Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 75 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1967 Ziridava. Studia Archaeologica, I DORNER, Egon (autor) Cu privire la ruinele unei biserici de lîngă Arad din feudalismul timpuriu
articol de periodic 1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V ESKENASY, Victor (autor) Hălmagiu, un sat medieval din Țara Crișului Alb (secolele XIV-XV). Considerații istorice
articol de periodic 1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI BORONEANȚ, Vasile (autor) Sondajul arheologic privind feudalismul timpuriu de la Zăbrani - Sătuț
articol de periodic 1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI GLUCK, Eugen (autor) Unele informații provenite din cronicile medievale referitoare la zona Aradului (secolele VIII-X)
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII SUCIU, I.D. (autor) Contribuții la cunoașterea unității poporului român în evul mediu
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Dicționar enciclopedic de artă medievală - Drăguț Vasile
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX KOVACH, Geza (autor) Sisteme medievale pentru măsurarea suprafețelor
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X RUSU, Mircea (autor) Cetățile transilvănene din secolele IX-XI și importanța lor istirică
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X TRAPCEA, Theodor (autor) Contribuții la istoria Aradului în perioada stăpînirii otomane
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ARIMIA, Vasile (autor) , MOISUC, Elena (autor) O descriere inedită a teritoriului și oamenilor din fostul comitat Arad la sfîrșitul sec. Al XVIII-lea
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ILEA, Ana (autor) , POPOVICI, Ioan (autor) Răscoala lui Horia. Cloșca și Crișan în comitatul Arad
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI THEODORESCU, Răzvan (autor) Confluențe culturale în primul ev-mediu românesc și spațiul arădean
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI CHIRILĂ, Eugen (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Tezaurul monetar de la Visuia, sec. XVII
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI CHIRILĂ, Eugen (autor) Tezaurul monetar de la Dumitrița. Sec. XVII
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI GLUCK, Eugen (autor) Unele probleme ale trecerii de la feudalism la capitalism în agricultura arădeană
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI COSTESCU, Eleonora (autor) Steaguri de breaslă (pictate) în Banat în veacurile XVIII-XIX
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI RĂDULESCU, Rodica (autor) , ȚÎRCUȘ, Gheorghe (autor) Considerații privind eliberarea din iobăcie și înnobilarea unor familii de țarani români din Ținutul Hălmagiului în sec. XVII și XVIII
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII PASCU, Ștefan (autor) Din trecutul județului Arad. Populația medievală pînă la mijlocul secolului al XVI-lea
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII GRECEANU, Eugenia (autor) , MUNTEANU, Trucă (autor) O construcție medievală din familia ctitoriilor cneziale românești (Dezna, jud. Arad)
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII ROȘUȚ, Nicolae (autor) Voievodatul Transilvaniei - vol II - Pascu Ștefan
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII ILEA, Ana (autor) Organizarea domeniului Beliu în secolul al XVIII-lea
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII GORUN, Gheorghe (autor) Un document referitor la starea țărănimii de pe domeniul Beliu la mijlocul secolului al XVIII-lea
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Repertoriul cetăților feudale de pe teritoriul județului Arad (III)
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV BEJAN, Adrian (autor) , IAMBOR, Petru (autor) , MATEI, Ștefan (autor) Cercetări arheologice în așezarea feudal - timpurie de la Cenad (1974, 1975)
