Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 17 publicații
  • 26 de volume
  • 27 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1978 Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane: sinonimia adjectivală
Număr de volume:1
gramatică; morfologie; limba română; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii române; analiză lingvistică FORĂSCU, Narcisa (autor)
carte 1976 Cahiers de grammaire
Număr de volume:1
lingvistică; limba franceză; gramatică; verb; gramatica limbii române; caiet de gramatică CRISTEA, Teodora (autor), VIȘAN, Viorel (autor), CUNIȚĂ, Alexandra (autor), DRĂGHICEANU, Janeta (autor), TOLU, Viorica (autor), TUȚESCU, Mariana (autor)
carte 1995 Concept of modern grammar
Număr de volume:1
gramatică; Limba engleză; gramatica limbii engleze CORNILESCU, Alexandra (autor)
carte 1973 Cours de sémantique
Număr de volume:1
filologie; limba franceză; gramatică; curs universitar; semantică; suport de curs; gramatica limbii franceze lect. univ. dr., TUTESCU, Mariana (autor)
carte 1972 Culegere de texte pentru gramatica comparată a limbilor slave
Număr de volume:1
Fonetică; gramatică; morfologie; curs universitar; gramatică comparată; suport de curs; limbi slave; culegere de texte; limbă slavă LINȚĂ, Elena (autor)
carte 1977 Curs de gramatică istorică a limbii sîrbocroate
Număr de volume:1
filologie; gramatică; curs universitar; suport de curs; limba croată; limba sârbă; lingvistica VESCU, Victor (autor)
carte 1996 Elemente de gramatică funcţională a limbii ruse
Număr de volume:1
filologie; lingvistică; gramatică; curs universitar; rusă; limba rusă; suport de curs; gramatica limbii ruse VAIMBERG, Solomon (autor)
carte 1986 Grammatical categories of English (ediţia a doua revăzută)
Număr de volume:1
gramatică; morfologie; Limba engleză; gramatica limbii engleze; categorii gramaticale lect. Dr., DUȚESCU-COLIBAN, Tania (autor)
carte 1986 Intonation and meaning in present-day English: a special course
Număr de volume:1
filologie; Fonetică; lingvistică; gramatică; curs universitar; Limba engleză; suport de curs; fonologie; fonetica limbii engleze PETRI, Lucreția (autor)
carte 1975 Introducere în morfosintaxa istorică a limbii române
Număr de volume:1
gramatică; limba română; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii române; morfosintaxă DIMITRESCU, Florica (autor)
carte 1975 Le locatif spatio - temporel en français contemporain
Număr de volume:1
limba franceză; gramatică; curs universitar; gramatica limbii franceze; locativ; locativ spaţio - temporal CRISTEA, Teodora (autor)
carte Limba română contemporană: manual pentru studenţii străini
Număr de volume:3
vocabular; Fonetică; gramatică; limba română; manual; curs universitar asistent universitar, IONESCU, Adriana (autor), IONESCU, Adriana (autor), IONESCU, Adriana (autor), asistent universitar, SARAMANDU, Manuela (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), Conf. Dr., BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
carte 1985 Morfologia istorică a limbii latine
Număr de volume:1
limba latină; gramatică; morfologie; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii latine FISCHER, Iancu (autor)
carte 1973 Morphosyntaxe du français contemporain
Număr de volume:1
limba franceză; gramatică; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii franceze; franceză; morfosintaxă CRISTEA, Teodora (autor)
carte 1995 Prelegeri de gramatică rusă: din istoria gramaticilor contrastive ruso-române
Număr de volume:1
gramatică; curs universitar; rusă; limba rusă; prelegeri; suport de curs; istorie modernă românească WOLF, Siegfried (autor)
carte 1976 Relations et fomes casuelles en français contemporain
Număr de volume:1
limba franceză; gramatică; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii franceze; franceză CRISTEA, Teodora (autor)
carte 1996 Sistemul părţilor de vorbire în gramatica chineză
Număr de volume:1
gramatică; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii chineze; limba chineză; chineză VIȘAN, Florentina (autor)
