Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 publicații
  • 3 volume
  • 39 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 2008 Ideologii româneşti şi est-europene
Număr de volume:1
Mihail Kogălniceanu; POLONIA; ROMÂNIA; RUSIA; Peninsula Balcanică; ideologie RIZESCU, Victor (coordonator)
carte 2013 Ideology, Nation and Modernization: Romanian Developments in Theoretical Frameworks
Număr de volume:1
comunism; EUROPA; ROMÂNIA; sociologie; ideologie RIZESCU, Victor (autor)
volum de periodic 1999 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", anul 1999 A.D. Xenopol; Basarabia; Gabriel Bethlen; Nicolae Iorga; Vasile Lupu; Revoluţia de la 1848; Franz Babinger; europa liberă; Nistru; Toma Dimitriu; zapis; carte domnească; Izvoare-Bahna; Benedetto Emanuele Remondi; Perioada Interbelică; Primul Război Mondial; Antanta; laşi; ideologie; rezistenţa anticomunistă DOCEA, Vasile (redactor șef), IONCIOAIA, Florea (redactor), MIHALACHE, Andi (secretar de redacție), ZUGRAVU, Nelu (redactor)
volum de periodic 1982 Arta plastică, XXIX, nr. în TOM: 3, anul 1982 aniversare; baroc; Artă plastică; biologie; ideologie; societate; Uniunea Tineretului Comunist; Şerbana Drăgoescu; Tiberiu Nicorescu DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (responsabil de număr), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (redactor)
volum de periodic 1998 Xenopoliana. Buletinul Fundației Academice "A. D. Xenopol", 3-4, anul 1998, ISTORIA CA DISCURS DEMISTIFICATOR istoriografie; mit; ideologie; Unirea Basarabiei ZUB, Alexandru (coordonator), TURLIUC, Cătălin (redactor șef)
articol de periodic 2018 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 7 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională MALCOCI, Iulia (autor) , XENOFONTOV, Ion Valer (autor) Academicianul Aleksandr Jucenko (1935-2013). Parcurs ideologic și profesional Istorie-History 412-419 română, engleză
articol de periodic 2010 Angustia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală VULPE, Alexandru (autor) Impactul cercetării civilizației geto-dacice asupra societății contemporane 293-298 română
articol de periodic 2018 Banatica, 28 RĂMNEANȚU, Vasile (autor) Scriitorii – Securitatea – Partidul 827-845 română
articol de periodic 2023 Banatica, 33 VELIMIROVICI, Felician (autor) Învățământul de partid și școlile de cadre în România comunistă. Cazul școlii interjudețene de partid din Timișoara Istorie 517-527
articol de periodic 2023 Banatica, 33 DEHELEANU, Adrian (autor) Aspecte privind evoluția artei oficiale în România comunistă în perioada 1965–1974 Varia 589-608
articol de periodic 2011 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, IX etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) TABĂRĂ, Radu (autor) Evoluția insignei Organizației Pionierilor din România (1949-1989) Istorie 270-287 română, engleză
articol de periodic 2011 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, IX etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) PANĂ, Tiberiu (autor) În slujba adevărului istoric, cu mijloacele (uneori modeste) ale limbii române (I) Istorie 298-306 română, engleză
articol de periodic 2008-2010 Cercetări istorice: CI, XXVII-XXIX periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) NISTOR, Paul (autor) Identități naționale și conflict ideologic în caricaturile și grafica războiului rece (1950-1955) 215-230 română
articol de periodic 1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe (autor) Școala ardeleană, mișcare ideologică națională iluministă - Lungu I. IV. Recenzii 832-832 română
articol de periodic 1988 Crisia, XVIII PINȚA, Gheorghe (autor) Curente ideologice și programe din mișcările de eliberare națională din Balcani pînă în anul 1878 - Traikov Veselin VIII. Recenzii 872-873 română
articol de periodic 1992 Crisia, XXII ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș - gînditor și om politic de talie europeană I. Studii 191-210 română
articol de periodic 1993 Crisia, XXIII MOZES, Tereza (autor) Judaica & Hungarica - Gaster Moses III. Recenzii 375-376 română
articol de periodic 2007 Crisia, XXXVII MOISA, Gabriel (autor) O istorie "glorioasă". Dosarul protocronismului românesc - Tomiță Alexandra III. Recenzii 225-225 română
articol de periodic 2018 Crisia, XLVIII CULICIU, Cristian (autor) Activitatea politico-ideologică a „oamenilor muncii” în Oradea (1970-1989). Contribuții documentare 233-245 română
articol de periodic 1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie. 2050 ans depuis la création du premier état dace centralisé et indépendant, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Le programme iconographique du monument triomphal d'Adamklissi Études 123-129 franceză
articol de periodic 2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) MUSCARDINI, Giuseppe (autor) La Lupa Capitolina e la continuità dacoromana Notes et discussions 211-223 italiană, engleză, română
