Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 11 volume
  • 55 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chişinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004
Număr de volume:3
Publicată de: Universitatea de Stat din Moldova
epoca fierului; traci; Republica Moldova; Congres; tracologie NICULIȚĂ, Ion (editor), NICULIȚĂ, Ion (editor), NICULIȚĂ, Ion (editor), ZANOCI, Aurel (editor), ZANOCI, Aurel (editor), ZANOCI, Aurel (editor), BĂȚ, Mihail (editor), BĂȚ, Mihail (editor), BĂȚ, Mihail (editor)
volum de periodic 1926 APOSTOLUL – Curierul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din București, 5-6, 1-15 martie, anul 1926 Miron Cristea; Congres
volum de periodic 1929 APOSTOLUL – Curierul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din București, 23, 1 decembrie, anul 1929 Miron Cristea; regulament; Congres; predica
volum de periodic 1932 APOSTOLUL – Curierul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din București, 10, 15 mai, anul 1932 Miron Cristea; carte; Congres; lumânare; misionar; sărbătorile pascale; Dogma euharistică
volum de periodic 1932 APOSTOLUL – Curierul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din București, 20, 15 octombrie, anul 1932 Miron Cristea; carte; Congres; Origene; Adunarea eparhială
volum de periodic 1933 APOSTOLUL – Curierul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din București, 18, 15 septembrie, anul 1933 francmasonerie; Congres; cultul eroilor; misionar; monumentul eroilor; cerc pastoral
volum de periodic 1934 APOSTOLUL – Curierul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din București, 13-14, 1-15 iulie, anul 1934 Mănăstirea Dealu; mănăstirea Cernica; Congres; seminar; Adunarea eparhială
volum de periodic 1935 APOSTOLUL – Curierul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din București, 21, 1 noiembrie, anul 1935 Miron Cristea; rom; Congres; catehism; secte
volum de periodic 1936 APOSTOLUL – Curierul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din București, 3, 1 februarie, anul 1936 Învăţământ confesional; Congres; seminar; misionar
volum de carte 1976 Studia thracologica (Hommage au IIe Congrès lnternational de Thracologie Bucarest, 4-10 septembre 1976), anul 1976 Regatul Odris (stat); Antichitate (Perioadă istorică); daci (Populaţie); geto-daci (Populaţie); traci (Populaţie); Congres (categorie); 1976 (An calendaristic); tracologie (disciplină); Dacia (regiune antică); Tracia (regiune antică); Europa de Sud Est (regiune istorică); Burebista (rege dac); Decebal (rege dac) VULPE, Radu (autor)
volum de carte 2013 The Thracians and their Neighbors in the Bronze and lron Ages: Proceeding of the 12th lnternational Congress of Thracology, Târgoviște, 10th-14th September 2013., anul 2013, Necropolises, Cult places, Religion, Mithology epoca de bronz (Perioadă istorică); epoca de fier (Perioadă istorică); Balcani (Regiune); religie (concept); Mitologie (concept); cult (concept); Congres (concept); tracologie (disciplină); Dacia (regiune antică); Tracia (regiune antică); daci (popor); traci (popor); necropolă (sistem) SÂRBU, Valeriu (editor), ȘTEFĂNESCU, Radu (editor)
volum de carte 1977 Travaux dédiés au VII Congrès d'épigraphie grecque et latine (Constantza, 9-15 septembre 1977), anul 1977 Antichitate (epocă); ROMÂNIA (stat); epoca romană (Perioadă istorică); Congres (Eveniment); epigrafie (concept); Săpături arheologice (categorie); cercetare arheologică (categorie); inscripţie (categorie); 1977 (An calendaristic); Arheologie (disciplină); epigrafist (ocupaţie); limba greacă veche (limbă antică); limba latină (limbă); romanizare (procedeu) PIPPIDI, Dionisie M. (coordonator), POPESCU, Em (coordonator)
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX-II UNGUREANU, Ioan (autor) Reflecții la o statistică a cominternului din anul 1923. Efectivele internaționalei comuniste Istorie 126-133 română