volum de carte 1978 Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane: sinonimia adjectivală, anul 1978 vocabular; adjectiv; gramatică; morfologie; limba română; lexic; analiză lingvistică; sinonimie adjectivală; relaţie semantică; semantică; analiză structurală; sinonim; concept; gramatica limbii române; limba română contemporană FORĂSCU, Narcisa (autor)
volum de carte 1976 Cahiers de grammaire, anul 1976, Le verbe et le groupe verbal lingvistică; limba franceză; gramatică; sintaxă; verb; semantică; gramatica limbii franceze; caiet de gramatică; grup verbal; determinant verbal; structură impersonală CRISTEA, Teodora (autor), VIȘAN, Viorel (autor), CUNIȚĂ, Alexandra (autor), DRĂGHICEANU, Janeta (autor), TOLU, Viorica (autor), TUȚESCU, Mariana (autor)
volum de carte 1995 Concept of modern grammar, anul 1995, A generative grammar perspective lingvistică; gramatică; sintaxă; Limba engleză; gramatica limbii engleze CORNILESCU, Alexandra (autor)
volum de carte 1973 Cours de sémantique, anul 1973 filologie; Lexicologie; limba franceză; gramatică; lexic; dicţionar; sinonimie; antonim; antonimie; sens gramatical; semantică generativă; frază; epistemă; hiponimie; hiperonimie; omonim; omonimie; polisemantism; analiză componenţială; sem; metasem; sinecdocă; figură de stil semantică; metonimie; gramatica limbii franceze; franceză; relaţie semantică; sens lingvistic; sens lexical; analiză semică; semantică; limbaj; figură de stil; metaforă; sinonim; frazeologie lect. univ. dr., TUTESCU, Mariana (autor)
volum de carte 1972 Culegere de texte pentru gramatica comparată a limbilor slave, anul 1972, Limbile slave apusene gramatică; limba slovacă; gramatică comparată; limba polonă; limbi slave; slavă; kaşubă; limba lituaniană; limbi slave apusene; limba cehă; limba luzaciană inferioară; limba luzaciană superioară; limba slovină; limba polabă LINȚĂ, Elena (autor)
volum de carte 1977 Curs de gramatică istorică a limbii sîrbocroate, anul 1977 filologie; Fonetică; lingvistică; vocală; consoană; adjectiv; limba croată; limba sârbă; pronume; limba bosniacă; părţi de vorbire; gramatică; morfologie; verb; limba sârbo-croată; substantiv; limbi slave VESCU, Victor (autor)
volum de carte 1996 Elemente de gramatică funcțională a limbii ruse, anul 1996, Exprimarea relațiilor spațiale și temporale filologie; lingvistică; gramatică; limba rusă; gramatica limbii ruse; relaţii temporale; relaţii spaţiale VAIMBERG, Solomon (autor)
volum de carte 1974 Elemente de istorie a limbii române literare moderne, anul 1974, Probleme de normare a limbii române literare moderne (1830 - 1880) Ion Heliade Rădulescu; Junimea; Secolul al XIX-lea; generaţia paşoptistă; Societatea Academică Română; gramatică; modernizarea limbii române; curentul lingvistic naţionalist; istoria limbii literare române; stilul ştiinţific; stilul administrativ; stilul publicistic; perioada paşoptistă; istoria limbii române; evoluţia limbii române; limba română literară; stiluri funcţionale ale limbii române; limba română literară modernă; limba română; paşoptism; Literatura română; ortografie; dicţionarul limbii române; naţionalism DIACONESCU, Paula (autor)
volum de carte 1999 Glosar dialectal. Muntenia, anul 1999 Muntenia; Daco romanii; gramatică; lexic; dicţionar; dialectologie MARIN, Maria (autor), MĂRGĂRIT, Iulia (autor)
volum de carte 1975 Gramatica limbii ebraice vechi, anul 1975 gramatică; limba ebraică; ebraică; gramatica limbii ebraice; fonetica limbrii ebraice; morfologia limbii ebraice ALEXANDRU, Ioan (autor)
volum de carte 1986 Grammatical categories of English (ediția a doua revăzută), anul 1986 timp; gramatică; morfologie; Limba engleză; gramatica limbii engleze; categorii gramaticale; persoană; timp verbal; mod; moduri verbale; engleză; morfem; morfologie derivaţională; morfologie flexională; număr; gen lect. Dr., DUȚESCU-COLIBAN, Tania (autor)
volum de carte 1986 Intonation and meaning in present-day English: a special course, anul 1986 filologie; lingvistică; gramatică; Limba engleză; fonologie; fonetica limbii engleze; engleză; engleză contemporană PETRI, Lucreția (autor)
