Argesis - Studii și Comunicări, XI, 2002, seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BELDIMAN, Corneliu (autor) Contribuții la studiul pescuitului în epoca pietrei pe teritoriul României: cârlige de undiță epipaleolitice din materii dure animale Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 7-17 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Ion (autor) Așezările culturii Gumelnița din bazinul Vedei și Telormanului (Partea I) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 19-29 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cercetări arheologice pe Valea Dâîmbovnicului I. Șantietul arheologic Ziduri, comuna Mozăceni, jud. Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 31-38 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Constantin Augustus (autor) O nouă descoperire aparținînd culturii Coțofeni în nord-vestul Munteniei la Cotmeana (Argeș) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 43-47 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Necropola hallstattiană de la Tițești Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 49-52 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fibule de tip hibrid pe teritoriul României și Republicii Moldova Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 53-56 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Contribuții la istoria relațiilor politice dintre Imperiul Roman și geto-daci (Expediția lui tib. Plautinus Silvanus aelianus) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 57-68 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Ala Flavia în Dacia Inferior Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 69-73 română
articol de periodic GROSU, Aurelia (autor) , PREDA, Constantin (autor) Date noi cu privire la localizarea castrului roman Rusidava Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 75-81 română
articol de periodic HORTOPAN, Dumitru (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) Unitățile militare ce au staționat în castrele romane de la Bumbești Jiu Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 83-88 română
articol de periodic DRAGOTĂ, Gheorghe (autor) Castrele romane de pe linia Oltului făgărășan Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 89-95 română
articol de periodic BONDOC, Dorel (autor) Semne pe fațadele laterale ale unor altare romane din Oltenia Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 97-103 română
articol de periodic NEGRU, Mircea (autor) Considerații privind cultura Militari-Chilia în Vestul Munteniei Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 105-115 română
articol de periodic BICA, Ion (autor) Cinstirea Sfântului Gheorghe pe teritoriul României în lumina documentelor arheologice, epigrafice, sigilografice și literare (secolele IV-XIII) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 117-121 română
articol de periodic GAVA, Radu (autor) , HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului faunistic găsit în două gropi din perimetrul necropolei de incinerație de la Păuleasa (sec. IX) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 123-129 română
articol de periodic BICA, Ion (autor) Informații cuprinse în izvoarele bizantine referitoare la situația teritoriilor românești nord-dunărene în ultima treime a secolului al X-lea Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 131-135 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Nicolae Alexandru Voievod -Iachint de Vicina sau despre rosturile argeșene ale momentului istoric 1359 Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 137-146 română
articol de periodic GEORGESCU, George (autor) Pictorul D. Norocea despre grafitul cu anul morții Marelui Basarab de la Curtea de Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 147-149 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Localizarea și datarea luptelor de la Rovine și de "la locul numit Argeș" Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 151-181 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) Cercetările arheologice de la ctitoria boierilor din Cepari, județul Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 183-194 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) "Uniuni dinastice" și proiecte matrimoniale între țările române în a două jumătate a veacului al XVI-lea Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 195-202 română
articol de periodic PĂDURARU, Marius (autor) Moșiile mănăstirii Râncăciov, județul Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 203-210 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Ecoul european al morții lui Mihai Viteazul Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 211-217 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Evoluție și involuție în istoria marilor orașe argeșene din secolul al XVII-lea Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 219-223 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Noi aspecte referitoare la "Zborul de la Sfîntul Ilie" din Câmpulung-Muscel (sec. XVII-XVIII) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 225-229 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Despre bisericile de lemn din Vlădeștii de Jos, com. Vlădești, jud. Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 231-233 română
articol de periodic MASCHIO, Romeo (autor) Tezaurul monetar descoperit la Deagu, com. Recea, jud. Argeș (sec. XVIII-XIX) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 235-242 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionel (autor) Aprovizionarea armatelor otomane Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 243-253 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Preocupări pentru așezarea caselor la linie în deceniul al IV-lea al secolului al XIX -lea în judeșul Argeș în lumina unor documente inedite Istorie Modernă şi Contemporană 255-301 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Două diplome acordate de domnitorul Alexandru Dimitrie Ghika lui Ion C. Brătianu Istorie Modernă şi Contemporană 303-306 română