articol de periodic 2021 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 10 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională DUMITRAȘCU, Lavinia (autor) Congresul studenților universitari, Constanța, 1894. Din presa românilor / The Congress of university students, Constanta, 1894. From the romanian press ISTORIE / HISTORY 152-164
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Comisiunea metodelor de încercare a materialelor de construcțiune 30-32 română
articol de periodic 1987 Crisia, XVII DRECIN, Mihai (autor) Romanii la al VIII-lea Congres internațional cooperatist de la Hamburg (1910) I. Arheologie şi istorie - studii 195-200 română
articol de periodic 1995 Crisia, XXV BULZAN, Sorin (autor) Akten der 10. internationalen tagung uber antike bronzen IV. Recenzii 405-406 română
articol de periodic 1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) PREDA, Constantin (autor) , POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Le IIe Congrès International de Thracologie, Bucarest, 1976 5-12 franceză
articol de periodic 1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) 1956-1981 5-6 franceză
articol de periodic 1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) Appel des participants au Symposium International « Les hommes de sciences et la paix » 10-12 franceză
articol de periodic 1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) PETCULESCU, Liviu (autor) The Limes Congress at Aalen and the State of Roman Frontier Studies (Studien zu den Militärgrenzen Roms III. Vorträge des 13. Limes-kongress. Aalen, 1983. Forsch. u. Ber. z . Vor.- und Frühgeschichte in Baden -Württemberg, 20, Stuttgart, 1986, S. 816) Notes et discussions 151-161 engleză
articol de periodic 2014 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 58, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) BABEȘ, Mircea (autor) , CĂTĂLIN I., Nicolae (autor) Rival archaeological congresses in inter-war Europe HISTOIRE D’ARCHÉOLOGIE 309-324 engleză
articol de periodic 1997 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, III Numismatică (disciplină); Imperiul Bizantin (stat medieval); Istorie medievală (ramură a istoriei); arheologie medievală (ramură a arheologiei) POPESCU, Emilian (autor) Avant-propos 7 franceză
articol de periodic 2006 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, V Numismatică (disciplină); Imperiul Bizantin (stat medieval); Istorie medievală (ramură a istoriei); arheologie medievală (ramură a arheologiei) FODAC, Florina (autor) Le premier Congrès International d'Etudes Byzantines (Bucarest, 14-20 avril 1924). Prémisses et contexte historique d'organisation 509-522 franceză
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.7 (260) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică PROFETA, Laurențiu (autor) Un important eveniment în viața muzicală sovietică Din ţările socialiste 15 română
articol de periodic 1983 Muzica, Anul XXXIII, Nr.8 (371) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică MOISESCU, Titus (autor) Musica Antiquae Europae Orientalis De peste hotare 37 română
articol de carte 2000 Pratiques funéraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. Actes du IIIe Colloque International d`Archéologie Funéraire, Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 epoca bronzului; epoca fierului; Arheologie funerară LUNGU, Vasilica (autor) Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. - Avant propos 11-12 franceză
articol de carte 2000 Pratiques funéraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. Actes du IIIe Colloque International d`Archéologie Funéraire, Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 epoca bronzului; epoca fierului; Arheologie funerară SIMION, Gavrilă (autor) Mot d'ouverture du IIIe Colloques International de d'Archéologie Funéraire 13-18 franceză
articol de periodic 1970 Revista Muzeelor: RM, 4 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală NICULESCU, I. (autor) Al IX-lea congres internațional ICOM al bibliotecilor și muzeelor de arta spectacolelor de la Genova 367-368 română
articol de periodic 1981 Revista Muzeelor: RM, 4 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Congresul de făurire a Partidului Comunist Român 9-14 română