volum de carte 1975 Introducere în morfosintaxa istorică a limbii române, anul 1975 adjectiv; gramatică; limba română; articol; Română; flexiune; flexiune pronominală; numeral; substantiv; gramatica limbii române; morfosintaxă; pronume; morfosintaxa limbii române; flexiune nominală DIMITRESCU, Florica (autor)
volum de carte 1975 Le locatif spatio - temporel en français contemporain, anul 1975 caz gramatical; limba franceză; gramatică; verb; predicat; substantiv; locativ situativ; complement; funcţie cazuală; gramatica limbii franceze; locativ; locativ spaţio - temporal; locativ spaţial; locativ temporal; locativ spaţial fundamental CRISTEA, Teodora (autor)
volum de carte 1978 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, I, anul 1978 vocabular; Fonetică; gramatică; morfologie; limba română; sintaxă; fonetica limbii române; limba română contemporană; parte de propoziţie; manual; curs universitar; lexic; parte de vorbire; frazeologie; gramatica limbii române asistent universitar, IONESCU, Adriana (autor), asistent universitar, SARAMANDU, Manuela (autor), Conf. Dr., BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1981 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, II, anul 1981 vocabular; Fonetică; gramatică; morfologie; limba română; sintaxă; fonetica limbii române; limba română contemporană; parte de propoziţie; manual; curs universitar; lexic; parte de vorbire; frazeologie; gramatica limbii române IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1981 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, III, anul 1981 vocabular; Fonetică; gramatică; morfologie; limba română; sintaxă; fonetica limbii române; limba română contemporană; parte de propoziţie; manual; curs universitar; lexic; parte de vorbire; frazeologie; gramatica limbii române IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1984 Linguistique et techniques d`enseignement, anul 1984 lingvistică; gramatică; didactică; lingvistică aplicată; tehnici de predare; didactica de predare a unei limbi secundare; însuşirea unei limbi; didactica limbii secundare; metode de predare; limbă secundară; lingvistică teoretică; joc de învăţare; exerciţiu; parafrază; competenţă CRISTEA, Teodora (autor)
volum de carte 1988 Manual de limba bengali, anul 1988 Fonetică; gramatică; morfologie; sintaxă; manual; curs universitar; limbă orientală; limba bengali; bengali BHOSE, Amita (autor)
volum de carte 1985 Morfologia istorică a limbii latine, anul 1985, Substantivul latină; limba latină; gramatică; morfologie; substantiv; declinare; tipuri flexionare; flexiune atematică; flexiune tematică; limbi italice; substantiv latin; limbi indo-europene; flexiune nominală; categorii gramaticale; limbi romanice; gramatica limbii latine; morfologie istorică FISCHER, Iancu (autor)
volum de carte 1973 Morphosyntaxe du français contemporain, anul 1973, Les substituts limba franceză; gramatică; gramatica limbii franceze; franceză; morfosintaxă; substitut; substitut de identitate; substitut adverbial; substitut spaţio-temporal; substitut aspectual; substitut de macrosegment; substitut prepoziţional; înlocuitor; substitut pronominal; substitut nominal; pronume; substitut numeric; substitut non-numeric CRISTEA, Teodora (autor)
volum de carte 1995 Prelegeri de gramatică rusă: din istoria gramaticilor contrastive ruso-române, anul 1995 lingvistică; gramatică; rusă; limba rusă; studiu comparativ; limbi slave; Gramatica ruso-română; istoria gramaticii; Ştefan Margela; Vasile Peltechi; Alexandru Coşula; influenţe ruseşti; Emanuil Grigorovitza; istorie modernă românească; cercetare lingvistică; gramatica limbii ruse; Meletie Smotriţki WOLF, Siegfried (autor)
volum de carte 1976 Relations et fomes casuelles en français contemporain, anul 1976 limba franceză; gramatică; morfologie; sintaxă; verb; caz; locativ abstract; translativ; locativ posesiv; desinenţe cazuale; gramatica limbii franceze; locativ; locativ spaţial; funcţie cazuală; franceză; relaţie cazuală CRISTEA, Teodora (autor)