articol de periodic 2009 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 53, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) DRAGOMAN, Alexandru (autor) Ideology and Politics in Researching the (E)Neolithic in Romania Discussions 191-213 engleză, română
articol de carte 2000 Istro-Pontica: muzeul tulcean la a 50-a aniversare (1950 - 2000) Arheologie; Numismatică; Etnologie; Medalistică; Muzeologie; Sigilografie; Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion"; Gavrilă Simion URSU, Rodica (autor) Motivul hierogamiei și semnificațiile lui în arta și ideologia tracilor și cea a sciților Arheologie, istorie, arhitectură 105-110 română
articol de periodic 2021 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 5, octombrie Tradiţii; patrimoniu imaterial; obiceiuri; artă populară; Cultura populară; patrimoniul cultural naţional; patrimoniul cultural imaterial; cultura tradiţională Dr. arhitect, GANEA-CHRISTU, Iris (autor) De la memorie la contra-memorie sau sfârșitul monumentului Studii 3-7 română
articol de periodic 2019 Revista de Artă și Istoria Artei: RAIA, 2019 CERNĂIANU, Emilia (autor) Monumentul alegoric din România II. Artă românească în context european 75-88 română
articol de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. 4, aprilie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 559-748 română; franceză
articol de periodic 1960 Studii Clasice: StCl BANU, Ion (autor) Apreciere critică a momentului socratic în istoria filozofiei grecești Comunicări şi studii 99-125 română, rusă, franceză
articol de periodic 1969 Studii Clasice: StCl PETRE, Zoe (autor) Quelques problèmes concernant l'élaboration de la pensée démocratique athénienne entre 510 et 460 av. n.è. Comunicări şi studii 39-55 franceză
articol de periodic 1973 Studii Clasice: StCl CIZEK, Eugen (autor) ALAIN MICHEL, Histoire des doctrines politiques à Rome, Paris, Presses Universitaires de France, 1971, 127 p. (Collection „Que sais-je?".) RECENZII 295-296 română
articol de periodic 1974 Studii Clasice: StCl POGHIRC, Cicerone (autor) E. CIZEK, L'époque de Néron et ses controverses idéologiques, Leiden, Brill, 1972, 440 p. (Roma Aeterna IV). RECENZII 361-362 română
articol de periodic 1974 Studii Clasice: StCl CIZEK, Eugen (autor) ROBERT ÉTIENNE, Le siècle d'Auguste, Paris, Armand Collin, 1970, 319 p. (Collection U2). RECENZII 370 română
articol de periodic 1974 Studii Clasice: StCl PIPPIDI, Dionisie M. (autor) JEAN BÉRANGER, 'Principatus'. Études de notions et d'histoire politique dans l’antiquité gréco-romaine. Recueil public en collaboration avec l'auteur par François Paschoud et Pierre Ducrey. Genève, Librairie Droz, 1973, XV+ 486 p. in 8°. RECENZII 371-372 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice: StCl PETRE, Zoe (autor) Premise ale formării conceptului de πόλις Comunicări şi studii 7-15 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice: StCl PIATKOWSKI, Adelina (autor) H. FLASHAR, Formen utopischen Denkens bei den Griechen, Innsbruck, 1974, 19 p. (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, Heft 3) RECENZII 345-346 română
articol de periodic 1958 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2 epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală Probleme și sarcini noi in domeniul istoriei antice 259-263 Română
articol de periodic 2014 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală DRAGOMAN, Radu-Alexandru (autor) Despre evaluarea revistelor de arheologie în România: comentariu pe marginea criteriului lingvistic Note şi discuţii 85-94 română
articol de periodic 2015 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4 epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală NICOLAE, Cătălin I (autor) Revista Fundațiilor Regale și arheologia Note şi discuţii 307-327 română
articol de periodic 2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică NICULESCU, Gustav (autor) Elemente ale doctrinelor partidelor politice de extremă dreaptă din România interbelică I. Studii şi articole 105-110 română
articol de periodic 2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în România pînă la Marea Unire (I) II. Istoria românilor 37-48 română
articol de periodic 2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în Romania până la Marea Unire (II) II. Istoria românilor 72-86 română
articol de periodic 2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în România pînă la Marea Unire (IV) II. Istoria românilor 87-112 română
articol de periodic 2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică ZUB, Alexandru (autor) Politici naționale la 1900 I. Istoria românilor 73-80 română
articol de periodic 2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică CIUCANU, Corneliu (autor) Idei politice romănești. Doctrine și teorii - Bădescu Ilie III. Recenzii şi note bibliografice 188-195 română
articol de periodic 2016 Zargidava - Revistă de Istorie, XV, 21 martie istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică VITCU, Dumitru (autor) Ideologie politică și modernizare in societatea românească preunionistă Arheologie şi istorie/ Archeologie et Histoire/ Archaeology and History 176-195 română (rezumat în engleză)