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații asupra locuirii feudale de la Cladova, județul Arad, în lumina descoperirilor arheologice și a unor noi investigații istorice
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV CRAINIC, Paul-Dorin (autor) Considerații istorico-arhitecturale privind Aradul secolelor XII-XIV
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la legăturile Aradului cu Țara Rpmânească și Moldova (pînî la 1700)
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV MEDELEANU, Horia (autor) Aradul în secolul al XVIII-lea pe baza conscripției străzilor din anul 1873
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV MEDELEANU, Horia (autor) Un document din secolul al XVIII-lea referitor la viticultorii din Arad
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI BORONEANȚ, Vasile (autor) , HUREZAN, Pascu (autor) Cimitirul din secolele XI-XII de la Cladova, județul Arad
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI BORONEANȚ, Vasile (autor) , HUREZAN, Pascu (autor) Cetatea de la Cladova - reședința voievodatului Transilvaniei - Pousa
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI MANEA, George (autor) Podgoria Aradului în feudalismul dezvoltat (secolele XIV-XVII)
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI RUSU, Adrian (autor) Documente inedite din prima jumătate a secolului al XVI-lea
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI LĂZĂRESCU, Dan (autor) Ecouri europene ale răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII RUSU, Adrian (autor) Un proces de moștenire din anul 1426, pentru stăpîniri la Grădiște (Sarmizegetusa) și implicațiile lui în Hunedoara și Zarand
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII COLTA, Elena (autor) Orașul Hălmaghiu la mijlocul veacului al XVIII-lea. Date oferite de conscripția fiscală din anul 1758
articol de periodic 1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX BEJAN, Adrian (autor) , CIUPE, Valeria (autor) Organizarea cnezialî în Banat în secolul al XIV-lea
articol de periodic 1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX GLUCK, Eugen (autor) Pe urmele globurilor pîmîntești medievale
articol de periodic 1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la istoria medicală medievală a Aradului
articol de periodic 1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX DEMȘEA, Dan (autor) Locuiri și vetre în Munții Zarandului sau "lumea lui Horea" la 1784-1785
articol de periodic 1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX GLUCK, Eugen (autor) Relatările din presa cehă și poloneză privind răscoala din 1784
articol de periodic 1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX GLUCK, Eugen (autor) Procesul familiei Telegedi 1568-1572 - Blazovich Laszlo, Geczi Lajos
articol de periodic 1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI BĂCUIEȚ, Dan (autor) Noi descoperiri feudal-timpurii pe teritoriul orașului Alba Iulia
articol de periodic 1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI HUREZAN, Pascu (autor) , SZATMARI, Imre (autor) Colecția de cahle și de ochiuri de cahlă din evu mediu tîrziu a Muzeului din Arad
articol de periodic 1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI DOGARU, Maria (autor) Bulele de aur folosite în cancelariile Șării Românești și Moldovei, surse pentru cunoașterea artei feudale românești
articol de periodic 1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI GLUCK, Eugen (autor) Așezările din sangeacul Timișoarei și Moldova în epoca turcească, 1554-1579 - Engel Pal
articol de periodic 2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII ȚIGU, Viorel (autor) Mișcarea de "lotrie" (haiducie) din Banatul istoric al secolului XVIII
articol de periodic 2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII LĂZĂRESCU, Dan (autor) Gravuri austriece despre Banat, Transilvania, Oltenia în prima jumătate a sec. al XVII-lea
articol de periodic 2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII BARBU, Mircea (autor) Cetăți medievale din județul Arad - A.A. Rususu, Hurezean P.