volum de periodic 2010 Romanoslavica: Rsl, XVI, nr. în TOM: 1, anul 2010 Asociaţia Slaviştilor din România (asociaţie); lingvistică (Ştiinţă); gramatică (Ştiinţă); Recenzie (Text de critică); lexic (subiect); Maria Osman Ravera (filolog); Universitatea din Bucureşti (universitate); slavistică (domeniu de cercetare); etimologie (lingvistică); limbi slave (lingvistică) Prof. Dr., GEAMBAȘU, Constantin (redactor), Prof. Dr., MITU, Mihai (redactor), Conf. Dr., MANGIULEA, Mariana (redactor), Prof. Dr., OLTEANU, Antoaneta (redactor responsabil)
volum de carte 1996 Schiță de tipologie a graiurilor din Moldova (pe baza regulilor fonologiei nivelului cuvântului), anul 1996 gramatică; dialectologie; grai; lingvistică aplicată; fonologie; tipologie lingvistică; idiom; grai moldovenesc; gramatică transformaţională; dialectologie transformaţională IONESCU-RUXĂNDOIU, Liliana (autor)
volum de carte 1996 Sistemul părților de vorbire în gramatica chineză, anul 1996 gramatică; parte de vorbire; gramatica limbii chineze; limba chineză; părţi de vorbire; chineză VIȘAN, Florentina (autor)
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 2 ONU, LIVIU (autor) O gramatică a limbii române tipărită la București, 1869, atribuită greșit lui Aron Pumnul 323 română
articol de periodic 1938 Balcania, I etnografie (disciplină); filologie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); lingvistică (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice (instituţie academică); Balcania (periodic român) CAPIDAN, Theodor (autor) Fugat,-ă Miscellanées 245 franceză
articol de periodic 2018 Litua - Studii și Cercetări, XX periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) DUDĂU, Ana Maria (autor) Aspecte ale dinamicii lexicale în limbajul presei Oltenești II. Istorie 526-532 română
articol de periodic 2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie VASILESCU, Nora (autor) Mecanisme mentale de construcție a basmului Etnografie, folclor, etnologie 106-111 română; engleză
articol de periodic 1960 Studii Clasice: StCl, II KARAKULAKOV, Vladimir V. (autor) K vosprosu o klassificații ceastei reci u Aristotelea (К вопросу о классификации частей речи у Аристотеля) Comunicări şi studii 77-84 rusă
articol de periodic 1960 Studii Clasice: StCl, II ILIESCU, Maria (autor) O construcție populară latinească: propoziția completivă cu conjunctivul fără conjuncție Note şi discuţii 331-336 română, rusă, franceză
articol de periodic 1962 Studii Clasice: StCl, IV VANȚ-ȘTEF, Felicia (autor) Aoristul sigmatic cu flexiune tematică Comunicări şi studii 19-28 română, rusă, franceză
articol de periodic 1962 Studii Clasice: StCl, IV POPESCU, Sebastiana (autor) Exprimarea factitivului în limba greacă Comunicări şi studii 29-34 română, rusă, franceză
articol de periodic 1962 Studii Clasice: StCl, IV POGHIRC, Cicerone (autor) I.M. TRONSKI, Историческая грамматика латинского языка, Moscova, Editura pentru literatură în limbi străine, 1960, 320 pag. RECENZII 386-387 română
articol de periodic 1963 Studii Clasice: StCl, V GRAUR, Alexandru (autor) Verbe latinești în -ito Comunicări şi studii 7-11 română, rusă, franceză
articol de periodic 1963 Studii Clasice: StCl, V LUPAȘ, Liana (autor) GIUSEPPINO PERNICE, Contributo ad uno studio sistematico dei preverbi in greco. (Serie « Humanitatis Studiorum Subsidia », nr. 1), Torino, Arti Grafiche Gili, 1962, 20 p. RECENZII 396 română
articol de periodic 1964 Studii Clasice: StCl, VI WALD, Lucia (autor) A. A. DERIUGHIN, I. I. STEPANOV, Классическая филология, Saratov, 1961, 109 p. RECENZII 437-439 română
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) NICOLAIE, V. (autor) Observații asupra sufixului latin -sco Comunicări şi studii 137-141 română
articol de periodic 1971 Studii Clasice: StCl, XIII ȘTEF, Felicia (autor) Perioada condițională a limbii grecești ca unitate a prolazei și a apodozei Comunicări şi studii 47-57 română
articol de periodic 1971 Studii Clasice: StCl, XIII EDELSTEIN, Frieda (autor) Despre funcțiile sintactice ale nominativului cu infinitivul în limba latină Note şi discuţii 149-155 română, germană
articol de periodic 1971 Studii Clasice: StCl, XIII GRAUR, Alexandru (autor) XAVIER MIGNOT, Les verbes dénominatifs latins, Paris, Klincksieck, 1969, 417 p. RECENZII 297-298 franceză
