĂRI-COMEMORĂRI-EVENIMENTE CULTURALE 343-355 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2005 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, III DĂNCUȘ, Mihai (autor) Vîlceanul Nicu Angelescu intelectual de prestigiu, profesor la liceul "Dragoș Vodă" din Sighetul Marmației 293-300 română
articol de periodic 2006 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, V PETROVAI, Ion (autor) Gheorghe Dăncuș (1906-1961) - gazetar, istoric literar și muzeograf III. Personalităţi 305-309 română
articol de periodic 2007 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, VI DĂNCUȘ, Mihai (autor) Un mare profesor, in mare savant și un mare patriot Academicianul Mihai Pop - 100 de ani de la naștere 13-21 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, IX GHERHEȘ MIHAELA, Cristina (autor) Profesorul Gheorghe Vornicu (1892-1974) - inițiator și întemeietor de instituții muzeale 338-344 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, IX LOZBĂ, Raluca (autor) Ion Vancea - In memoriam 349-353 română
articol de periodic 2014 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, X HODOR, Nicolaie (autor) În amintirea unui dascăl de legendă, Alexandru Diaconescu (1936-1998) ESEU - PERSONALITĂŢI - RECENZII- VARIA 296-300 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XII, nr. II HODOR, Nicolae (autor) Contribuția profesorului Ioan Mac la cunoașterea și la dezvoltarea „ Țării Maramureșului" PERSONALITĂŢI - VARIA 265-282 română
articol de periodic 2017 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XIII BARZ, Mirela Ana (autor) ln Honorem Mihai Dăncuș 11-12 română
articol de periodic 2010 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, V MOAȘA NAZARE, Ruxandra (autor) Corespondența lui George Moroianu - între personalitate și societate 221-224 română
articol de periodic 2010 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, V FLORESCU, Oana (autor) Pagini din corespondența profesorului Petru Poni 247-252 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VIII ILIE, Elena (autor) Edmond Nicolau - a renaissance man of the 20th century 126-134 engleză
articol de periodic 2014 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, IX-X ILIE, Elena (autor) Vasile Băncilă - a teacher calling (1st of January 1897, Braila - 10th June 1979, Bucharest) 214-223 engleză
articol de periodic 2018 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XIV, seria Istorie veche și arheologie TEODOR, Dan Gh. (autor) Prof. dr. Ioan Mitrea (4.04.1937-21.07.2017) 229-231 română
articol de periodic 2019 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 8 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională NEAGU, Răzvan Mihai (autor) Canonicul și profesorul Ștefan Roșianu (1867-1937), o personalitate importantă a Bisericii Greco-Catolice Istorie-History 208-218 română, engleză
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 1 TREBICI, Vladimir (autor) Profesorul Vasile Grecu ( 1885-1972) 15 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 1 Omagiu Prof. Dragoș Rusu (Acad. Vladimir Trebici) 224 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 1 TREBICI, Vladimir (autor) Constantin Brătescu, profesor la Universitatea din Cernăuți 13 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 1 ȚOPA, V. (autor) Profesorul, cercetătorul și savantul Radu Grigorovici la 85 de ani 272 română
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 1 Petru Ciobanu (1921-2006) - inginer silvic, profesor și cercetător științific bucovinean (Ovidiu Bâtă) 415 română
articol de periodic 2009 Analele Bucovinei: AB, XVI, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Arcadie Dugan (1878–1951) – profesor și îndrumător cultural bucovinean română
articol de periodic 2013 Analele Bucovinei: AB, XX, nr. 1 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Scriitorul, profesorul și cărturarul bucovinean Grigore C. Bostan română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 DOBRESCU, Victor (autor) Contribuția elevilor și a corpului didactic de la institutul pedagogic la activitatea Consiliului Național din Caransebeș (25, XI 1918 - 15 VIII 1919) III. Istorie modernă şi contemporană 399-405 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 Profesorul Octavian Răuț la 60 de ani 505-506 română
articol de periodic 1983 Banatica, 7 LEU, Valeriu (autor) , ZEBERCA, Vasile (autor) Un dascăl bănățean la cumpănă de veacuri - Ion Simu (1844-1923) III. Istoria culturii 433-445 română
articol de periodic 1985 Banatica, 8 DOBRESCU, Victor (autor) Enea Hodoș - profesor și animator cultural (1858-1945) II. Istorie modernă şi contemporană 313-321 română
articol de periodic 1995 Banatica, 13, nr. 2 DOBRESCU, Victor (autor) Profesorul Vasile Goldiș (1862-1934) 115-125 română
articol de periodic 2003 Banatica, 16, nr. 1 Gheorghe Lazarovici - Laudatio 9-10 română
articol de periodic 2012 Banatica, 22 CÎRJA, Ion (autor) , SIMA, Victoria (autor) Profesorului Nicolae Bocșan la împlinirea vîrstei de 65 de ani 11-17 română
articol de periodic 2015 Banatica, 25 GRAF, Rudolf (autor) Über Harald Heppner und die Freude am Nachfragen …und Ordnen 11-17 română
articol de periodic 2015 Banatica, 25 Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Harald Heppner – Publikationsliste/ Lista lucrărilor științifice 18-35 română
articol de periodic 2016 Banatica, 26, nr. 1 ȚEICU, Dumitru (autor) Profesorul Nicolae Gudea la 75 de ani 11-15 română
articol de periodic 2016 Banatica, 26, nr. 1 Opera științifică a Profesorului Nicolae Gudea 17-49 română
