Buletinul Societății Politecnice: BSP, nr. în TOM: 1, 1899


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Planșă. Determinarea distantei de transport la miscarea terasamentelor română
articol de periodic inginer-inspector, DIMITRESCU-TASSIANU, Gr. (autor) Intristată Adunare română
articol de periodic Proiectul unei magasii de silosuri română
articol de periodic Proiectul unei magasii cu silosuri română
articol de periodic Planșă română
articol de periodic Planșe. Pod peste Teleajen română
articol de periodic Supliment la "Buletinul Soc. Polytechnice" română
articol de periodic Copie după petițiunea înregistrată la No. 13,536 din 12 August 1899 română
articol de periodic Note sur la Societe Polytechnique 237-239 franceză
articol de periodic Lista membrilor Societăței Polytechnice 2-15 română
articol de periodic Lipsa de vagoane 17-21 română
articol de periodic Amelioratiuni care ar putea fi aduse in relațiunile dintre administrațiunile drumurilor de fer al uniunei internaționale, ale uniunei germane (Verein) etc., intru ceea ce privesce schimbarea materialului de transport. 21-29 română
articol de periodic inginer, SOLOMON, I. (autor) Determinarea distanței de transport la mișcarea terasamentelor 29-33 română
articol de periodic Cronica 33-36 română
articol de periodic Corespondența 36 română
articol de periodic Bibliografii 38 română
articol de periodic Publicațiuni 38 română
articol de periodic Publicațiuni 38-39 română
articol de periodic Tarifele de calatorii 41-47 română
articol de periodic inginer, CONSTANTINESCU, Tancred (autor) Nota asupra arcelor de parabolă și arcelor de cerc, cand se pote înlocui fără erore neadmisibilă DS prin DX in formula lui Navier; Linele de Influență a împingerilor si momentelor încovăetore în casul arcelor parabolice 47-58 română
articol de periodic Cronica 59-64 română
articol de periodic Revista publicațiunilor tecnice 64-68 engleză, franceză, germană
articol de periodic Publicațiune 68 română
articol de periodic Dare de seamă de lucrările Societăței 69-70 română
articol de periodic inginer, OPREANU, Aureliu R. (autor) Magaziile cu silosuri in stațiile C.F.R. 72-76 română
articol de periodic Transport de energie 76-82 română
articol de periodic Cronica 82-85 română
articol de periodic Revista publicațiunilor străine 85-87 română
articol de periodic Publicațiune 88 română
articol de periodic inginer, BADESCU, Al. F. (autor) Reconstrucția Podului Teleajen și riparea traveei de 49 m. 89-93 română
articol de periodic Calculul lucrărilor de ciment armat. Aplicabilitatea formulelor relative la un sold omogen bolților de ciment armat 94-96 română
articol de periodic Cronica 97-102 română
articol de periodic Revista publicatiunilor streine 102-105 română
articol de periodic Publicatiune 105-108 română
articol de periodic inginer, GUTZU, Victor (autor) Teorii necesare la cautarile petroleului 109-118 română
articol de periodic Calculul deformațiunilor Boltei 118-119 română
articol de periodic Desvoltarea Industrială și Comercială a Germaniei 119-127 română
articol de periodic Revista publicatiunilor streine pe luna maiu 1899 128-130 română
articol de periodic Publicatiuni 131 română
articol de periodic Forma de radub de la Talcahnano (Chili) 133-142 română
articol de periodic inginer, ALEXANDRINI, Octav (autor) Studii asupra unor erori de nivelment 142-146 română
articol de periodic Calcului unei canalizări electrice, pentru lămpi cu incandescență 146-151 română
articol de periodic Cronica 151-155 română
articol de periodic Revista publicatiunilor streine 155-157 română
articol de periodic Publicațiuni 157 română
articol de periodic Istoricul desvoltarei construcțiunei podurilor metalice 159-167 română
articol de periodic Vehicule electrice 168-173 română
articol de periodic Cronica 173-174 română
articol de periodic Revista publicațiunilor streine 175-178 franceză, engleză
articol de periodic Publicațiuni 179-180 română
articol de periodic Ceremonia înmormîntărei 181-199 română
articol de periodic Istoricul drumurilor de fer în România până în anul 1884 201-204 română
articol de periodic Organisarea serviciului de administrație centrală și cel exterior pe rețele de căi ferate în Europa 205-227 română
articol de periodic Apel către întregul personal al C.F.R. 233-235 română
articol de periodic Construcțiuni de ciment armat (Starea actuală a cestiunei) 243-247 română
articol de periodic CONDIESCU, I. P. (autor) Premiile de Economie în serviciul Întreținerei Căilor ferate 247-250 română
articol de periodic Sporirea debitului Ploești-Predeal 250-258 română
articol de periodic Revista publicațiunilor tecnice 359-364 engleză, franceză
articol de periodic Despre formulele de resistență la tracțiune a trenurilor de drum de fer 365-370 română
articol de periodic Podul de montagiu a Podului Alexandru III de la Paris 371-376 română
articol de periodic Cronica 376-379 română
articol de periodic Revista publicațiunilor tecnice 380-383 engleză, franceză
articol de periodic Publicațiune 385-386 română
articol de periodic Nomografia sau teoria tablourilor grafice (abace) 389-393 română
articol de periodic Metoda grafică pentru recunoascerea și verificarea traseului căilor de drum de fer 394-404 română
articol de periodic Injecția traverselor de drum de fer și lemnelor de construcție prin antisepticile obținute cureziduurile alcaline ale uzinelor de petrol, după Karitscheff 405-409 română
articol de periodic Revista publicațiunilor tecnice 410-412 engleză, franceză
articol de periodic Nomografia sau teoria tablourilor grafice (abace) 413-417 română
articol de periodic Studiu asupra unor erori de nivelment 418-419 română
articol de periodic Cronica 418-424 română
articol de periodic Revista publicațiunilor tecnice 426-429 engleză, franceză