articol de periodic 1999 Revista Muzeelor: RM, nr. 5-6 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală VLAD ANTONIE, Iuliana (autor) Congresul internațional de entomologie Basel 131-133 română
articol de periodic 1974-1975 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) Dr., IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Activitatea Frontului Plugarilor pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice ale țărănimii Comunicări 447-449 română
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) CĂPUȘAN, Andrei (autor) România, Marea Britanie și marile puteri la Congresului de la Berlin (1 iunie - 1 iulie 1878) Studii şi articole 145-154 română, engleză
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) VELE, Ana Maria (autor) Aspecte referitoare la revizuirea articolului VII al Constituției din 1866 consemnate în rapoartele diplomatice franceze  Istorie 285-294 română, engleză
articol de periodic 1963 Studii Clasice: StCl PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Al IV-lea Congres internațional de epigrafie greacă și latină (Viena, 17-22 septembrie 1962 Studiile clasice în lume 339-340 română
articol de periodic 1964 Studii Clasice: StCl ALEXANDRESCU, Petre (autor) Al VIII-lea congres internațional de arheologie clasică Studiile clasice în lume 357-359 română
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Congresul Asociației „G. Budé” din Aix-en-Provence (aprilie 1963) Studiile clasice în lume 361-362 română
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Conferința de studii clasice de la Leningrad (aprilie 1964) Studiile clasice în lume 363-364 română
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Al IV-lea Congres internațional de studii clasice (Philadelphia, august 1964) Studiile clasice în lume 365-366 română
articol de periodic 1967 Studii Clasice: StCl POPESCU, Emilian (autor) Primul Congres internațional de studii balcanice și sud-est europene Studiile clasice în lume 249-251 română
articol de periodic 1968 Studii Clasice: StCl FISCHER, Iancu (autor) Congresul internațional « Antiquitas graeco-romana ac tempora nostra » (Brno, 12-16 aprilie 1966) Studiile clasice în lume 261-264 română
articol de periodic 1968 Studii Clasice: StCl PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Al V-lea Congres internațional de epigrafie greacă și latină (Cambridge, 1967) Studiile clasice în lume 267-269 română
articol de periodic 1968 Studii Clasice: StCl NASTA, Mihai (autor) Congresul asociației « Eirene » (Görlitz, 10-14 octombrie 1967) și Colocviul Institutului de studii greco-romane de la Berlin cu tema « Studiile de micenologie și utilizarea mașinilor de calcul » (16 octombrie 1967) Studiile clasice în lume 271-273 română
articol de periodic 1969 Studii Clasice: StCl FISCHER, Iancu (autor) Al XI-lea Congres „Eirene”. Varșovia, 21-25 oct. 1968 Studiile clasice în lume 261-263 română
articol de periodic 1970 Studii Clasice: StCl BARAN, Nicolae (autor) Al IV-lea Congres Internațional pentru latina vie Studiile clasice în lume 209-212 română
articol de periodic 1970 Studii Clasice: StCl NASTA, Mihai (autor) Al V-lea Congres FIEC, Bonn 1-6 septembrie 1969 Studiile clasice în lume 213-216 română
articol de periodic 1970 Studii Clasice: StCl TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) STUDIEN ZUR GESCHICHTE UND PHlLOSOPHIE DES ALTERTÜMS herausgegeben von J. Harmatta. Budapest, Akademiai Kiadó, 1968, 409 p. RECENZII 357-359 română
articol de periodic 1971 Studii Clasice: StCl PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Al VIII-lea Congres al Asociației „Guillaume Budé" Studiile clasice în lume 201-206 română
articol de periodic 1971 Studii Clasice: StCl COSTA, Traian (autor) Primul Congres al limbii latine Studiile clasice în România 241-243 română
articol de periodic 1971 Studii Clasice: StCl PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ANTIQUITAS GRAECO-ROMANA AC TEMPORA NOSTRA. Acta Congressus internationalis habili Brunae diebus 12-16 mensis Aprilis MCMLXVI. Edendum curauerunt Jan Burian et Ladislav Vidman. Pragae, Academia, MCMLXVIII, 585 p. + 9 pl. RECENZII 354-356 română