articol de periodic 2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII TĂTAR, Octavian (autor) Anul 1541 în istoria Transilvaniei. Realități politico-diplomatice și militare
articol de periodic 2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII TĂTAR, Octavian (autor) Disputa transilvano-habsburgică pentru Partium (1556-1565)
articol de periodic 2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII MUREȘAN, Augustin (autor) Scena săgetării corbului reprezentată în sigilii domnești din secolul al XVIII-lea
articol de periodic 2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra unor aspecte ale debutului legăturilor politice și regilioase ale formațiunii politice intracarpatice conduse de ducele Gylas cu imperiul bizantin la mijlocul secolului al X-lea
articol de periodic 2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV BORONEANȚ, Vasile (autor) , DEMȘA, Dan (autor) Cercetările arheologice de la Conop "Cotărci" din 1972. Probleme legate de la stela funerară din cimitirul de secol XII-XVII
articol de periodic 2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV LASCU, Horia (autor) Estimarea populației scaunului Sibiu între secolele XIV-XVII
articol de periodic 2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV MUREȘAN, Augustin (autor) Tipare sigilare de breaslă timișorene din secolele XVII-XIX
articol de periodic 2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV MUREȘAN, Augustin (autor) Stema familiei Huniazilor pe o arbaletă din secolul al XV-lea
articol de periodic 2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asediul Chiliei (iunie 1462) - acțiune antiotomană sau agresiunea Moldovei împotriva Țării Românești
articol de periodic 2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV GHIȚĂ, Eugen (autor) Realități demografice în orașul Arad în secolul al XVIII-lea
articol de periodic 2012 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVI OȚA, Silviu (autor) Tombs with Jewels in the Bysantine Tradition discovered on the present-day teritory of Romania, North of the Danube (and of the 11th century - the 14th century)
articol de periodic 2012 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVI ANDREICA, Luminița (autor) Dental Indicators of Stress and Diet Habots of Individuals Discovered in the Oasuary of the medieval church in Tauț (Arad County)
articol de periodic 2012 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVI HUREZAN, George (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , NIȚOI, Anca (autor) Medieval and early mpdern military items discovered in the village of Tauț (Arad county, Western Romania)
articol de periodic 2012 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVI GHEMIȘ, Călin (autor) , ZGARDAN, Constantin (autor) The siege of the fortification on Oradea (1602) reflected on Baroque Medals
articol de periodic 2012 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVI GRUIA, Ana-Maria (autor) Depictions of Smokers on Stove Tiles (17th-19th centuries)
articol de periodic 2013 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVII HUREZAN, Pascu (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) The medieval church in the village of Secaș (Arad County) and its vestigeas
articol de periodic 2014 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVIII BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan (autor) On the Two-Room Dwelling from Precinct IV of the Early Medieval Fortification in Dăbîca )Cluj County) and the Chronology of the First Stage of Fortification
articol de periodic 2014 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVIII DRAGOTĂ, Aurel (autor) Eggs as Offwrings in Tenth-Eleventh Century Necropolises
articol de periodic 2014 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVIII KEREKES, Gyorgy (autor) , SZATMARI, Imre (autor) Medieval Villages in the Fields Surrounding Mezohegyes
articol de periodic 2014 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVIII GALL, Erwin (autor) The Significance of the Sites "Așezare" and "Necropolă" on "Dealul Viilor" in the Development of Habitat on the Micro-area of Sighișoara during the Middle Ages (Twelfth-Thirteenth Century). Human Landscape of the Sighișoara Region from the 12th-13th Centu
articol de periodic 2014 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVIII NIȚOI, Anca (autor) , URDUZIA, Claudia (autor) Elements of Fortification of the Medieval and Early Modern City of Sibiu. The Rower Gate and Gate's Bastion. Historical and Archaeological Considerations
articol de periodic 2014 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVIII KOPECZNY, Zsuzsanna (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) Medieval Stove Tiles in the Collection of the Museum of Banat Discovered in the Fortification of Șoimuș (Arad County)
articol de periodic 2015 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIX GALL, Erwin (autor) The archaeological research state of 9/10-11th centuries in Moldova /Romania). Some thoughts on funerary places and stray finds (axes)
articol de periodic 2016 Ziridava. Studia Archaeologica, XXX BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan (autor) , BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda (autor) Old and New Archeological Researches Regarding the Early Medieval Habitat in Sylvanian Basin
articol de periodic 2016 Ziridava. Studia Archaeologica, XXX OȚA, Silviu (autor) , SAMSON, Andra (autor) Several Observations on the Medieval Battle Knives Fround on the Territory of Romania (The MNIR Collection)
articol de periodic 2016 Ziridava. Studia Archaeologica, XXX MĂRGINEAN, Florin (autor) Ottoman-Turkish Archaeological Research in the Arad County. Turkish Strongs in the Second Half of the 16th Century between Mureș and Crișul Alb (The Beginning of a thematic Approach)