articol de periodic 1974 Studii Clasice: StCl, XVI MARINESCU-HIMU, Maria (autor) GHEORGHIOS D. BABINIOTIS, То ρέμα της Ελληνίκης, Δομικαί εξελίξεις και συστηματοποίησις του ρήματος της ελληνίκης (αρχαίας και νέας), Atena, Εθνικον και Καποδιστριακον Πανεπιστήμιον Αθηνών. Φιλοσοφική σχολή, 1972, 320 p. RECENZII 344-346 română
articol de periodic 1974 Studii Clasice: StCl, XVI GRAUR, Alexandru (autor) PROBLEME DER LATEINISCHEN GRAMMATIK, herausgegeben von Klaus Strunk, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1913, IX + 451 p. (Wege der Forschung, XCIII). RECENZII 346-347 română
articol de periodic 1981 Studii Clasice: StCl, XX CREȚIA, Gabriela (autor) Două adjective latine de opinie Comunicări şi studii 33-37 română
articol de periodic 1985 Studii Clasice: StCl, XXIII LÖFSTEDT, Bengt (autor) Sprachliches zur Vulgata Comunicări şi studii 73-84 germană
articol de periodic 1988 Studii Clasice: StCl, XXV BECHET, Florica (autor) Din nou despre perfectul indicativ latin Note şi discuţii 79-87 română
articol de periodic 2001-2003 Studii Clasice: StCl, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer LAVENCY, Marius (autor) A propos de la syntaxe de constructions en ita ut du latin classique Comunicări şi studii 217-224 franceză
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European: SECE, II, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Încadrarea morfologică în română și albaneză a substantivelor de declinarea a III-a din latină Cuvintele şi dialogul cultural 78-89 română
articol de periodic 1996 Thraco-Dacica, XVII, nr. 1-2 Cercetări arheologice (cercetare); studii de lingvistică (Studii); daci (populaţie antică); geţi (populaţie antică); geto-daci (populaţie antică); traci (populaţie antică); Thraco-Dacica (periodic); etnografie (domeniu); arheozoologie (ramură a arheologiei); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Institutul Român de Tracologie (institut de cercetare); Antropologie culturală (ramură a antropologiei); Antropologie fizică (ramură a antropologiei) A., Evdoșenko (autor) Istoria limbii și istoria poporului LINGVISTICĂ 86 română
articol de periodic 1997 Thraco-Dacica, XVIII Cercetări arheologice (cercetare); studii de lingvistică (Studii); daci (populaţie antică); geţi (populaţie antică); geto-daci (populaţie antică); traci (populaţie antică); Thraco-Dacica (periodic); etnografie (domeniu); arheozoologie (ramură a arheologiei); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Institutul Român de Tracologie (institut de cercetare); Antropologie culturală (ramură a antropologiei); Antropologie fizică (ramură a antropologiei) BAHRI, Beci (autor) À props de’un phenomene phonetique commun a l’albanais et au thrace LINGVISTICĂ 24 franceză
articol de periodic 1998 Thraco-Dacica, XIX, nr. 1-2 Cercetări arheologice (cercetare); studii de lingvistică (Studii); daci (populaţie antică); geţi (populaţie antică); geto-daci (populaţie antică); traci (populaţie antică); Thraco-Dacica (periodic); etnografie (domeniu); arheozoologie (ramură a arheologiei); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Institutul Român de Tracologie (institut de cercetare); Antropologie culturală (ramură a antropologiei); Antropologie fizică (ramură a antropologiei) G., Mihăilă (autor) Mots roumains d' origine autochtone, attestes au cours du premier siecle de l'ecriture roumaine (1521-1621) LINGVISTICĂ 33 franceză
articol de periodic 1998 Thraco-Dacica, XIX, nr. 1-2 Cercetări arheologice (cercetare); studii de lingvistică (Studii); daci (populaţie antică); geţi (populaţie antică); geto-daci (populaţie antică); traci (populaţie antică); Thraco-Dacica (periodic); etnografie (domeniu); arheozoologie (ramură a arheologiei); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Institutul Român de Tracologie (institut de cercetare); Antropologie culturală (ramură a antropologiei); Antropologie fizică (ramură a antropologiei) GUSTAVO ADOLFO LORIA, Rivel (autor) Linguistic studies LINGVISTICĂ 50 englez