articol de periodic 1973 Studii Clasice: StCl SLUȘANSCHI, Dan (autor) Primul Congres internațional de tracologie (Sofia, 5-10 iulie 1972) Studiile clasice în lume 183-184 română
articol de periodic 1973 Studii Clasice: StCl PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Al VI-lea Congres de epigrafie greacă și latină (München, 18-23 septembrie 1972) Studiile clasice în lume 185-187 română
articol de periodic 1973 Studii Clasice: StCl PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Al IX-lea Congres internațional de studii asupra frontierelor romane (Mamaia, 6-13 septembrie 1972) Studiile clasice în România 195-197 română
articol de periodic 1973 Studii Clasice: StCl NASTA, Mihai (autor) Congresul Asociației științifice internaționale „Ouidianum" (Constanța, 25-30 august 1972) Studiile clasice în România 206-209 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice: StCl FISCHER, Iancu (autor) Al VI-lea Congres Internațional de Studii Clasice (Madrid, 2-6 septembrie 1974) Studiile clasice în lume 207-208 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice: StCl PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Actes du IXe Congrès international d'études sur les frontières romaines (Mamaia, 6-13 septembre 1972), édités par D. M. Pippidi, Bucarest-Köln, Editura Academiei - Böhlau Verlag, 1974, 557 p. In 8° + 74 planșe. RECENZII 368 română
articol de periodic 1981 Studii Clasice: StCl FISCHER, Iancu (autor) Al VII-lea Congres al Federației Internaționale a Asociațiilor de Studii Clasice Studiile clasice în lume 81-82 română
articol de periodic 1988 Studii Clasice: StCl FISCHER, Iancu (autor) Actes du VIIe Congres de la Fédération Internationale des Associations d'Etudes Classiques. Publiées par János HARMATTA, I-II. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984, 464 + 613 p. RECENZII 138-139 română
articol de periodic 1988 Studii Clasice: StCl Le IXe Congres de la Fédération Internationale des Associations d'Etudes Classiques (FIEC) 175 franceză
articol de periodic 1983 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 30, nr. 2, seria Artă plastică istorie (Istorie); Istoria artei (Istoria artei); Cinematografie (cinematografie); Teatru (teatru); Muzică (Muzică); Arhitectură; Artă plastică; istoria teatrului; Istoria filmului; Cronică de film; artă vizuală; istoria muzicii; cronică teatrală; cronică muzicală PETRESCU, Paul (autor) Al II-lea Congres al Societății internaționale de etnologie și folclor european de la Suzdal (U.R.S.S.), 1982 Cronica 87-89 română
articol de periodic 1965 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4 epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală NICOLĂESCU-PLOPȘOR, C S (autor) Prezențe românești peste hotare Cronică 827-830 română
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) Al III-lea congres de arheologie slavă, Bratislava 7-14 septembrie 1975 Cronica vieţii ştiinţifice 279-280 română
articol de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală PREDA, Constantin (autor) , POENARU BORDEA, Gh (autor) Al II-lea Congres internațional de tracologie, București, 4-10 septembrie 1976 3-18 română
articol de periodic 1983 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Al X-lea Congres internațional de științe pre- și protoistorice Cronica 76-79 română
articol de periodic 1986 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală PREDA, Constantin (autor) Al XVI-lea Congres internațional de științe istorice, Stuttgard, 25 august - 1septembrie 1985 Editorial 3-4 română
articol de periodic 2003-2005 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA) epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală PALINCAȘ, Nona (autor) Al X-lea Congres al Asociației Europene a Arheologilor (EAA) Cronica 397-405 română
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, I epoca fierului; traci; Republica Moldova; Congres; tracologie NICULIȚĂ, Ion (autor) The IXth International Congress of Thracology 7-8 engleză