articol de periodic 2020 Banatica, 30, nr. 2 Puterea rădăcinilor. În onoarea profesorului dr. Rudolf Gräf la 65 de ani. 9-10 română
articol de periodic 1974 Biharea, 1974 GUI, Iosif (autor) Preocupări etnografice ale profesorului Traian Tămaș I. Etnografie 119-126 română
articol de periodic 2017 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XXIV, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice DERER, Hanna (autor) Mircea Crișan (1950—2017) 172-172 română
articol de periodic 2013 Cibinium, seria 2013 muzeograf, GRAMA, Ana (autor) La o aniversare - Ilie Moise 65 341-343 română
articol de periodic 1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Mihail P. Dan (1911-1976) IV. Recenzii 308-311 română
articol de periodic 1986 Crisia, XVI Esarcu Constantin (1836-1898) VI. Ştiinţele Naturii 677-680 română
articol de periodic 1989 Crisia, XIX CĂLUȘER, Iudita (autor) , MĂLINAȘ, Constantin (autor) Biblioteca profesorului Teodor Roșiu de la Beiuș (1841-1894) I. Studii 213-230 română
articol de periodic 2006 Crisia, XXXVI MILIAN, Radu (autor) Contribuții la dezvoltarea învățămîntului confesional greco-catolic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (studiu de caz: școlile sătești) I. Studii şi articole 95-99 română
articol de periodic 2008 Crisia, XXXVIII MĂLINAȘ, Constantin (autor) Centenar Bruchenthal 1908-2008 I. Studii şi articole 131-188 română
articol de periodic 1986 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, II Călăraşi (judeţ); Ialomiţa (judeţ); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Dunărea (fluviu) TUDOR, Constantin (autor) Publicații ale cadrelor didactice în perioada interbelică: « Școala Ialomiței » Istorie 303-306 română, germană
articol de periodic 1988 Litua - Studii și Cercetări, IV periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) MOCIOI, Ion (autor) Ion Gherasim-Gorjan (1800-1857) VI. Literatură 414-415 română
articol de periodic 1986 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DINU, Alexandru (autor) Lupta cadrelor didactice doljene pentru apărarea patriei în anii 1916-1918 Arheologie, istorie 115-125 română
articol de periodic 1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie La acest număr au colaborat: 4 română
articol de periodic 2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria etnografie Pentru corespondență 83 română
articol de periodic 2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii CORNEANU, Mihaela (autor) , CORNEANU, Gabriel (autor) In memoriam Professor PhD. LAZĂR lon-Viorel (01/07/1951 – 21/11/2012) Commemoration / Comemorare 294-299 engleză; română
articol de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 2, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii GOMOIU, Marian Traian (autor) At the birth centenary of Professor Nicolae Botnariuc Scientific essays / Referate ştiinţifice 239-244 engleză; română
articol de periodic 1971 Revista Muzeelor: RM, 6 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală MARINESCU, Alexandru (autor) Profesorul Constantin Motaș , la 80 de ani 564-565 română
articol de periodic 2001 Revista Muzeelor: RM, 1-6 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală RĂDULESCU, Toma (autor) Prof. Zaharia Gărău 164-165 română
articol de periodic 1986-1987 Sargetia. Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Silviu Dragomir despre Alexandru Lapedatu Studii şi articole 459-464 română, franceză
articol de periodic 1988-1991 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) LAZĂR, Ioachim (autor) Din viața și activitatea profesorului - preot Victor-Ioan Oprișu Note şi discuţii 879-894 română, franceză
articol de periodic 1999-2000 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) VĂNĂTORU, Viorel (autor) , VÎNĂTORU, Elenuța Mărioara (autor) Monografia școlii generale Nr. 1 Deva la aniversarea a 125 de ani Studii şi articole 265-299 română, franceză
articol de periodic 2001-2002 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) VULEA, Camelia Elena (autor) Rețeaua școlară în vicariatul greco-catolic Hațeg între anii 1849-1867 Studii şi articole - Istorie 501-529 română, engleză
articol de periodic 2001-2003 Studii Clasice: StCl, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer CREȚIA, Gabriela (autor) Portret de domn In memoriam 31-32 română
articol de periodic 2009 Studii Clasice: StCl DUMITRU, Ștefan (autor) Constant Georgescu (1937-2007) In memoriam 245-248 română
articol de periodic 1993 Tibiscum, VIII, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş DOBRESCU, Victor (autor) Școala de aplicație de pe lângă preparandia din Caransebeș - pepinieră de cadre, pentru școlile din județul Caraș-Severin Varia 403-412 română
articol de periodic 2012 Tibiscum, II, Tibiscum - Serie Nouă, seria Arheologie-Istorie-Etnografie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş ROȘU, Laurențiu-Ovidiu (autor) Profesori ai Institutului Pedagogic Diecezan din Caransebeș în memoriile învățătorului Pavel Jumanca 175-188 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 BRÎNDUȘ, Victor (autor) Savantul Scarlat Lambrino - fost profesor la Târgoviște Evocări 565-569 română
articol de periodic 1998 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 16 ANDRONESCU, Alexandrina (autor) , CAMELIA, Niță (autor) Ion Calboreanu (1909-1964) ÎNVĂŢĂMÂNT - CULTURĂ 74 română
articol de periodic 2017 Zargidava - Revistă de Istorie, XVI istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Profesorul dr. Ioan Mitrea la 80 de ani 7-39 română