articol de periodic CHISTOL, Dragoș (autor) Ideile lui Ion C. Brătianu privitoare la dezvoltarea social-economică a României, exprimate în anii opoziției parlamentare (1871-1876) Istorie Modernă şi Contemporană 307-312 română
articol de periodic BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) Despre prizonierii Primului Război Mondial - activitatea Serviciului Statistic din Ministerul de Război Istorie Modernă şi Contemporană 313-335 română
articol de periodic BOȚOGHINĂ, Cristina (autor) , BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) Propagandă și educație națională în taberele legiunii române din Italia 1918-1920 Istorie Modernă şi Contemporană 337-344 română
articol de periodic DOBRINESCU, Valeriu (autor) Ion I. Brătianu și misiunea lui George Clerk la București (11-29 septembrie 1919). Noi considerații Istorie Modernă şi Contemporană 345-348 română
articol de periodic FLORESCU, Vintilă (autor) Particularitățile războiului civil din Spania (1936-1939) în viziunea unor documente militare românești inedite Istorie Modernă şi Contemporană 349-356 română
articol de periodic CIOFLAN, Teodor (autor) Gheorghe Tătărescu - ambasador la Paris Istorie Modernă şi Contemporană 357-371 română
articol de periodic TUDOR, Vasile (autor) Vintilă V. Brătianu pe frontul antisovietic Istorie Modernă şi Contemporană 373-377 română
articol de periodic TUDOR, Vasile (autor) Sosirea misiunii militare aeronautice germane în Romania Istorie Modernă şi Contemporană 379-386 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Hidroaviația română în cel de-Al II-lea Război Mondial. Campania din Est (Partea II-a) Istorie Modernă şi Contemporană 387-396 română
articol de periodic ORJANU, Mihaela (autor) , SPÎNU, Alin (autor) Probleme de ordine publică în Argeș și Muscel Istorie Modernă şi Contemporană 397-403 română
articol de periodic GHERGHINA, Narcis (autor) Viața cotidiană în urbea Pitești în timpul bombardamentelor americane 1943-1944 Istorie Modernă şi Contemporană 405-417 română
articol de periodic CHISTOL, Aurelian (autor) Considerații asupra moralului armatei și al populației în contextul "grevei regale" (august 1945-ianuarie 1946) Istorie Modernă şi Contemporană 419-427 română
articol de periodic MARTIN, Victor (autor) Revoluționali iugoslavi antititoiști din România Istorie Modernă şi Contemporană 429-440 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Sentința Nr. 1 din 12 februarie 1962 a Tribunalului Militar de Regiune București - în deplasare în garnizoana Pitești Istorie Modernă şi Contemporană 441-447 română
articol de periodic DRĂGHICI, Andreea (autor) , TABACU, Andreea (autor) Evoluția istorică a Uniunii Monetare Europene Istorie Modernă şi Contemporană 449-451 română
articol de periodic OPRESCU, Carmen (autor) Funcțiunea de apărare și rolul ei în evoluția orașului Câmpulung istoria culturii, personalităţi 453-460 română
articol de periodic MULȚESCU, Alexandru (autor) , MULȚESCU, Maria (autor) Câmpulung-Muscel. Cronică istoria culturii, personalităţi 461-475 română
articol de periodic DICU, Paul (autor) Ziaristul piteștean Ioan G. Valentineanu (1834-1898) și evenimentele istorice din anii 1848-1900 istoria culturii, personalităţi 477-485 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) , ROTARU, Elena (autor) Discursuri rostite la moartea lui C.A. Rosetti istoria culturii, personalităţi 487-490 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Despre școlile particulare din Pitești și din fostul județ Argeș în prima jumătate a secolului al XIX-lea istoria culturii, personalităţi 491-497 română
articol de periodic CÎRSTEA, Remus (autor) , DOBRINESCU, Valeriu (autor) Vintilă I. Brătianu și implicațiile internaționale ale Legii Minelor 507-512 română
articol de periodic ROTARU, Elena (autor) Un portret neterminat a lui Liviu Rebreanu în colecția de la Valea Mare 513-516 română
articol de periodic UNGUREANU, Octavian (autor) Millan - visătorul de pe dealul Sîn Nicoară 517-521 română
articol de periodic PALLY, Filofteia (autor) Considerații privind statutul femeii în societățile tradiționale 523-532 română
articol de periodic COJOCARU, Florentina (autor) Memoriile profesorului Nae Dumitrescu 533-538 română
articol de periodic GEORGESCU, George (autor) Obiceiuri și datini tradiționale din comuna Șuici, județul Argeș 539-544 română
articol de periodic TAMAȘ, Corneliu (autor) Un culegător de folclor argeșan, Nicolae (Nicu) Georgescu 545-547 română
articol de periodic ROBEA, Mihail (autor) Ion I. Popescu - Preocupări etnologice 549-555 română
articol de periodic LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Sâmbra oilor, o instituție originală de metrologie 557-562 română
articol de periodic DINA, Teodor (autor) Evoluția școlii din Piscani, județul Argeș, în perioada 1865-1940 563-576 română
articol de periodic TUDOR, Sevastian (autor) Învățământul în fostele județe Argeș și Muscel în perioada1892-1914 577-604 română
articol de periodic BĂDESCU PLETEA, Gabriel (autor) Cărți bisericești din colecția Muzeului Județean Argeș 605-607 română
articol de periodic POPA, Petre (autor) Istoriagrafie romană în secolele regalității și republicii 609-618 română
articol de periodic TABACU, Andreea (autor) Despre istoria unui important instrument juridic Cambia 619-624 română
articol de periodic VOINESCU, Silvestru (autor) Autori și cărți argeșene, 2002 625-628 română
articol de periodic ROTARU, Elena (autor) Eugen Martin (1922-2002) 629-631 română
articol de periodic RĂDULESCU, Toma (autor) Preotul militar general (rezervă) Gheorghe I. Barbu (1903-1976) 633-642 română
articol de periodic PINTILIE, Dan (autor) Societatea petrolieră "Concordia" 1907-1948 643-647 română
articol de periodic CĂRĂMIZARU, Viorel (autor) Instrucțiuni referitoare las recepționarea și repartiția materialelor ruse, aflate în Romania, în timpul primul război mondial 649-651 română
articol de periodic NICOLESCU, Andrei (autor) Contribuții franceze la crearea industriei aeronautice românești. Utinele I.A.R. 653-656 română