Buletinul Societății Politecnice: BSP, I, 1909


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Comitetul Societății Politecnice pe anul 1909 5-28 română
articol de periodic secretar, SALIGNY, M. (autor) Sedința Comitetului de la 1 Decembrie 1908 31-35 română
articol de periodic secretar, SALIGNY, Mihai (autor) Darea de seamă de mersul Societăței Politecnice în anul 1908 36-38 română
articol de periodic POPESCU, G. (autor) Dare de seamă de mersul financiar al Soc. pe anul 1908 39-48 română
articol de periodic inginer-șef, STRATILESCU, Gr. G. (autor) Nouile vapoare ale Serviciului Maritim Român 49-62 română
articol de periodic Extrase din reviste streine 63-69 română
articol de periodic inginer, GERMANI, D. (autor) Alimentarea Capitalei cu apă subterană de la Ulmi 73-86 română
articol de periodic Noile poduri de șosea peste Siret 87-92 română
articol de periodic inginer, STOICA, Victor V. (autor) Considerațiuni generale asupra regimului bazinului inferior al Siretului la ape maxime 93-98 română
articol de periodic inginer, STEFANESCU-RADU, I. (autor) Întâmpinare la articolul "Uzina centrală pentru producerea și distribuirea energiei în orașul Caracal" 99-103 română
articol de periodic inginer, DELESCU, V. (autor) Răspuns la întâmpinarea d-lui inginer electrician Stefănescu Radu 104-107 română
articol de periodic Extrase din reviste streine 108-112 română
articol de periodic Planșă 113 română
articol de periodic inginer, TEODOR, I. D. (autor) Ședința Comitetului de la 20 decembrie 1908 113 română
articol de periodic inginer, PERIETEANU, Al. (autor) Gara de triagiu în stația Chitila 114-132 română
articol de periodic inginer, WOLFF, E. (autor) Funicular aerian sistem Bleichert instalat la Câmpu-Lung pentru D-l P. Poșoiu 133-141 română
articol de periodic inginer, STEFANESCU-RADU, I. (autor) O lămurire 142-143 română
articol de periodic Planșe 114-116 română
articol de periodic Extrase din reviste streine 144-150 română
articol de periodic Planșă 151 română
articol de periodic inginer, MIREA, Stefan N. (autor) Asupra barajelor de zidărie 151-158 română
articol de periodic Planșe 152-157 engleză
articol de periodic Planșă 158 română
articol de periodic inginer, FILIPESCU, Gh. Em. (autor) Calculul unui cadru 159-168 română
articol de periodic inginer, TUDOR, Ioan (autor) O chestiune de nivelment 169-173 română
articol de periodic Extrase din reviste streine 174-183 română
articol de periodic secretar, TEODORU, I. D. (autor) Ședința comitetului de la 21 ianuarie 1909. 183-185 română
articol de periodic inginer-șef, IONESCU, Ion (autor) Ghețurile Dunării 186-201 română
articol de periodic inginer, STRATILESCU, G. G. (autor) Notă asupra unor încercări făcute cu căldări Babcock & Wilcox în uzina electrică a nouilor ateliere București 202-207 română
articol de periodic inginer, POPESCU, Alexandru I. (autor) Extrase din reviste streine 211-216 română
articol de periodic Dare de seamă asupra exploatărei Căilor Ferate Române în 1907/1908 217-239 română
articol de periodic inginer, BALINSKY, J. (autor) Construcțiunea unui nou vagon regal (no. 1) 240-251 română
articol de periodic inginer, FRUNZA, G. (autor) Tocila artificială 252-257 română
articol de periodic Extrase din reviste streine 258-260 română
articol de periodic Planșe 261-265 română
articol de periodic inginer, NICULESCU, Cristea (autor) Planșeuri în beton armat 261-270 română
articol de periodic inginer, PETCULESCU, Nicolae I. (autor) Legile de organizare ale Corpului Tecnic prusian 271-294 română
articol de periodic inginer, FRUNZA, G. (autor) Tocila arficială 295-302 română
articol de periodic inginer, RADU, E. (autor) Alimentarea cu apă de Dunăre a orașului Turnu-Severin 303-311 română
articol de periodic inginer, ILIESCU, P. (autor) Interpretarea contractului și a condițiunilor generale pentru întreprinderi și lucrări publice 312-338 română
articol de periodic Planșe 339-350 română
articol de periodic inginer, PETCULESCU, Nicolae I. (autor) Legea de organizare a corpului de poduri și șosele din Franța 339-350 română
articol de periodic inginer, PETCULESCU, Nicolae I. (autor) Regulamentul organic al Corpului de poduri și șosele belgian 351-358 română
articol de periodic inginer-șef, GAICU, M. (autor) Tunelul de la Berești 359-366 română
articol de periodic inginer, FRUNZA, G. (autor) Tocila artificială 367-372 română
articol de periodic Planșă. Tunnel de Beresci 373 franceză
articol de periodic Inaugurarea portului Constanța 373-378 română
articol de periodic Descrierea portului Constanța 379-399 română
articol de periodic PETCULESCU, Nicolae I. (autor) Legea de organizare a Corpului de geniu civil italian 400-406 română
articol de periodic Planșe 407-423 română
articol de periodic inginer, PETCULESCU, Nicolae I. (autor) Studiu comparativ al legilor prusiană, belgiană, italiană și română cu privire la Organizarea corpului tecnic 407-416 română
articol de periodic inginer, IONESCU, Stefan (autor) Despre perturbațiunile la care pot da loc o ruptură a firului neutru într-o distribuție alternativă trifasică în stea 417-431 română
articol de periodic inginer, GAICU, M. (autor) Tunelul de la Berești 432-441 română
articol de periodic Extrase din reviste streine 442 română
articol de periodic secretar, TEODOR, D. (autor) Adunarea Generală de la 15 decembrie 1908 443-448 română
articol de periodic Darea de seamă a comisiunei pentru formarea albumului româno-bulgar 449-450 română
articol de periodic Ședința comitetului de la 6 decembrie 1909 451-452 română
articol de periodic secretar, TEODOR, Ion D. (autor) Darea de seamă a mersului Societății Politecnice în anul 1909 453-455 română
articol de periodic POPESCU, G. (autor) Dare de seamă de mersul financiar al Societăței în anul 1909 456-465 română
articol de periodic inginer, NICULESCU, Cristea (autor) Asupra unei chestiuni de economie la piesele de beton armat 466-472 română
articol de periodic inginer, MIREA, Stefan N. (autor) Efectele temperaturei în arcele de beton încastrate la nașteri 473-476 română